Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Η Ορθοδοξία στο τιμόνι της Πατρίδος μας !Η δική μας Ρωμαίικη Παράδοση, ο δικός μας Ορθόδοξος πολιτισμός, έχει κέντρο τη Ζωή του Χριστού και δεν μπορεί να ανεχθεί τον υπέρμετρο πλουτισμό και τη χλιδάτη ζωή από τη μια και τα εκατομμύρια αστέγων και πεινασμένων από την άλλη. Ο δικός μας πολιτισμός δεν προσπαθεί να παραβιάσει την ελευθερία των ανθρώπων και να τους καλουπώσει, αλλά να καταλάβει τις ανάγκες τους και να τους δώσει ό,τι χρειάζονται. Είναι ο πολιτισμός της Ρωμηοσύνης, που πιστεύει στην πραγματική ανεξιθρησκία, σεβόμενος τα πιστεύματα των άλλων. Είναι ο πολιτισμός που έδινε το αλφάβητο,τη γλώσσα, την κουλτούρα στους λαούς, σε αντίθεση με την πολεμική μηχανή που στέλνει η Δύση. Γιατί η Οικουμενικότητα του Ελληνισμού –που δεν έχει καμιά σχέση με τον Οικουμενισμό και την Παγκοσμιοποίηση – έχει πνευματικό χαρακτήρα και όχι επεκτατικό. Εμείς πιστεύουμε στην οικουμενικότητα του Ελληνισμού, αλλά όχι στην παγκοσμιοποίηση που είναι ο πνευματικός θάνατος του ανθρώπου.

Η υπεύθυνη χριστιανική ψήφος (Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

“Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ Α Ν Ε Σ Τ Η !

Ἤδη πέρασαν τρεῖς ἑβδομάδες ἀπὸ τὸ Πάσχα, ἀπὸ τὴ γιορτὴ τῆς ἀληθινῆς πανηγύρεως καὶ τῆς αὐθεντικῆς εἰρήνης καὶ βρισκόμαστε πάλι μπροστὰ στὴν πρόκληση πολλαπλῶν αὐτὴ τὴ φορὰ ἐκλογῶν. Ὁ πασχαλινὸς ἑορτασμὸς λαμπροφόρος, γεμᾶτος φῶς καὶ χαρά.
Ἡ πραγματικότητα ὅμως καὶ πάλι ζοφερή. Ἡ καθημερινότητα δυσβάσταχτη, οἱ προοπτικὲς ἀμφίβολες, οἱ ἐλπίδες ἐξανεμισμένες, οἱ ἐπιλογὲς περιορισμένες.
Κρίση πρωτοφανής, προβλήματα τεράστια, πολιτευτὲς πολλοί, ἱκανοὶ ὅμως ἡγέτες ἐλάχιστοι, ὁ λαὸς βουλιαγμένος σὲ σύγχυση καὶ ἀθυμία. Φτώχεια, ἐξουθενωτικὰ μέτρα, ἀνεργία, θλίψη, αἴσθηση ἀδιεξόδου.
Κάποιοι ἰσχυρίζονται ὅτι βλέπουν φῶς. Μάλιστα ἐπαγγέλλονται σωτήριες λύσεις. Οἱ ὑποψήφιοι ὑπόσχονται. Τὰ ὀνόματα τῶν ποικίλων παρατάξεων δίνουν μιὰ εἰκόνα αἰσιοδοξίας. Ἐμεῖς ὅμως, ὁ λαός, ἀκόμη ὑποφέρουμε. Αὐτὸ ποὺ βλέπουμε μᾶς πονάει. Αὐτὸ ποὺ φανταζόμαστε μᾶς τρομάζει. Αὐτὴ εἶναι ἡ ὁρατὴ εἰκόνα τῆς κρίσης, αὐτὸ ποὺ φαίνεται.
Στὴν πραγματικότητα ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ἡ κρίση εἶναι πνευματική. Ἐδῶ εἶναι τὸ πρόβλημα. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἐλπίδες μας εἶναι μόνο πνευματικές. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι καὶ τὰ κριτήριά μας καὶ οἱ πολιτικές μας ἐπιλογὲς καὶ ἡ ψῆφος μας πρέπει νὰ ἔχουν βασικὰ πνευματικὸ ὑπόβαθρο.
Ἀλήθεια, πῶς νὰ ψηφίσουμε ἕναν ἄνθρωπο δίχως ἀρετὴ καὶ τόλμη; Πῶς νὰ ἐμπιστευθοῦμε ἡγέτες δίχως σοβαρότητα καὶ ἀρχές, δίχως φόβο Θεοῦ καὶ σεβασμὸ στὴν ἱστορία, δίχως εὐαισθησία πίστεως, δίχως σταθερὲς καὶ ἀξίες; Ἂν σὲ τέτοιους ἐμπιστευθοῦμε τὴν ψῆφο μας, ἁμαρτάνουμε.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ εὐθύνη γενικὰ τῶν πολιτικῶν ἐκπροσώπων μας εἶναι μεγάλη. Αὐτοὶ μᾶς χάλασαν. Αὐτοὶ μᾶς ἔφτιαξαν μία κοινωνία ἀνεκτικὴ στὰ ναρκωτικά, ἀσεβῆ στὰ ἱερά, ἄτονη ἢ ἀναρχικὴ στὶς ἀντιδράσεις.
Ἀποποινικοποίησαν τὴ μοιχεία, νομιμοποίησαν τὶς ἀμβλώσεις, θεσμοθέτησαν τὸν πολιτικὸ γάμο καὶ τὶς ἀνίερες συμβιώσεις, κατήργησαν τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς. Καὶ τώρα; Τώρα θέλουν νὰ καῖνε τοὺς νεκρούς, νὰ παντρεύουν ἄτομα τοῦ ἰδίου φύλου, νὰ παίρνουν τὰ ὄργανά μας εἰκάζοντας τὴ συναίνεσή μας, νὰ διευκολύνουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ φεύγουν ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο μὲ πολιτικὴ κηδεία, ἀδιάβαστοι, δίχως μιὰ προσευχή, δίχως μιὰ εὐλογία γιὰ τὴν ἄλλη ζωή• μὲ μοναδικὴ σφραγῖδα ἕνα μικρὸ ἠλεκτρονικὸ τσιπάκι καὶ ἕνα τεράστιο ψέμα μέσα καὶ γύρω τους.
Ἀλλὰ καὶ ἡ δική μας εὐθύνη, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, δὲν εἶναι μικρή. Ἡ ποιότητα καὶ τὸ ἦθος ἑνὸς λαοῦ δὲν φαίνονται ἀπὸ τὸ πῶς ἐπιτίθεται, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ πῶς γνωρίζει νὰ ἀμύνεται. Ἀπὸ τὰ ἀντανακλαστικά του γιὰ ἀντίδραση.
Ἡ πραγματικὴ κρίση φαίνεται ἀπὸ τὸ ὅτι ὡς λαὸς δὲν εἴχαμε σύνεση καὶ τόλμη νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν πρωτοφανῆ πρόκληση στὸ οἰκονομικὸ καὶ κοινωνικὸ ἐπίπεδο. Καὶ τοῦτο διότι ἀποδειχθήκαμε πνευματικὰ γυμνοί. Συνέπεια καὶ αὐτὸ τῆς ἀποϊεροποίησης τῆς ζωῆς μας.
Ἕνας στεγνὸς μηδενισμός, μία ἀνόητη ἀσέβεια, ἕνας παθολογικὸς καὶ μυωπικὸς ἐγωκεντρισμός, μιὰ ἄνευρη καὶ ἄκαρπη παιδεία, γκρέμισαν τὴν πίστη μας, ἀποδυνάμωσαν τὰ ἰδανικά, ὁδήγησαν σὲ ἀνόητες ἐπιλογὲς καὶ ἐξαφάνισαν κάθε ἰκμάδα καὶ ἴχνος τόλμης ἀπὸ τὸν λαό μας.
Ἕνας λαὸς ποὺ παλινδρομεῖ ἀνάμεσα στὴν ἀγριότητα καὶ τὴν ἀπάθεια, ἀνάμεσα στὸ θράσος καὶ τὴν ἀνοησία, πῶς, ἀγαπητοί μου, νὰ ἀντισταθεῖ; Μᾶς ρούφηξαν τὸ αἷμα κι ἔτσι μᾶς πῆραν καὶ τὰ χρήματα καὶ τὰ δικαιώματα. Καὶ κυρίως τὴν ἀξιοπρέπεια.
Τέτοια κοινωνία μᾶς φτιάξανε. Τέτοια κοινωνία φτιάξαμε. Καὶ ὅλα αὐτὰ στηρίχθηκαν σὲ αὐτοὺς ποὺ ἐκλέξαμε καὶ σὲ μᾶς ποὺ τοὺς ψηφίσαμε.
Ἐμεῖς καὶ ἐγκρίνουμε καὶ συγχωροῦμε, καὶ συχνὰ ἀδιαφοροῦμε. Γι’ αὐτὸ φταῖμε.«Ἀθυμία κατέσχε με ἀπὸ ἁμαρτωλῶν τῶν ἐγκαταλιμπανόντων τὸν νόμον σου», λέγει ὁ ψαλμός.
Μὲ τέτοια ἀθυμία καὶ βαθὺ πόνο, ἀπευθύνομαι σὲ ὅσους μποροῦν νὰ ἀκούσουν τὴν ἀδύνατη φωνή μου, σήμερα Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου.
Ἔχω ὅμως μέσα μου καὶ μιὰ ἐλπίδα. Τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ ξυπνήσουμε. Ἦρθε ἡ ὥρα γιὰ ἕνα γερὸ κόλαφο στὸ ἄθλιο σύστημα ποὺ μᾶς ρούφηξε ὅλο τὸ πνεῦμα. Τὸ κακὸ πρέπει νὰ σταματήσει τώρα καὶ ξεκάθαρα. Τὸ κακὸ δὲ δὲν εἶναι ποιοὶ τελικὰ θὰ βγοῦν καὶ τί θὰ κάνουν.
Τὸ κακὸ γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ δώσουμε λόγο στὸν Θεὸ καὶ τὴν ἱστορία εἶναι τί θὰ κάνουμε ἐμεῖς, ἡ ὑπεύθυνη ψῆφος ἢ ἡ ἀδιαφορία μας.
Ἂς προσέξουμε πολὺ σὲ αὐτὲς τὶς ἐκλογές. Τὸ μήνυμα ποὺ θὰ δώσουμε πρέπει νὰ εἶναι πνευματικό. Μᾶς λένε ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ σιωπήσει. Δὲν εἶναι δουλειά της νὰ ταράζει τὸν κόσμο. Εἶναι ὅμως ἀποστολή της νὰ ἀφυπνίζει. Γι’ αὐτὸ καὶ τώρα εἶναι ἡ ὥρα ποὺ πρέπει νὰ μιλήσει.
Ἂν πάλι σιωπήσουμε, τότε «καὶ οἱ λίθοι κεκράξονται». Δὲν ἀντέχουμε ἄλλο. Ἔχει ἀποστρέψει τὸ πρόσωπό του ὁ Θεὸς ἀπὸ πάνω μας. Νοιώθουμε ἐντελῶς ἀβοήθητοι σὲ ἕναν κατήφορο χωρὶς τέρμα. Θέλουμε τὸ φρένο τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας. Καὶ αὐτὸ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ψῆφο μας.
Ἐμπιστευόμαστε μόνον ἀνθρώπους ποὺ πιστεύουν στὸν Θεό, ποὺ τιμοῦν τὴν ἱστορία καὶ τὶς παραδόσεις μας, ποὺ σέβονται τὸν ἑαυτό τους, ποὺ ἀγαποῦν τὴν Ἑλλάδα πάνω ἀπὸ τὰ συμφέροντά τους, πρόσωπα τίμια καὶ μὲ σεβασμὸ στὴν ἱερὴ παρακαταθήκη ποὺ κληρονομήσαμε καὶ ὄχι μὲ ὑποτέλεια στὴν ἄθλια ταυτότητα ποὺ μᾶς κατασκευάζουνε.
Εἶναι πολὺ κρίσιμες αὐτὲς οἱ ἐκλογές. Ἐλπίδα μας -καὶ μάλιστα μεγάλη- εἶναι ὅτι θὰ δώσουν ἕνα σαφὲς καὶ ἠχηρὸ πνευματικὸ μήνυμα στὴν κοινωνία μας, ὅτι θὰ ἐκφρασθεῖ πνευματικὰ ὁ λαός μας. Ἂν κάτι τέτοιο συμβεῖ, τότε θὰ σημάνουν καὶ τὴν ἀρχὴ τῆς ἀλλαγῆς.
Μιᾶς ἀλλαγῆς ποὺ καὶ ἀναγκαία εἶναι καὶ ἐπιθυμητὴ καὶ ἐφικτή. Ἡ διαφορὰ ἀπὸ τὴν εὐλογημένη κατάσταση ποὺ ὅλοι ἐπιθυμοῦμε εἶναι τεράστια. Ἡ ἀπόσταση πολὺ μικρή. Ὅσο μιὰ ἀπόφαση πνευματική.
Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ καὶ νὰ στηρίζει τὸν λαὸ καὶ τὸ ἔθνος μας. Ἐμεῖς νὰ ψηφίζουμε κι Ἐκεῖνος νὰ ἐκλέγει. Καὶ νὰ φωτίζει τοὺς ἡγέτες μας «ἵνα καὶ ἡμεῖς ἐν τῇ γαλήνῃ αὐτῶν ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι».

Μὲ ἀναστάσιμες εὐχὲς καὶ ἀγάπη,
† ῾Ο Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ”.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να ακολουθεί την Ευρώπη! Η Ευρώπη ΠΡΕΠΕΙ να ακολουθεί την Ελλάδα!


Ανέκαθεν πίστευα και πιστεύω ακράδαντα πως η χώρα μας ήταν, είναι και θα είναι ο ρυθμιστής του πολιτεύματος και της κουλτούρας της Ευρώπης. Δεν είναι ούτε εθνικιστική ούτε σοβινιστική διαπίστωση, αλλά απλή ιστορική παρατήρηση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το πόσο έντονα η Ευρώπη προσπαθεί να περάσει τη γραμμή της πρώτα στην Ελλάδα και κατόπιν στα υπόλοιπα κράτη. Είμαστε ανόητοι, στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν το συνειδητοποιήσουμε και κυρίως αν δεν το εκμεταλλευτούμε. Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ κομμάτι της Ευρώπης, αλλά πάντα ήταν ο οδηγός της Ευρώπης! Ο συσχετισμός αυτός δεν μπορεί να αλλάξει, όσο κι αν προσπαθούν οι Ευρωπαίοι και οι ξενόδουλοι Έλληνες πολιτικοί!

Στην Ευρώπη έχουν πληθύνει οι φωνές που φωνάζουν για τον θάνατο της δημοκρατίας εδώ και πολλά χρόνια! Κι όμως στην Ελλάδα, δυστυχώς, βλέπουμε -ή έτσι παρουσιάζεται από τον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο της χώρας μας- να έχουν άνθιση τυχαίοι καιροσκόποι που ιδρύουν κόμματα ευαγγελιζόμενοι την σωτηρία της Πατρίδας μέσα από την πλήρη ένταξή της στην Ευρώπη, με μόνο σκοπό την προσωπική τους εξασφάλιση. 

Είναι φυσικό επόμενο η Ευρώπη να σκοτώνει τη δημοκρατία από την στιγμή που περιφρόνησε την γενέτειρά της, την Ελλάδα. Μοιάζει με ένα ανώριμο παιδί που επειδή μπήκε στην εφηβεία θεωρεί πως δεν έχει ανάγκη τους γονείς του και κυρίως πως μπορεί να σταθεί στα πόδια του, εντελώς μόνο του. 

Έτσι, λοιπόν, μέσα στην ανωριμότητα της παρέβλεψε την αρχαία και σοφή ρήση του Πλάτωνα που έλεγε πως «η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία». Πρόβαλε ήθη κι έθιμα αυθάδεια και χυδαιότητας ονομάζοντάς τα ελευθερία. Καλλιέργησε στους πολίτες της την παρανομία και την απαξίωση σε θεσμούς και αξίες. Μέσα από την ασύνδετη και αλλοπρόσαλλη πολιτική της έχει μια ιδιότυπη μορφή αναρχίας σε όλη της την επικράτεια που ονόμασε ευρω-κάτι, όπου κάτι κάθε φορά κάτι άλλο.
Η Ελλάδα από την άλλη μεριά, μοιάζει με τους γονείς εκείνους που δεν στέκονται στο ύψος που απαιτεί ο ρόλος του γονιού, αλλά έχουν γίνει υποτακτικοί και δούλοι των κακομαθημένων παιδιών τους. Άγεται και φέρεται από τις προσταγές και τα καμώματα της κακομαθημένης Ευρώπης. Νοσταλγεί παλαιότερες εποχές, τότε που είχε ακόμα πυγμή και σθένος να διαπαιδαγωγήσει την Ευρώπη.

Πρέπει να αναλογιστούμε την ευθύνη που έχουμε όλοι κρατώντας ταπεινωμένη και υπόδουλη την Πατρίδα μας. Είναι χρέος μας απέναντι στο αίμα και τις θυσίες των Πατέρων μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να αναστηλώσουμε την Ελλάδα και να την καταστήσουμε και πάλι οδηγό και διδάσκαλο της Ευρώπης. Αλλιώς η Ευρώπη δεν έχει μέλλον...

Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

"ΚΟΙΝΩΝΙΑ" : ΠΡΟΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!

Φωτογραφία: http://www.koinwnia.com/images/stories/entypa/new4selido.pdf
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
Τό Εὐρωκοινοβούλιο εἶναι ἕνας ἀντιπροσωπευτικός θεσμός, πού ἀντιπροσωπεύει περίπου 450 ἐκ. πολῖτες ἀπό 28 χῶρες. Κάθε μέλος τῆς Ε.Ε. συμμετέχει μέ ἐκλεγμένους Εὐρωβουλευτές. 
Ἡ Ἑλλάδα συμμετέχει μέ 21 Εὐρωβουλευτές τούς ὁποίους θα ἐκλέξουμε στίς 25 Μαΐου 2014.
Τό Εὐρωπαϊκό κοινοβούλιο μεταξύ ἄλλων χαράσσει τήν Εὐρωπαϊκή πολιτική, διότι:
• Συμμετέχει στήν νομοθετική διαδικασία, ἀλλά καί στην κατάρτιση καί ἔγκριση τοῦ κοινοτικοῦ προϋπολογισμοῦ, μαζί μέ τό συμβούλιο ὑπουργῶν

• Ἐλέγχει τή δράση τῶν κοινοτικῶν ὀργάνων τῆς Ε.Ε καί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ συμβουλίου καί ἐξασφαλίζει τή δημοκρατική λειτουργία τους.
Τό Εὐρωκοινοβούλιο εἶναι ἐπί τῆς οὐσίας αὐτό πού ἀποφασίζει τό σήμερα καί το αὔριο τοῦ κάθε κράτους-μέλους. Ἄρα πρέπει ὁ λόγος μας μέσα σέ αὐτό νά εἶναι ἠχηρός, συνεπῶς εἶναι πολύ σημαντική ἡ συμμετοχή μας στίς Εὐρωεκλογές, με προτεραιότητα τήν ἀλλαγή τῆς Ε.Ε., ὅπως ἄλλωστε ἐπιδιώκει καί τό Πανευρωπαϊκό κίνημα τῶν Εὐρωσκεπτικιστῶν.
ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἀντιλαμβάνεται τήν πολιτική μέ ἕναν διαφορετικό τρόπο ἀπό τον συνήθη.
Εἴμαστε ἐναντίον κάθε μορφῆς Παγκόσμιας Διακυβέρνησης, γιατί ἰσοπεδώνει πολιτισμικά τόν ἄνθρωπο καί ἀποτελεῖ τελικά τόν πνευματικό θάνατό του.
Συμμετέχουμε στίς Εὐρωεκλογές, ὥστε:

    Α.Νά δείξουμε πώς ἐμεῖς ἀντιλαμβανόμαστε τήν Ε.Ε., δηλαδή σάν μία ἕνωση ἀνεξαρτήτων Ἐθνικῶν κρατῶν, τά ὁποῖα ἔχουν ἐμπορικές σχέσεις. Ἡ ἕνωση πρέπει νά λειτουργεῖ στήν κατεύθυνση τῆς διεύρυνσης τῆς ἰσότητος, μεταξύ των κρατῶν, στό πλαίσιο τῆς ἰσονομίας καί τῆς εὐνομίας, σέ ἀντίθεση μέ αὐτό πού συμβαίνει τώρα, ὅπου ἐξυπηρετοῦνται τά συμφέροντα τῶν ἰσχυρῶν κρατῶν, τῶν μεγάλων ἐπιχειρηματικῶν ὁμίλων καί τῆς γραφειοκρατίας τῶν Βρυξελλῶν. Ἔχουμε δεῖ ἀναρίθμητες παρεμβάσεις τῆς Ε.Ε. στά κράτη – μέλη, πού ἀντικαθιστοῦν δημοκρατικές διαδικασίες καί θεσμούς καί ἐν τέλει καθορίζουν τήν πνευματικότητα τῶν λαῶν. Ἐμεῖς ἀρνούμεθα αὐτή την ἐπιστροφή στή φεουδαρχία.

   Β.Νά ἀναδείξουμε τήν ἰδιαιτερότητα τῆς Πατρίδος μας, στόν πολιτιστικό τομέα, τῶν Ἑλλήνων ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἡ Παράδοσή μας να γίνει πηγή ἐμπνεύσεως γιά τούς Εὐρωπαϊκούς λαούς. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση πρέπει νά σεβασθεῖ τήν πολιτισμική ἰδιαιτερότητα τῶν λαῶν πού τήν ἀπαρτίζουν καί νά ἀναγνωρίσει τίς Χριστιανικές τους ρίζες.

   Γ. Νά ἀναδείξουμε τήν ὁλοκληρωτική καταστροφή πού συντελεῖται στην Ἑλλάδα, λόγῳ τῆς πλήρους ἀποτυχίας τῶν πολιτικῶν πού ὑπαγορεύει ἡ Ε.Ε.. Οἱ Ἕλληνες ἐξαθλιώνονται καθημερινά, ἡ νέα γενιά καταστρέφεται ἤ ξενιτεύεται καί οἱ ἑπόμενες γενιές φορτώνονται τά ὑπέρογκα χρέη, πού προκύπτουν κυρίως ἀπό τήν μεταφορά τῶν ζημιῶν τῶν τραπεζῶν στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Μέ τά δεδομένα αὐτά, εἶναι καταστροφική ἡ παραμονή μας στήν Ζώνη τοῦ Εὐρώ.

    Δ. Νά ἐργαστοῦμε κατά προτεραιότητα γιά την ἀναβάθμιση τῶν σχέσεων τῆς Ἑλλάδος μέ τή Ρωσία. Ἡ Ε.Ε. ὀφείλει νά σεβαστεῖ τίς Ἐθνικές ἐπιλογές πού ἀφοροῦν στίς διμερεῖς σχέσεις, στήν οἰκονομική συνεργασία και στήν Ἐθνική κυριαρχία τῶν κρατῶν – μελῶν. Θά ἐργασθοῦμε γιά εὐρύτερη συνεργασία τῆς Ε.Ε. μέ ὅλες τίς ἐκτός τῆς Ε.Ε. χῶρες, ὄχι μόνο στον οἰκονομικό τομέα, ἀλλά καί στόν πολιτιστικό.

   Ε.Νά κινητοποιήσουμε μηχανισμούς προστασίας τῶν Χριστιανικῶν πληθυσμῶν στίς Ἀραβικές χῶρες.

    ΣΤ. Νά ἀξιοποιήσουμε, ἔτι περαιτέρω, τήν συμμετοχή μας στήν Ε.Ε. σε σημαντικά ζητήματα γιά τήν Πατρίδα μας.
• Θέματα Ἐθνικῆς κυριαρχίας καί ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος στίς σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία, τήν Ἀλβανία καί τά Σκόπια.
• Τό μεταναστευτικό.
• Τίς διεθνεῖς σχέσεις τῆς Χώρας.
• Τήν ἀξιοποίηση τοῦ ὀρυκτοῦ μας πλούτου.

ΠΡΟΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἡ Πατρίδα μᾶς ἔχει τή δική της ταυτότητα, μέ τήν ὁποία διαχρονικά σφράγισε τους Εὐρωπαϊκούς λαούς. Τό δικό μας, ἀλλά καί τό δικό τους συμφέρον, εἶναι ἡ διατήρηση αὐτῆς τῆς ταυτότητος, ἡ προστασία τῆς Ἑλληνικῆς πολιτισμικῆς κληρονομιᾶς και αὐτοσυνειδησίας μας ὡς Ὀρθοδόξου λαοῦ.
Δέν φοβόμαστε τήν συμμετοχή μας στούς Εὐρωπαϊκούς θεσμούς. Ἡ συμμετοχή ὅμως αὐτή προϋποθέτει αὐτογνωσία, ὥστε νά μήν τρέφουμε συναισθήματα κατωτερότητος ἔναντι τῶν Εὐρωπαίων, συναισθήματα τά ὁποῖα ἐπιμελῶς καλλιεργεῖ τό πολιτικό κατεστημένο τῆς Πατρίδος μας.
Ὁ δικός μας πολιτισμός, τόσο ὁ Ἀρχαῖος, ὅσο καί ὁ Ὀρθόδοξος Ρωμαίϊκος, κατέκτησε τόν κόσμο μέ τή δύναμη τοῦ πνεύματος.
Ἡ Ἑλλάδα ἔδωσε τά φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ στήν Εὐρώπη. Συμμετέχουμε στις Εὐρωεκλογές γιά νά ἀντιταχθοῦμε στήν ἀφομοίωση τῆς Πατρίδος μας καί νά μη μείνουμε πνευματικά στό σκοτάδι.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλληνική ψυχή ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι πάντα ἀδούλωτη καί ἐλεύθερη.

Στέλνουμε ἕνα μήνυμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλληνικῆς ὑπερηφάνειας στήν Εὐρώπη
ΑΥΤΗ Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΕΙΝΑΙ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΖΩΗΣ!

ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΙΣΩ!
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ

Τό Εὐρωκοινοβούλιο εἶναι ἕνας ἀντιπροσωπευτικός θεσμός, πού ἀντιπροσωπεύει περίπου 450 ἐκ. πολῖτες ἀπό 28 χῶρες. Κάθε μέλος τῆς Ε.Ε. συμμετέχει μέ ἐκλεγμένους Εὐρωβουλευτές. 

Ἡ Ἑλλάδα συμμετέχει μέ 21 Εὐρωβουλευτές τούς ὁποίους θα ἐκλέξουμε στίς 25 Μαΐου 2014.
Τό Εὐρωπαϊκό κοινοβούλιο μεταξύ ἄλλων χαράσσει τήν Εὐρωπαϊκή πολιτική, διότι:
• Συμμετέχει στήν νομοθετική διαδικασία, ἀλλά καί στην κατάρτιση καί ἔγκριση τοῦ κοινοτικοῦ προϋπολογισμοῦ, μαζί μέ τό συμβούλιο ὑπουργῶν

• Ἐλέγχει τή δράση τῶν κοινοτικῶν ὀργάνων τῆς Ε.Ε καί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ συμβουλίου καί ἐξασφαλίζει τή δημοκρατική λειτουργία τους.
Τό Εὐρωκοινοβούλιο εἶναι ἐπί τῆς οὐσίας αὐτό πού ἀποφασίζει τό σήμερα καί το αὔριο τοῦ κάθε κράτους-μέλους. Ἄρα πρέπει ὁ λόγος μας μέσα σέ αὐτό νά εἶναι ἠχηρός, συνεπῶς εἶναι πολύ σημαντική ἡ συμμετοχή μας στίς Εὐρωεκλογές, με προτεραιότητα τήν ἀλλαγή τῆς Ε.Ε., ὅπως ἄλλωστε ἐπιδιώκει καί τό Πανευρωπαϊκό κίνημα τῶν Εὐρωσκεπτικιστῶν.
ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἀντιλαμβάνεται τήν πολιτική μέ ἕναν διαφορετικό τρόπο ἀπό τον συνήθη.
Εἴμαστε ἐναντίον κάθε μορφῆς Παγκόσμιας Διακυβέρνησης, γιατί ἰσοπεδώνει πολιτισμικά τόν ἄνθρωπο καί ἀποτελεῖ τελικά τόν πνευματικό θάνατό του.
Συμμετέχουμε στίς Εὐρωεκλογές, ὥστε:

Α.Νά δείξουμε πώς ἐμεῖς ἀντιλαμβανόμαστε τήν Ε.Ε., δηλαδή σάν μία ἕνωση ἀνεξαρτήτων Ἐθνικῶν κρατῶν, τά ὁποῖα ἔχουν ἐμπορικές σχέσεις. Ἡ ἕνωση πρέπει νά λειτουργεῖ στήν κατεύθυνση τῆς διεύρυνσης τῆς ἰσότητος, μεταξύ των κρατῶν, στό πλαίσιο τῆς ἰσονομίας καί τῆς εὐνομίας, σέ ἀντίθεση μέ αὐτό πού συμβαίνει τώρα, ὅπου ἐξυπηρετοῦνται τά συμφέροντα τῶν ἰσχυρῶν κρατῶν, τῶν μεγάλων ἐπιχειρηματικῶν ὁμίλων καί τῆς γραφειοκρατίας τῶν Βρυξελλῶν. Ἔχουμε δεῖ ἀναρίθμητες παρεμβάσεις τῆς Ε.Ε. στά κράτη – μέλη, πού ἀντικαθιστοῦν δημοκρατικές διαδικασίες καί θεσμούς καί ἐν τέλει καθορίζουν τήν πνευματικότητα τῶν λαῶν. Ἐμεῖς ἀρνούμεθα αὐτή την ἐπιστροφή στή φεουδαρχία.

Β.Νά ἀναδείξουμε τήν ἰδιαιτερότητα τῆς Πατρίδος μας, στόν πολιτιστικό τομέα, τῶν Ἑλλήνων ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἡ Παράδοσή μας να γίνει πηγή ἐμπνεύσεως γιά τούς Εὐρωπαϊκούς λαούς. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση πρέπει νά σεβασθεῖ τήν πολιτισμική ἰδιαιτερότητα τῶν λαῶν πού τήν ἀπαρτίζουν καί νά ἀναγνωρίσει τίς Χριστιανικές τους ρίζες.

Γ. Νά ἀναδείξουμε τήν ὁλοκληρωτική καταστροφή πού συντελεῖται στην Ἑλλάδα, λόγῳ τῆς πλήρους ἀποτυχίας τῶν πολιτικῶν πού ὑπαγορεύει ἡ Ε.Ε.. Οἱ Ἕλληνες ἐξαθλιώνονται καθημερινά, ἡ νέα γενιά καταστρέφεται ἤ ξενιτεύεται καί οἱ ἑπόμενες γενιές φορτώνονται τά ὑπέρογκα χρέη, πού προκύπτουν κυρίως ἀπό τήν μεταφορά τῶν ζημιῶν τῶν τραπεζῶν στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Μέ τά δεδομένα αὐτά, εἶναι καταστροφική ἡ παραμονή μας στήν Ζώνη τοῦ Εὐρώ.

Δ. Νά ἐργαστοῦμε κατά προτεραιότητα γιά την ἀναβάθμιση τῶν σχέσεων τῆς Ἑλλάδος μέ τή Ρωσία. Ἡ Ε.Ε. ὀφείλει νά σεβαστεῖ τίς Ἐθνικές ἐπιλογές πού ἀφοροῦν στίς διμερεῖς σχέσεις, στήν οἰκονομική συνεργασία και στήν Ἐθνική κυριαρχία τῶν κρατῶν – μελῶν. Θά ἐργασθοῦμε γιά εὐρύτερη συνεργασία τῆς Ε.Ε. μέ ὅλες τίς ἐκτός τῆς Ε.Ε. χῶρες, ὄχι μόνο στον οἰκονομικό τομέα, ἀλλά καί στόν πολιτιστικό.

Ε.Νά κινητοποιήσουμε μηχανισμούς προστασίας τῶν Χριστιανικῶν πληθυσμῶν στίς Ἀραβικές χῶρες.

ΣΤ. Νά ἀξιοποιήσουμε, ἔτι περαιτέρω, τήν συμμετοχή μας στήν Ε.Ε. σε σημαντικά ζητήματα γιά τήν Πατρίδα μας.
• Θέματα Ἐθνικῆς κυριαρχίας καί ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος στίς σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία, τήν Ἀλβανία καί τά Σκόπια.
• Τό μεταναστευτικό.
• Τίς διεθνεῖς σχέσεις τῆς Χώρας.
• Τήν ἀξιοποίηση τοῦ ὀρυκτοῦ μας πλούτου.

ΠΡΟΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἡ Πατρίδα μᾶς ἔχει τή δική της ταυτότητα, μέ τήν ὁποία διαχρονικά σφράγισε τους Εὐρωπαϊκούς λαούς. Τό δικό μας, ἀλλά καί τό δικό τους συμφέρον, εἶναι ἡ διατήρηση αὐτῆς τῆς ταυτότητος, ἡ προστασία τῆς Ἑλληνικῆς πολιτισμικῆς κληρονομιᾶς και αὐτοσυνειδησίας μας ὡς Ὀρθοδόξου λαοῦ.
Δέν φοβόμαστε τήν συμμετοχή μας στούς Εὐρωπαϊκούς θεσμούς. Ἡ συμμετοχή ὅμως αὐτή προϋποθέτει αὐτογνωσία, ὥστε νά μήν τρέφουμε συναισθήματα κατωτερότητος ἔναντι τῶν Εὐρωπαίων, συναισθήματα τά ὁποῖα ἐπιμελῶς καλλιεργεῖ τό πολιτικό κατεστημένο τῆς Πατρίδος μας.
Ὁ δικός μας πολιτισμός, τόσο ὁ Ἀρχαῖος, ὅσο καί ὁ Ὀρθόδοξος Ρωμαίϊκος, κατέκτησε τόν κόσμο μέ τή δύναμη τοῦ πνεύματος.
Ἡ Ἑλλάδα ἔδωσε τά φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ στήν Εὐρώπη. Συμμετέχουμε στις Εὐρωεκλογές γιά νά ἀντιταχθοῦμε στήν ἀφομοίωση τῆς Πατρίδος μας καί νά μη μείνουμε πνευματικά στό σκοτάδι.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλληνική ψυχή ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι πάντα ἀδούλωτη καί ἐλεύθερη.

Στέλνουμε ἕνα μήνυμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλληνικῆς ὑπερηφάνειας στήν Εὐρώπη
ΑΥΤΗ Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΕΙΝΑΙ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΖΩΗΣ!

ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΙΣΩ!

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΔΙΝΕΙ BONUS ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ!


Δέν ἀρκοῦσαν φαίνεται οἱ συνεχεῖς οἰκονομικές ἀφαιμάξεις τοῦ λαοῦ μας ἀπό τήν δολία πολιτική τῶν Τραπεζῶν, οὔτε ἡ ἀπόγνωση καί οἱ συνεχεῖς αὐτοκτονίες συμπολιτῶν μας, ἀποτέλεσμα τῆς ἀπογνώσεως πού ἔχουν ἐνσπείρει οἱ κυβερνῶσες τήν Πατρίδα μας Τράπεζες, ἀλλά προχωροῦν τώρα ξεδιάντροπα γιά νά γκρεμίσουν καί τήν θρησκευτικότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, προτείνοντάς του διπλά βραβεῖα, ἀρκεῖ νά ἀτιμάση τήν Κυριακή, ψωνίζοντας!
alpha1Ἡ Τράπεζα Πίστεως, σαλπίζει ἀπό Τηλεοράσεως ἀλλά καί μέσα ἀπό ἡμερήσια ἔντυπα τήν προσφορά της αὐτή, ὅπως ἀποδεικνύει καί ἡ διαφήμιση πού παραθέτουμε.
Τό γιατί εἰδικά ἡ ALPΗABank προκαλεῖ τό θρησκευτικό αἴσθημα τοῦ λαοῦ μας εἶναι εὐεξήγητο, ἄν ἀνατρέξουμε στό 1967, ὅπου σύμ­φωνα μέ ἀδιάψευστο μέχρι σήμερα δημοσίευμα τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» (Νοέμβριος 1967), ἡ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» ἦταν ἐκείνη πού ἀποπλήρωσε τό με­­γά­­λο δάνειο γιά τήν ἀνέγερση τοῦ γω­νι­α­κοῦ οἰκοδομικοῦ κο­λοσ­σοῦ τῆς Μασωνικῆς Στο­ᾶς τῆς ὁδοῦ Ἀχαρ­νῶν!
Παραπλεύρως πα­ρα­θέ­τουμε φω­το­γρα­φι­κή ἀπει­κό­νι­ση τοῦ σχε­τι­κοῦ ρε­πορ­τάζ τῆς ἐγ­κύ­ρου ἐκ­κλη­σι­αστι­κῆς ἐφημερίδος, ὅπου οἱ ἀναγνῶστες μας μποροῦν νά ἀνα­τρέ­ξουν γιά νά πλη­ρο­φο­ρη­θοῦνκαί λεπτομέρειες τῶν ἐγκαινίων τῆς Στο­ᾶς, ἀπό αὐτόπτη μάρ­τυ­ρα(!), ὁ ὁποῖος καί παραλληλίζει τή χλι­δή τῆς τελετῆς μέ τή χλιδή τῆς στέψεως τοῦ Σάχη τῆς Περσίας!
alpha2
Τί χρεία, λοιπόν, ἔχουμε ἄλλων μαρτυριῶν, γιά νά ἐπιβεβαιώσουμε ὅτι ἡ ΜΑΣΩΝΙΑ καί κυβερνάει τήν Ἑλλάδα, καί ἀπομυζᾶ τούς Ἕλ­λη­νες καί τούς βασανίζει, μέχρι νά γονατίσουν ἐντελῶς καί, τέλος, τούς ἀποχριστιανίζει γιά νά καταντήσουν «ὥσπερ οἱ λοιποί οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα»;
Ὡς πότε θά τούς ἀφήνουμε ἀνενόχλητους χωρίς νά προβάλλουμε καμιά ἀντίσταση;
                                        πρωτ. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
      «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ»Τεῦχος 141

       Μάϊος 2014


Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Πόσο θα σου κοστίσει η ψήφος σου...!

Η ψήφος εκτός των άλλων είναι και οικονομική απόφαση, και κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι αυτός που ψηφίζουμε μπορεί να κληθεί να μας κυβερνήσει, οπότε οι πολιτικές που θα επιλέξει θα επηρεάσουν άμεσα την ευημερία ή την οικονομική καταστροφή μας.

του Άγη Βερούτη(*) στο capital.gr
Μια φράση που ανέβασα δημόσια πριν λίγες μέρες έγινε viral. Η φράση γράφει “Ένας Λαός που εκλέγει διεφθαρμένους, κλέφτες, προδότες και απατεώνες, δεν είναι θύμα! Είναι συνεργός τους!” και αποδίδεται στον Τζωρτζ Όργουελ(**) (δεν κατάφερα να το επιβεβαιώσω).

Η έκπληξη είναι ότι υπάρχει τόσος κόσμος που αντιλαμβάνεται ότι χάριν της δικής του ψήφου κάποιοι έχουν την ευκαιρία να κάνουν όλα όσα φέρεται να κατονομάζει ο Όργουελ, και μάλιστα νομοθετώντας την ασυλία τους να συνεχίζουν ασταμάτητα.

Από τη μια ψήφισαν υπέρ της ομοφυλοφιλίας και από την άλλη μιλούν γιά την προάσπιση της Ορθοδοξίας στην Ευρώπη

Η κ. Νίκη Τζαβέλα υποψήφια ευρωβουλευτὴς μὲ τὸ κόμμα της ΝΔ, ψήφισε στὶς 4 Φεβρουαρίου, στὸ Ευρωκοινοβούλιο, τὴν έκθεση Λούνατσεκ για την επιβολή ως φυσιολογικής της ηθικής των ομοφυλοφίλων στην ΕΕ. Τήν Τρίτη επισκέφθηκε τὸν Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ.Ιερώνυμο, κάνοντας βαρύγδουπες δηλώσεις περὶ προβολής καὶ προάσπισης της Ορθόδοξης Πίστης στὴν σημερινὴ Ευρώπη! Αλήθεια, ποιὸν προσπαθεί νὰ κοροϊδέψει; Θὰ υπάρξουν άραγε πιστοὶ χριστιανοὶ πού θὰ στηρίξουν στὴν κάλπη κόμματα πού ψήφισαν τὸ επαίσχυντο αυτὸ ψήφισμα;

πηγή

Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνισμός πρό τῆς Εὐρωπαϊκῆς ὁλοκληρώσεως!

«Κύριε παντοδύναμε, μᾶς ἔσωσες καί μᾶς σώνεις κάθε στιγμή ἀπό ἐκείνους ὅπου πουλοῦν τήν πατρίδα τους καί ἀπό ἐκείνους ὅπου θέλουν νά τήν ἀγοράσουνε»
Ἰ. Μακρυγιάννης
Εἶναι γεγονός ἀναντίρρητο, κοινή πλέον διαπίστωσι καί ὁμολογία, ὅτι ἡ κοινωνία στήν ὁποία ζοῦμε ἀλλά καί ὁλόκληρος ὁ κόσμος, διέρχεται μιά βαθειά κρίσι. Κρίσι θεσμῶν, κρίσι ἀξιῶν, κρίσι ἰδανικῶν, κρίσι ἀρχῶν καί προσώπων.
Σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, συντελοῦνται συγκλονιστικές ἀνακατατάξεις, νέες καταστάσεις διαμορφώνονται καί πολλές ἐκτιμήσεις πού ἴσχυαν μέχρι τώρα ἀναθεωροῦνται ἐκ τῶν πραγμάτων, ἐνῶ νέοι ὁρίζοντες φαίνεται ὅτι ἀνοίγονται στή πορεία τῆς ἀνθρωπότητος.
Μέσα στή διαμόρφωσι μιᾶς νέας πραγματικότητος, ἡ ὁποία ἀλλάζει ριζικά και μέ ταχύτατους μάλιστα ρυθμούς τήν εἰκόνα τοῦ κόσμου, δέν φαίνεται νά εἴμεθα οὔτε ἐμεῖς «ἐκτός προγράμματος». Καί λέγοντας «ἐμεῖς», ἐννοοῦμε αὐτόν τόν πολύπαθο τόπο, πού ὀνομάζεται Ἑλλάδα καί ὅλους ὅσοι ἑκουσίως «ἔδεσαν» τή ζωή τους μ' αὐτόν.
Ἡ Εὐρωπαϊκή πρόκλησι, ὅπως ἤδη ἔχει ὀνομασθεῖ ἡ ἑνοποίησι τῆς Εὐρώπης, ἀποτελεῖ σήμερα ἁπτή πραγματικότητα, τήν ὁποία καθημερινῶς ὅλο καί περισσότερο συνειδητοποιοῦμε (....)

Ἄλλωστε «οἱ σημερινοί καιροί δέν εἶναι γιά τήν Πατρίδα μας χαρωποί.

Χριστός Ανέστη !!!