Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

Η διαφθορά του κλήρου δείχνει και τη διαφθορά του λαού . (π. Βασίλειος Βολουδάκη)


Απόσπασμα  από ομιλία του π. Βασιλείου Βολουδάκη με οδηγό το βιβλίο του Αγίου Αυγουστίνου " ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ", τόμος Β΄την  Κυριακή 16-6-2013.
Ο π. Βασίλειος αναλύει σύμφωνα με τις οδηγίες της Εκκλησίας μας διάφορες σωτηριολογικές έννοιες και τις συνδέει με επίκαιρα γεγονότα που άπτονται  της καθημερινής συμπεριφοράς κληρικών και λαϊκών.  

Οι ομιλίες γίνονται κάθε Κυριακή από τις 12.00- 13.30 μμ, στην αίθουσα της πνευματικής εστίας " ΥΠΑΚΟΗ" Μαυρομιχάλη 96, στην Αθήνα.

Η αλήθεια είναι απόλυτη και όχι σχετική (π. Βασίλειος Βολουδάκη)


Απόσπασμα  από ομιλία του π. Βασιλείου Βολουδάκη με οδηγό το βιβλίο του Αγίου Αυγουστίνου " ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ", τόμος Β΄την  Κυριακή 16-6-2013.
Ο π. Βασίλειος αναλύει σύμφωνα με τις οδηγίες της Εκκλησίας μας διάφορες σωτηριολογικές έννοιες και τις συνδέει με επίκαιρα γεγονότα που άπτονται  της καθημερινής συμπεριφοράς κληρικών και λαϊκών.  


Οι ομιλίες γίνονται κάθε Κυριακή από τις 12.00- 13.30 μμ, στην αίθουσα της πνευματικής εστίας " ΥΠΑΚΟΗ" Μαυρομιχάλη 96, στην Αθήνα.

Ποιά είναι η επίσημη Εκκλησία; (π. Βασίλειος Βολουδάκης)


Απόσπασμα  από ομιλία του π. Βασιλείου Βολουδάκη με οδηγό το βιβλίο του Αγίου Αυγουστίνου " ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ", τόμος Β΄την  Κυριακή 16-6-2013.
Ο π. Βασίλειος αναλύει σύμφωνα με τις οδηγίες της Εκκλησίας μας διάφορες σωτηριολογικές έννοιες και τις συνδέει με επίκαιρα γεγονότα που άπτονται  της καθημερινής συμπεριφοράς κληρικών και λαϊκών. 
Οι ομιλίες γίνονται κάθε Κυριακή από τις 12.00- 13.30 μμ, στην αίθουσα της πνευματικής εστίας " ΥΠΑΚΟΗ" Μαυρομιχάλη 96, στην Αθήνα.

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΑΞΙΩΜΑ ( ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΙΩΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)


Τό ανώτατον αξίωμα
Έτερον πρόσωπον ηυχήθη εις τόν π. Ιωήλ:
- “Πάτερ μου, εύχομαι γρήγορα Δεσπότης. Θά ωφελήσετε πολύ περισσότερον τήν εκκλησίαν.”
- Νά μού ευχηθής καλλίτερα να γίνω κάτι ανώτερο.
- Τί; Αρχιεπίσκοπος ; Μακάρι!.
- Oxi. Ακόμη ανώτερο.
- Πατριάρχης;
- Ακόμη ανώτερο.
- Mά δέν υπάρχει τίποτε ανώτερο από Πατριάρχης.
- Νά μού ευχηθής να γίνω αυτοκράτορ.
- Αυτοκράααααατωρ ; ! ! !
- Ναί, αυτοκράτωρ.  Οχι όμως με ψιλή, αλλά μέ δασεία.
- Δέν σάς εννοώ.
- Αυτοκράτορες μέ ψιλή είναι εκείνοι πού εξουσιάζουν λαούς. Αυτοκράτορες με δασεία είναι εκείνοι πού εξουσιάζουν τούς εαυτούς των, πού είναι κύριοι & όχι δούλοι τών παθών των. Αυτό άς ευχηθούμε να γίνωμε. Είναι τό ανώτερο από όλα τά αξιώματα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΝΙΟΠΑΝΤΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ (ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ)


Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος έστειλε σε μια πνευματική του θυγατέρα,(την Ολυμπιάδα),την κατωτέρω επιστολή σα«δώρο » για τον γάμο της, που μόλις τέλεσε. Η κατωτέρω επιστολή έχει βάθος Θεολογίας και ψυχολογίας. Και πάνω απ’ όλα δίνει στη σύζυγο πολύτιμες συμβουλές για έναν πετυχημένο γάμο.

Γράφει: «Κόρη μου, στους γάμους σου εγώ ο πνευματικός σου πατέρας, ο Γρηγόριος, σου κάνω δώρο τούτο το ποίημα. Και είναι ό,τι καλλίτερο η συμβουλή του πατέρα: Άκου λοιπόν Ολυμπιάδα μου :