Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011

Κυριακή των Αγίων Πάντων


 

          ᾿Απολυτίκιο τῶν ἁγίων Πάντων.
(Ποίημα Κυρίλλου πατριάρχου Κων/πόλεως)


Τῶν ἁγίων Πάντων οἶκος ὁ πάνσεπτος, οὐρανὸς ὥς τις ἄλλος ἀστρά­πτει αἴθριος, ἐν μέσῳ ἔχων τὸν Χριστόν, ὥς περ ἥλιον λαμπρόν, τὴν παρθένον Μαριάμ, σελήνην ὡς πλησιφαῆ, καὶ κύκλῳ καθάπερ ἄστρα, χορούς τε πάντων ἁγίων, ἀεὶ πρεσβεύοντας σωθῆναι ἡμᾶς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου