Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Η διαπαιδαγώγηση του Θεού Πατέρα μας.


Κοίταξε, παιδί μου! είπε ο π. Πορφύριος. Ό Θεός μας, προκειμένου να διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά του, πού τον πιστεύουν, τον αγαπούν και τον λατρεύουν, χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους, μεθόδους και σχέδια. Μέσα στα σχέ­δια τού Θεού μας είναι και ή επιβολή κανόνων, οι όποίοι αποσκοπούν, πάντα, στη σωτηρία τής ψυχής μας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση τη δική σου. Εμείς δεν μπο­ρούμε να αλλάξουμε ή να διαγράψουμε τα σχέδια του Θεού. Πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να τού το επιβάλλουμε. Μπορούμε, όμως, να τον παρακαλέσουμε και να τον ικετεύσουμε, και Εκείνος, σαν φιλάνθρωπος πού είναι, μπορεί να εισακούσει τις προσευχές μας και να συντμήσει το χρόνο [των επιτιμίων] η ακόμη και να τον δια­γράψει. Και το ένα και το άλλο, στο χέρι του είναι. 'Εμείς θα το ζητήσουμε. Και Εκείνος θα το εγκρίνει. Ύστερα, οι κανόνες αυτοί δεν έχουν το χαρακτήρα τής εκδικήσεως ή τής τιμωρίας, άλλα τής διαπαιδαγωγήσεως, και δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς πού επιβάλλονται από ορισμένους πνευματικούς κατά την εξομολόγηση, και οι όποίοι, είτε από υπερβάλλοντα ζήλο, είτε από άγνοια, εξαντλούν τα όρια τής τιμωρίας, χωρίς να αντιλαμβάνονται, ότι με τον τρόπο αυτό, αντί να κάνουν καλό, διαπράττουν έγκλημα. Εγώ, πάντα τούς φωνάζω και τούς συμβουλεύω: Όχι μεγάλες τιμωρίες. Άλλα σωστές συμβουλές. Γιατί, οι με­γάλες τιμωρίες, τροφοδοτούν τον άλλο (τον διάβολο) με πλούσια πελατεία. Και αυτός αυτό περιμένει. Αυτό καρα­δοκεί και έχει πάντα ανοιχτές τις αγκάλες του για να τους δεχτεί! Και τούς τάζει, μάλιστα, λαγούς με πετραχήλια... Γι' αυτό απαιτείται μεγάλη προσοχή στην επιλογή τού πνευματικού. Όπως αναζητάτε τον καλύτερο γιατρό, το ίδιο να κάνετε και για τον πνευματικό. Και οι δύο γιατροί είναι. Ό ένας τού σώματος και ο άλλος τής ψυχής!  (Ανθολόγιο Συμβουλών Γέροντος Πορφυρίου. 338).

Από το βιβλίο " Το χάρισμα της διάκρισης " εκδόσεις Η ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ , ΜΗΛΕΣΙ 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου