Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Ο Ιωάννης Καποδίστριας συνειδητοποιώντας τη θέση και το ρόλο της Ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής του Ελληνικού λαού, μέσα στο γενικότερο εκπαιδευτικό και πολιτικό του έργο, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος σε οδηγίες του προς τους δασκάλους της Επικράτειας τόνιζε : «θέλετε καταβάλει θεμέλιον της παιδείας εις τας απλάς ψυχάς των παίδων τον φόβον του Θεού, που είναι η αρχή της σοφίας, και στοιχειούντες αυτούς εις την αληθινή παιδεία, την ευσέβειαν, θέλετε τους διδάσκει την ιεράν κατήχησιν, εκ της οποίας μυούμενοι τα αληθινά του χριστιανού χρέη, θέλουν διδάσκεσθαι και τα του αγαθού πολίτου καθήκοντα δια της ηθικής προσαρμοζόμενης εις τον ουράνιον νόμον του ιερού Ευαγγελίου».
Αναφερόμενος ειδικά στο ρόλο της ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής τον καιρό της ανασύστασης του νεοελληνικού κράτους, έγραφε το 1827 : «Πρώτον και σπουδαιότερον των καθηκόντων της Ελληνικής Κυβερνήσεως θεωρώ την θρησκευτικήν αγωγή του Έθνους».
Αγωνίσθηκε να πείσει τους ξένους, διότι με αυτούς πάλεψε περισσότερο παρά με τους Τούρκους, για πόσο δίκαιος ήταν ο αγώνας των Ελλήνων. Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση που έδωσε στον Ουίλλμοτ Όρτον, υφυπουργό του Πολέμου, όταν εκείνος έθεσε το ερώτημα: «Τι θα πρέπει να εννοήσουμε σήμερα όταν μιλάμε για την Ελλάδα;». Ο Καποδίστριας τότε απάντησε: «Το Ελληνικόν Έθνος αποτελείται από ανθρώπους, οι οποίοι από την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως δεν έπαυσαν να ομολογούν την πιστότητά τους στην ορθόδοξη πίστη τους, δεν σταμάτησαν ποτέ να ομιλούν την γλώσσα των πατέρων τους, την ελληνική, και παρέμειναν ακλόνητοι υπό την πνευματική ή κοσμική δικαιοδοσία της εκκλησίας τους, σε οποιοδήοτε μέρος της τουρκοκρατουμένης πατρίδας τους και άν ευρίσκονταν».

Επιστολή του Οδ. Ανδρούτσου την 22α Μαρτίου 1821


Ἀγαπητοί μου Γαλαξιδιῶται,
Ἦτο θέλημα Θεοῦ νὰ ἁρπάσωμεν τὰ ὅπλα μίαν ἡμέραν καὶ νὰ ριφθῶμεν κατὰ τῶν τυράννων μας.
prokiriksiΤί τὴν θέλομεν, ἀδελφοί μου, τὴν πολυπικραμένην ζωὴν τοῦ δούλου; Δὲν βλέπετε, ὅτι δὲν μᾶς ἀπέμεινε τίποτε; Καὶ αὐταὶ αἱ ἐκκλησίαι μας  ἔγιναν τζαμιὰ καὶ στάβλοι τῶν Τούρκων. Δὲν εἶναι πρέπον νὰ σταυρώσωμεν τὰς χεῖρας. Ἄς ἐρωτήσωμεν τὴν καρδίαν μας καὶ ὅ,τι  ἀποφασίσωμεν, νὰ τὸ βάλωμεν ἐμπρὸς σύντομα. Ἄν βραδύνωμεν, θὰ μετανοήσωμεν καὶ τότε ἄδικα θὰ κτυπῶμεν τὴν κεφαλὴν μας.
Τὴν ἐποχὴν αὐτὴν ἡ Τουρκία εἶναι ἀπησχολημένη εἰς πολέμους. Ἄς ὠφεληθῶμεν ἀπὸ τὴν περίστασιν αὐτήν, τὴν ὁποίαν μᾶς ἔστειλεν ὁ Θεὸς  εἰσακούων τα δίκαια παράπονά μας.
androutsosΕἰς τὰ ὅπλα, ἀδελφοί! Ἤ νὰ ἐλευθερωθῶμεν ἦ νὰ ἀποθάνωμεν ὅλοι. Καλύτερον θάνατον δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἐπιθυμήσῃ Ἕλλην καὶ χριστιανός. Ἐγώ, καθὼς γνωρίζετε, ἠμπορῶ νὰ ζήσω λαμπρὰ μὲ πλούτη καὶ τιμὰς καὶ δόξαν. Ὅ,τι καὶ ἂν ζητήσω, οἱ Τοῦρκοι προθύμως θὰ μοῦ τὸ  δώσουν, διότι φοβοῦνται τὸ σπαθὶ τοῦ Ἀνδρούτσου. Ἀλλὰ σᾶς λέγω τὴν ἀλήθειαν, ἀδελφοί μου, δὲν θέλω νὰ καλοπερνῶ ἐγὼ καὶ τὸ Γένος  μου νὰ ὑποφέρῃ εἰς τὴν δουλείαν.
Ἀπὸ τὴν Πελοπόννησον μοῦ γράφουν, ὅτι εἶναι ὅλοι ἓτοιμοι μὲ τὰ παλικάρια των. Θέλω ὅμως νὰ εἶμαι βέβαιος, ὅτι θὰ μὲ ἀκολουθήσετε. Ἄν  κάμετε σεῖς ἀρχὴν ἀπὸ τὸ ἕν μέρος καὶ ἐγὼ ἀπὸ τὸ ἄλλο, θὰ σηκωθῇ ὅλη ἡ Ρούμελη.
Περιμένω ἀπάντησιν μὲ τὸν κομιστὴν τῆς ἐπιστολῆς μου.
Τὴν μπαρούτην καὶ τὰ βόλια τὰ ἔλαβα καὶ τὰ ἐμοίρασα.
22 Μαρτίου 1821
Σᾶς χαιρετῶ καὶ σᾶς γλυκοφιλῶ
Ὁ ἀγαπητός σας
Ὀδυσσεὺς Ἀνδροῦτσος

Πηγή : Αναγνωστικό ΣΤ΄Δημοτικού 1943
πηγή :  http://www.kapodistrias.info/

Γιατί η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» αποτελεί την μοναδική επιλογή κάθε Ενσυνείδητου Έλληνα Ορθόδοξου Χριστιανού

Αναδημοσιεύουμε ένα άρθρο του κ. Δημήτρη Σωτηρόπουλου διαχειριστή του ιστολογίου ΕΛΛΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ με το οποίο συμφωνούμε απόλυτα!!

Γιατί η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» αποτελεί την μοναδική επιλογή κάθε Ενσυνείδητου Έλληνα Ορθόδοξου ΧριστιανούΕίναι δύσκολο αυτές τις μέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής να ασχοληθεί κανείς με την πολιτική. Μοιάζει εντελώς παράλογο εν μέσω Νηστείας, Προσευχής και γενικά Προετοιμασίας που κάνει κάθε Πιστός Ορθόδοξος Χριστιανός αυτές τις εβδομάδες, να ενδιαφέρεται για τέτοια ζητήματα «κοσμικά». Σίγουρα κάποιοι από σας που διαβάζετε αυτό το άρθρο, έχετε αυτές τις ενστάσεις. 

Τις συμμερίζομαι ως ένα βαθμό, αλλά όχι απολύτως. Γιατί; Διότι η κατάσταση στην Πατρίδα μας έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να αναβάλουμε αποφάσεις, να κωλυσιεργούμε και να παραμένουμε αμέτοχοι μπροστά στο συνεχιζόμενο δράμα της. Οφείλουμε ως Χριστιανοί, Πατριώτες και ελεύθεροι πολίτες να αντιδράσουμε στα κακώς κείμενα που έθρεψαν και γιγάντωσαν την σύγχρονη κρίση, οικονομική και - κυρίως - πνευματική που αντιμετωπίζουμε. Κι ένας από αυτούς τους τρόπους αντίδρασης, είναι η ψήφος μας στις επικείμενες Εκλογές.

Δεν θα γράψω ωραιοποιημένα μισόλογα ούτε θα κρυφτώ πίσω από πολιτικαντισμούς. Καθαρά και ξάστερα, λέω πως Η ΜΟΝΗ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ για καθέναν και καθεμία ξεχωριστά που αισθάνεται Πιστός Ορθόδοξος Χριστιανός και πραγματικός Έλληνας, είναι η ψήφος στην «ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Πολιτική Παράταξη Συνεχιστών του Καποδίστρια». Και να γιατί, απλά και επιγραμματικά:

O Σταυρός της βυζαντινής αυτοκράτειρας Eλένης Δραγάση Παλαιολογίνας, μετέπειτα Οσίας Υπομονής


Φωτογραφία: O Σταυρός της βυζαντινής αυτοκράτειρας Eλένης Δραγάση Παλαιολογίνας, μετέπειτα Οσίας Υπομονής, 15ος αι.
 
Αποθησαυρίζεται στην Ιερά Mονή Διονυσίου Αγίου Όρους.

 O σταυρός, σύμφωνα με επιγραφή που έχει αποτυπωθεί σε παραλληλόγραμμο αργυρό έλασμα στο κάτω άκρο της κάθετης κεραίας του, είναι ανάθημα της Eλένης, κόρης του Σέρβου άρχοντα Δράγα, συζύγου του Mανουήλ Παλαιολόγου και μητέρας του τελευταίου αυτοκράτορα του Bυζαντίου Kωνσταντίνου IA', που το 1448 έγινε μοναχή με το όνομα Yπομονή και πέθανε δύο χρόνια αργότερα. H επιγραφή σε δεκατρείς στίχους αναφέρει: + Ἀνάθημα Ἐλένης δεσποίνης Ρωμαίων τῆς Παλαιολογίνης, συζύγου τοῦ Βασιλὲως Μανουὴλ τοῦ Παλαιολόγου, θυγατρὸς τοῦ Δράγαση, αὐθέντου τῆς Σερβίας. 

Πρόκειται για ξύλινο σταυρό που έχει δεχθεί επένδυση με αργυρά ελάσματα διακοσμημένα με ανάγλυφο. Aνήκει στον πατριαρχικό τύπο της αναστάσεως, αλλά φέρει λοξή τρίτη οριζόντια κεραία στη θέση του υποποδίου, στοιχείο που υιοθετείται και χρησιμοποιείται πολύ από την μεταβυζαντινή ορθόδοξη Pωσία. 
H διακόσμηση καλύπτει και τις δύο πλευρές με εικονιστικά και φυτικά θέματα. Tα φυτικά θέματα συνίστανται σε συμπλεκόμενους ψαθωτά δισχιδείς βλαστούς που καταλήγουν σε ημίφυλλα. Hμιπολύτιμοι λίθοι, με έξεργη ένδεση κοσμούν τέσσερα από τα διάχωρα με το φυτικό κόσμημα. Tα εικονιστικά θέματα εκτείνονται και στις δύο όψεις του σταυρού.
 
Στην μπροστινή όψη, όπου και η κτητορική επιγραφή, υπάρχει σταυρόσχημο έλασμα, όπου σε έξεργο ανάγλυφο εικονίζεται ο Eσταυρωμένος πάνω σε σταυρό με υποπόδιο τετράγωνο στο κάτω μέρος της καθετής κεραίας και πινακίδα με εγχάρακτα τα αρχικά IΣ ΧΣ. Πάνω από τα απλωμένα χέρια του Xριστού υπάρχει εγχάρακτη η επιγραφή H ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ. O Iησούς εικονίζεται νεκρός με το ρωμαλέο κορμό του να κάμπτεται στηριγμένος πάνω στα λυγισμένα του πόδια. Σε δύο μικρά τετράγωνα διάχωρα στα άκρα της μεγάλης οριζόντιας κεραίας εικονίζονται ημίσωμες δύο μορφές που με ζωηρές κινήσεις εκφράζουν απελπισία ακολουθώντας δυτικά πρότυπα. Aντίστοιχα υπάρχουν δύο ανάλογα διάχωρα στην άνω μικρή οριζόντια κεραία, όπου εικονίζονται δύο άγγελοι, ημίσωμοι, στραμμένοι προς την κάθετη κεραία του σταυρού, στο άκρο της οποίας εικονίζεται η παράσταση του Eλκόμενου.
 
Στην πίσω όψη, το κύριο διακοσμητικό θέμα είναι η γυμνή μορφή του Iησού που στέκεται χαλαρά μπροστά στα νερά του Iορδάνη μέσα στα οποία κολυμπάει ψάρι. Πάνω απ' το κεφάλι του, η παρουσία του Θεού δηλώνεται με ομόκεντρα ημικύκλια. Στα άκρα των κεραιών εικονίζονται ημίσωμοι άγγελοι, όμοιοι με αυτούς της εμπρόσθιας πλευράς, εκτός του άκρου της αριστεράς οριζόντιας μεγάλης κεραίας, όπου εικονίζεται ο Πρόδρομος. Στο άνω άκρο της κάθετης κεραίας υπάρχει η σύνθεση της Bαπτίσεως αποδοσμένη μικρογραφικά. 

O Σταυρός της βυζαντινής αυτοκράτειρας Eλένης Δραγάση Παλαιολογίνας, μετέπειτα Οσίας Υπομονής, 15ος αι.

Αποθησαυρίζεται στην Ιερά Mονή Διονυσίου Αγίου Όρους.

O σταυρός, σύμφωνα με επιγραφή που έχει αποτυπωθεί σε παραλληλόγραμμο αργυρό έλασμα στο κάτω άκρο της κάθετης κεραίας του, είναι ανάθημα της Eλένης, κόρης του Σέρβου άρχοντα Δράγα, συζύγου του Mανουήλ Παλαιολόγου και μητέρας του τελευταίου αυτοκράτορα του Bυζαντίου Kωνσταντίνου IA', που το 1448 έγινε μοναχή με το όνομα Yπομονή και πέθανε δύο χρόνια αργότερα. H επιγραφή σε δεκατρείς στίχους αναφέρει: + Ἀνάθημα Ἐλένης δεσποίνης Ρωμαίων τῆς Παλαιολογίνης, συζύγου τοῦ Βασιλὲως Μανουὴλ τοῦ Παλαιολόγου, θυγατρὸς τοῦ Δράγαση, αὐθέντου τῆς Σερβίας. 

Πρόκειται για ξύλινο σταυρό που έχει δεχθεί επένδυση με αργυρά ελάσματα διακοσμημένα με ανάγλυφο. Aνήκει στον πατριαρχικό τύπο της αναστάσεως, αλλά φέρει λοξή τρίτη οριζόντια κεραία στη θέση του υποποδίου, στοιχείο που υιοθετείται και χρησιμοποιείται πολύ από την μεταβυζαντινή ορθόδοξη Pωσία. 
H διακόσμηση καλύπτει και τις δύο πλευρές με εικονιστικά και φυτικά θέματα. Tα φυτικά θέματα συνίστανται σε συμπλεκόμενους ψαθωτά δισχιδείς βλαστούς που καταλήγουν σε ημίφυλλα. Hμιπολύτιμοι λίθοι, με έξεργη ένδεση κοσμούν τέσσερα από τα διάχωρα με το φυτικό κόσμημα. Tα εικονιστικά θέματα εκτείνονται και στις δύο όψεις του σταυρού.

Στην μπροστινή όψη, όπου και η κτητορική επιγραφή, υπάρχει σταυρόσχημο έλασμα, όπου σε έξεργο ανάγλυφο εικονίζεται ο Eσταυρωμένος πάνω σε σταυρό με υποπόδιο τετράγωνο στο κάτω μέρος της καθετής κεραίας και πινακίδα με εγχάρακτα τα αρχικά IΣ ΧΣ. Πάνω από τα απλωμένα χέρια του Xριστού υπάρχει εγχάρακτη η επιγραφή H ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ. O Iησούς εικονίζεται νεκρός με το ρωμαλέο κορμό του να κάμπτεται στηριγμένος πάνω στα λυγισμένα του πόδια. Σε δύο μικρά τετράγωνα διάχωρα στα άκρα της μεγάλης οριζόντιας κεραίας εικονίζονται ημίσωμες δύο μορφές που με ζωηρές κινήσεις εκφράζουν απελπισία ακολουθώντας δυτικά πρότυπα. Aντίστοιχα υπάρχουν δύο ανάλογα διάχωρα στην άνω μικρή οριζόντια κεραία, όπου εικονίζονται δύο άγγελοι, ημίσωμοι, στραμμένοι προς την κάθετη κεραία του σταυρού, στο άκρο της οποίας εικονίζεται η παράσταση του Eλκόμενου.

Στην πίσω όψη, το κύριο διακοσμητικό θέμα είναι η γυμνή μορφή του Iησού που στέκεται χαλαρά μπροστά στα νερά του Iορδάνη μέσα στα οποία κολυμπάει ψάρι. Πάνω απ' το κεφάλι του, η παρουσία του Θεού δηλώνεται με ομόκεντρα ημικύκλια. Στα άκρα των κεραιών εικονίζονται ημίσωμοι άγγελοι, όμοιοι με αυτούς της εμπρόσθιας πλευράς, εκτός του άκρου της αριστεράς οριζόντιας μεγάλης κεραίας, όπου εικονίζεται ο Πρόδρομος. Στο άνω άκρο της κάθετης κεραίας υπάρχει η σύνθεση της Bαπτίσεως αποδοσμένη μικρογραφικά.

Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ με θέμα «Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ, "ΤΕΧΝΗ TΕXNΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΠΙΣTHMΩΝ" »
ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων καί ἡ «Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων» (ΠΕΘ) διοργανώνουν Δημόσια συζήτηση στήν αἴθουσα τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» (Πλατεία Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Ἀθήνα)
τήν Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014, 6.00 - 9.00 μ.μ.
μέ Θέμα:
«Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ,
"ΤΕΧΝΗ TΕXNΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΠΙΣTHMΩΝ" »Θά συζητήσουν οἱ:
Πρωτ. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης, Θεολόγος – Φιλόλογος
κ. Θωμᾶς Ἰωαννίδης Ἐπικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέλος Δ.Σ. τῆς ΠΕΘ
κ. Εὐάγγελος Πονηρός, Σχολικός Σύμβουλος, μέλος τῆς ΠΕΘ
κ. Λέων Μπράνγκ, Δρ. Θεολογίας
κ. Κωνσταντῖνος Βουγᾶς. Μοριακός Βιολόγος Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

Η αρχιτεκτονική των αδιεξόδων ( του κ. Σαράντου Καργάκου)

Φωτογραφία: "Ἡ ἀρχιτεκτονική τῶν ἀδιεξόδων", τό χθεσινό μού ἄρθρο στήν Ἑστία.

http://www.sarantoskargakos.gr/content/%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CE%B4%CF%89%CE%BDΕίμαστε σε μία κατάσταση όπου η καλύτερη περί­πτωση είναι η... χειρότερη περίπτωση! Ζούμε την αρχιτεκτονική των αδιεξόδων. Οι αριστοτέχνες της σύγχρονης ρυμοτομίας από χίλιους δρόμους μας οδήγησαν στη λεωφόρο της απελπισίας. Αλλά και της μωρίας. Ο πιο σίγουρος τρόπος να κάνεις τον άνθρωπο ηλίθιο, είναι να τον αντιμετωπίζεις σαν... ηλίθιο. Κι έτσι μας αντιμετωπίζουν.
Το μόνο πράγμα που μπορούμε να περιμένουμε είναι το... απρόσμενο. Η ελληνική οικονομία, που έδινε μέχρι πρόσφατα την ψευδαίσθηση της ευρωστίας, ήταν ένα τεράστιο χρωματιστό μπαλόνι που ξαφνικά ξεφούσκωσε, όταν του ξέφυγε ο αέρας. Κάναμε οικονομία του αέρα και των αεριτζήδων. Έτσι έγιναν πραγματικότητα και οι χειρότεροι φόβοι μας. Και δεν ήταν δύσκολο να το πάθουμε αυτό, διότι στον παρόντα καιρό η παραπλάνηση επιτηδείως εμφανίζεται σαν μία άλλη εκδοχή της αλήθειας.
Η αλήθεια, η πραγματική αλήθεια, έχει σκεπαστεί από την λάσπη του φόβου.

Ο ΗΘΙΚΟΣ ΞΕΠΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΑΣ!

Πρίν λίγες ἡμέρες (4/2/2014) ἀνακοινώθηκε πώς πέρασε ἀπό τήν Εὐρωβουλή ψήφισμα, ὑπέρ τῆς ἐπιβολῆς ὡς φυσιολογικῆς τῆς νοοτροπίας καί τῆς ἠθικῆς τῶν ὁμοφυλοφίλων, στούς πολῖτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, μέ τίτλο “Χάρτης πορείας τῆς Ε.Ε. κατά τῆς ὁμοφοβίας καί τῶν διακρίσεων λόγῳ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καί ταυτότητας φύλου”.
Μέ βάση τό ψήφισμα αὐτό, ἡ ὁμάδα τῶν ΛΟΑΔΔ ὅπως λέγεται (δηλαδή λεσβιῶν, ὁμοφυλοφίλων, ἀμφιφυλοφίλων, διεμφυλικῶν (τρανσέξουαλ) καί διαφυλικῶν), ξεχωρίζει ἀπό ὅλες τίς ἄλλες ὁμάδες πολιτῶν καί ἀποκτᾶ ἰδιαίτερα προνόμια. Καί γιά νά γίνει αὐτό, θά πρέπει τά κράτη τῆς ΕΕ νά ἐνημερώσουν τούς πολίτες μέ προγράμματα, ἐκδηλώσεις, ἀκόμα καί μέ ἀλλαγές στή διδασκαλία σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, ὅπου θά προστεθοῦν στά σχολεῖα μαθήματα γιά τήν ὁμοφυλοφιλική σεξουαλική συμπεριφορά τῶν ἀτόμων. Ἐπίσης θά πρέπει νά νομοθετηθοῦν διατάξεις γιά τήν πάταξη τῆς ὁμοφυλοφοβίας καθώς ἐπίσης καί νά δείχνεται ὁ ἐπιβεβλημένος σεβασμός σέ παρελάσεις ὁμοφυλοφίλων πού τελευταία γίνονται καί στή χώρα μας (gay pride καί gay parade). Αὐτά καί πάρα πολλά ἄλλα ἀναφέρονται σ’ αὐτό τό ἐπαίσχυντο καί παναισχρό ψήφισμα, τό ὁποῖο, ὅποιος θέλει μπορεῖ νά μπεῖ στό διαδίκτυο καί νά λάβει γνώση γι’ αὐτό. 
Δέν ξέρω πλέον μετά ἀπό αὐτό σέ τί διαφέρουμε ἀπό τά Σόδομα καί τά Γόμορρα καί ποιά θά εἶναι ἡ τιμωρία πού δικαίως μᾶς περιμένει. Αὐτό ὅμως πού μέ πίκρανε (ἄν καί δέν θά ἔπρεπε) ἦταν ὅτι ΚΑΝΕΝΑΣ Ἕλληνας Εὐρωβουλευτής δέν τό καταψήφισε. Ὅλοι ψήφισαν “ὑπέρ” καί δυό τρεῖς ἁπλᾶ ἔλειπαν. …Οἱ  Ἕλληνες Εὐρωβουλευτές…!!! Αὐτοί στούς ὁποίους ἀνατέθηκε ἡ ὕψιστη ἀποστολή νά ἐκπροσωποῦν τήν Ἑλλάδα μας στήν Ε.Ε., ἔχοντας στούς ὤμους τους τήν βαριά καί πολύτιμη παρακαταθήκη τῆς μακραίωνης καί γεμάτης ἰδανικά, ἀξίες καί πίστη Ἱστορίας καί Παράδοσής μας, μέ ἐλαφρά τῇ καρδίᾳ ψήφισαν “ὑπέρ”!!! 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ... “ΑΕΡΑ”! ( π. Πασχάλης Γρίβας)

Βαθειά ἐρωτήµατα καί ρηχές ἀπαντήσεις

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΤΟΥ ... “ΑΕΡΑ”!
Μέ ἀφορµή τήν ἐγκατάστασή του ὡς ἀντιπροέδρου τῆς Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν ὁ διακεκριµένος Καθηγητής θεωρητικῆς Φυσικῆς στό Πανεπιστήµιο τοῦ Τέξας κ. Δηµήτριος Νανόπουλος ἔδωσε συνέντευξη στό Ἀθηναϊκό καί στό Μακεδονικό Πρακτορεῖο Εἰδήσεων ἀπαντῶντας σέ ἐρωτήσεις δηµοσιογράφων. Ἀρχικά ἀναφέρθηκε στά νέα ἐπιστηµονικά δεδοµένα πού κατέρριψαν παλιότερες ἐπιστηµονικές θεωρίες. Εἶπε συγκεκριµένα: «Παλιά νοµίζαµε ὅτι ἡ Γῆ εἶναι τό κέντρο τοῦ κόσµου. Καί δέν εἶναι. Ὅτι τό ἡλιακό σύστηµα εἶναι τό µόνο. Καί δέν εἶναι. Μέχρι τό 1925 πιστεύαµε ὅτι ὁ γαλαξίας µας ἦταν τό σύµπαν. Ὄχι µόνο δέν εἶναι, ἀλλά ὑπάρχουν 100 δισεκατοµµύρια γαλαξίες µέ ἑκατό δισεκατοµµύρια ἄστρα ὁ κάθε γαλαξίας. Ἀκοῦστε τώρα τό νούµερο πού θά σᾶς πῶ: Ἔχουµε καταλήξει ὅτι ὑπάρχουν, δυνητικά, 10 εἰς τήν 500στή εἴδη συµπάντων. Αὐτό σηµαίνει ὅτι κάποια ἀπό αὐτά µπορεῖ καί νά µήν συµβοῦν, ἀλλά καί ὅτι πολλά µπορεῖ νά ὑπάρξουν πολλές φορές».
Τά νούµερα πού ἀναφέρει ὁ κ. Καθηγητής, πραγµατικά προκαλοῦν ἴλιγγο στό ἀνθρώπινο µυαλό, καί αὐθόρµητα φέρνουν στά χείλη µας λόγια δοξολογίας πρός τόν Δηµιουργό, ὁ ὁποῖος «πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησεν».

Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

Ο ηγέτης και οι μαριονέτες!

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία δείχνουν ολοφάνερα πια, την παγκόσμια έλλειψη ηγετών. Όλη η υφήλιος έχει να επιδείξει μόλις μία ηγετική φυσιογνωμία, αυτή του Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν, με τις όποιες αδυναμίες του. Η στάση του είναι ηγετική, ο ίδιος έχει όραμα, εμπνέει εμπιστοσύνη, είναι αποφασιστικός, έχει πυγμή και κυρίως πολιτικά είναι πανέξυπνος. 

Από την άλλη μεριά, υπάρχει ένας πρόεδρος των Η.Π.Α. κατώτερος πάσης προσδοκίας, πολιτικά ανύπαρκτος. Προσωπική μου άποψη είναι πως είναι μειωμένης πολιτικής αντιλήψεως (άλλωστε δεν θα μπορούσε αλλιώς να έχει εκλεγεί πρόεδρος στις Η.Π.Α.), ανίσχυρος, με πολιτικό λόγο που δεν έχει απήχηση ούτε εντός των Η.Π.Α.   

Ο ΔΑΡΒΙΝΟΣ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΔΑΡΒΙΝΟ!

Δέν εἶναι λίγοι οἱ ἐντός ἐκκλησίας ἄνθρωποι (πολλές φορές µάλιστα καί ἱεράρχες) οἱ ὁποῖοι ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Γένεση δέν ἀποτελεῖ µιά ἐπιστηµονική περιγραφή τῆς Δηµιουργίας, ἀλλά µιά συµβολική παράθεση γεγονότων. Ἐπιπλέον µεγάλες µορφές τῆς σύγχρονης γενετικῆς ἐπιστήµης οἱ ὁποῖοι εἶναι, ὅπως δηλώνουν, καί ἄνθρωποι τῆς πίστης(;) ὅπως ὁ Ντοµπζάνσκι καί ὁ Collins δηλώνουν ὅτι “κανένας σοβαρός βιολόγος σήµερα δέν ἀµφιβάλει ὅτι ἡ θεωρία τῆς ἐξέλιξης ἐξηγεῖ τή µεγάλη πολυπλοκότητα καί διαφορετικότητα τῆς ζωῆς”! 

Σάν βιολόγος, ἔχω πολλά στοιχεῖα πού ἐπιβεβαιώνουν ὅτι ἡ Γένεση εἶναι ταὐτόχρονα καί ἐπιστηµονική Ἀποκάλυψη. Στό ἄρθρο µου, ὅµως, αὐτό, θά ἀρκεσθῶ νά παραθέσω ἕνα µόνο στοιχεῖο. Θά µοιρασθῶ µέ τούς ἀναγνῶστες τῆς «Ἐνοριακῆς Εὐλογίας» ἕναν προβληµατισµό τοῦ ἴδιου τοῦ Δαρβίνου σχετικά µέ τή θεωρία του, µεταφέροντας ἀκριβῶς τά λόγια του. 
Ὁ ἴδιος ὁ Δαρβίνος, λοιπόν, εἶπε: «Τό ἀνθρώπινο µάτι, µέ ὅλες του τίς ἀµίµητες ἐπινοήσεις γιά τήν προσαρµογή τῆς ἑστίασης σέ διάφορες ἀποστάσεις, γιά τήν ρύθµιση εἰσδοχῆς διαφορετικῶν ποσοτήτων φωτός, καθώς καί γιά τή διόρθωση τῶν σφαιρικῶν καί χρωµατικῶν ἐκτροπῶν, δέν θά µποροῦσε νά ἔχει σχηµατιστεῖ µέσῳ φυσικῆς ἐπιλογῆς. Αὐτό, µπορῶ ἀνοιχτά νά τό ὁµολογήσω, φαίνεται παράλογο στό µέγιστο βαθµό»! (Κάρολος Δαρβίνος, «Περί τῆς Καταγωγῆς τῶν Εἰδῶν µέσῳ τῆς φυσικῆς ἐπιλογῆς, ἤ τή διατήρηση τῶν Εὐνοουµένων Φυλῶν στόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς», 1859, σελ. 155). Φυσικά, ὁ Δαρβίνος στή συνέχεια τοῦ κειµένου του, µέσα ἀπό φιλοσοφικούς συλλογισµούς, προσπαθεῖ νά πείσει ὅτι παρ’ ὅτι φαίνεται ἀδιανόητο στήν ἀνθρώπινη λογική, δεδοµένης πάντα τῆς θεωρίας του, δέν θά ἦταν παντελῶς ἀδύνατο νά συµβεῖ(!). Ὡστόσο ὁ ἀρχικός του προβληµατισµός παραµένει µέ ἀµείωτο βάρος, τό ὁποῖο ἄν δέν ὑπῆρχε, ὁ συγκεκριµένος προβληµατισµός δέν θά εἶχε τεθεῖ ἐξαρχῆς. Τελικά καταργεῖται καί ἡ ἐπιστήµη καί ἡ λογική γιά νά πάρει τή θέση τους µιά θεωρία, µιά φαντασία πού ἐφευρίσκεται µέ σκοπιµότητα. Τή σκοπιµότητα θεοποιήσεως τοῦ τυχαίου!

Φατρίες, ἡ μάστιγα τοῦ Ἔθνους!

Ὅταν ὁ Καποδίστριας ἦρθε στήν Ἑλλάδα βρῆκε μιά χώρα κατεστραμμένη, χωριά ἐγκατελελειμμένα καί ἐρείπια ἀκόμα νά καπνίζουν ἀπό τίς φωτιές.
Ὅμως ἕνα ἀπό τά μεγάλα προβλήματα πού ταλάνιζαν τήν ἐποχή καί προξένησαν μεγάλες συμφορές ἦταν τά ἄγρια πάθη καί οἱ διχόνοιες μεταξύ τῶν Ἑλλήνων.
Πάθη καί διχόνοιες οἱ ὁποῖες εἶχαν τήν ρίζα τους στήν ἀπληστία τῶν φατριῶν κοτζαμπάσηδων νά ἐλέγξουν τόν τόπο.
Μιά γλαφυρή ἀναφορά τῶν ὅσων συνέβαιναν ἔχουμε στόν ἐνθρονιστήριο λόγο τοῦ Καποδίστρια πού ἐκφώνησε ὁ Θ. Καΐρης στήν Αἴγινα, ὅπου μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρει:

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Θά εἶναι μεγάλο κρῖμα, ἄν πάει χαμένη καί ἡ φετεινή ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου 1821, μέ ἕναν ἑορτασμό ρουτίνας ἤ μᾶλλον μέ μιά σειρά ἀπό ἀνιαρές ἐκδηλώσεις πού μᾶς ὁδηγοῦν σιγά-σιγά στήν κατάργηση τῆς ἑορτῆς.
Εἶναι πολύ νωπές οἱ ἀπόπειρες πού ἔγιναν ἀπό πολιτικά πρό­σω­πα γιά νά δοκιμασθῆ ὁ βαθμός πνευματικῆς ἀναισθησίας τοῦ λα­οῦ μας, ἄν, δηλαδή, ἔχει ἀκόμη ἤ δέν ἔχει δυνάμεις ἀντιστάσεως στήν παραχάραξη τῆς Ἱστορίας του. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ δοκιμές γίνονται γιά νά παραποιοῦνται συστηματικά τά Γεγονότα, ἡ Ἱστο­ρι­κή Πραγματικότητα, καί τότε, ἄν ἀκυρωθοῦν τά Γεγονότα, εἶναι προφανές ὅτι ἡ κατάργηση τοῦ ἑορτασμοῦ τους θά εἶναι αὐτο­νό­ητη!
Ἡ κατάργηση τῶν ὑπαρξιακῶν ἐπετείων τοῦ Γένους μας εἶναι καί τό τελικό ζητούμενο καί ὁ ἐπιδιωκόμενος σκοπός τῶν ξένων ἀλλά καί τῶν ντόπιων ξενόδουλων ὑποτακτικῶν τους, στήν προ­­κει­μέ­νη δέ περίπτωση, ὡς πρός τήν ἐπέτειο τῆς Παλιγγενεσίας μας, προ­στί­θε­ται καί ἕνας ἐπιπλέον λόγος, ἡ ...ἐνόχληση τῶν γειτόνων μας Ὀ­θω­μα­νῶν, οἱ ὁποῖοι, σημειωτέον, ἑορτάζουν μέ προκλητικό, μάλιστα, τρόπο τήν ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως τῆς Πόλης, ὀργανώνοντας –ἐκτός ἀπό στρατιωτικές παρελάσεις– καί ἀναπαραστάσεις τῶν τελευταίων στιγμῶν τῆς Βασιλεύουσας!