Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012

EΛΕΥΘΕΡΟΣ Ἤ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΣ; (του κ.Μιχαήλ Ἠλιάδη, Προέδρου τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»)EΛΕΥΘΕΡΟΣ Ἤ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΣ;
ΕΛΛΗΝΑ, ΣΤΟΧΑΣΟΥ ΤΙΝΩΝ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΕΙΣΑΙ!

“Ἡ λεηλασία μιᾶς χώρας ἀπό τούς διεθνεῖς τοκογλύφους μπορεῖ νά προωθεῖται μέ ὠμά, αὐταρχικά μέσα καί παρόλα αὐτά, νά ἐξυμνεῖται ὡς δημοκρατική, ἐπειδή ἔχουν προηγηθεῖ ἐκλογές, ἀνεξάρτητα ἀπό τό πόσο παραβιάζονται στή συνέχεια οἱ πολιτικές ἐλευθερίες, δεν τηροῦνται οἱ προεκλογικές ὑποσχέσεις ἤ ἀγνοεῖται ἡ ἐκφρασμένη δημοκρατική βούληση τοῦ λαοῦ” (Klein).
Πλησιάζει πλέον ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας. Ἡ κρίσιμη ὥρα πού θά εκλέξουμε τούς πολιτικούς μας ἐκπροσώπους στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο.
Ποιούς θά ἐπιλέξεις Ἕλληνα πολίτη; Ἡ ψῆφος μας, εἶναι ὅλη μας ἡ ζωή σέ μία στιγμή! Πολλές θά εἶναι οἱ σειρῆνες πού θά προσπαθήσουν νά σέ σαγηνεύσουν καί ὅλες θά ἀπευθύνονται στο συναίσθημά σου, γιατί τή λογική σου τή φοβοῦνται.
Θά ἀκούσεις τίς σειρῆνες τῶν κομμάτων τοῦ Μνημονίου, νά σοῦ ὑπόσχονται «καλύτερα χρόνια, μιᾶς καί τά δύσκολα πέρασαν». Νά σοῦ ὑπόσχονται ὅτι «ὅλοι μαζί θά προχωρήσουμε γιά τή νέα Ἑλλάδα τῆς προόδου, τῆς ἀνάπτυξης καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς προοπτικῆς καί ὄχι αὐτή τῆς μιζέριας καί τῆς φτώχειας». Τά ἀνωτέρω θά τά ὑπόσχονται ὅλοι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι δημιούργησαν τή τραγική σημερινή κατάσταση, τά ἴδια ἀποκρουστικά πρόσωπα τῆς ψευτιᾶς καί τῆς ἀπάτης!
Θά ὑπάρχουν καί ἄλλες σειρῆνες. Αὐτές οἱ δῆθεν προοδευτικές, τῶν κομμάτων τά ὁποῖα εἶχαν ἐκπροσώπους στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο γιά πολλά χρόνια. Κόμματα τά ὁποῖα γνώριζαν ἐκ τῶν ἔσω τήν πλήρη διάλυση τοῦ κράτους, τίς κομπίνες καί τή διαφθορά, καί μιλοῦσαν ἐπιλεκτικά ἤ σιωποῦσαν συμμετέχοντας στό ἄνομο παιχνίδι. Οἱ δικές τους σειρῆνες ὑπόσχονται σοσιαλιστικούς παραδείσους, ἐνῶ διακηρύττουν τήν πολυπολιτισμικότητα τῆς κοινωνίας, ἔχοντας σάν βασική ἐπιδίωξη, τόν ἐθνομηδενισμό, καί τήν ἐπίσημη ἀθεΐα, μέσῳ μιᾶς κάλπικης «ἀνεξιθρησκείας» τήν ὁποία ἐπικαλοῦνται. Ὑπάρχουν καί οἱ σειρῆνες τῆς ἀκροδεξιᾶς, οἱ ὁποῖες θά μιλοῦν γιά ἐθνικά ἰδεώδη, ἐνῶ ἀναβιώνουν τή ναζιστική ἰδεολογία καί πρακτική, χωρίς τίς πνευματικές Παραδόσεις τῆς Ὀρθοδοξίας μας.
Ἐμεῖς θά σοῦ ποῦμε μονάχα τοῦτο: Στοχάσου τίνων ἀπόγονος εἶσαι, Ἕλληνα, ποιά χώματα πατᾶς, ποιοί πρίν ἀπό ἐσένα στάθηκαν σέ αὐτή τή γῆ καί ἔχυσαν τό αἷμα τους γιά τήν ἐλευθερία σου. Ἀναλογίσου ὅτι ἡ εἰδοποιός διαφορά τῶν προγόνων μας ἀπό τούς ἄλλους λαούς, ἦταν ἀνέκαθεν ἡ πνευματική τους αὐτοσυνειδησία. Στοχάσου τούς Ἁγίους καί τούς ἤρωες τῆς Πατρίδος μας, αὐτούς πού οἱ ἐθνομηδενιστές κυβερνῶντες θέλουν νά ξεχάσεις, γιατί αὐτοί εἶναι πού ἀγωνίστηκαν «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία». Ὁ ἀγώνας σήμερα εἶναι ἀκριβῶς γιά τόν ἴδιο σκοπό, μόνο πού τώρα στρέφεται ἐναντίον τοῦ ντόπιου κατακτητή, τῶν ντόπιων ἐντολοδόχων τῶν Ξένων Δυνάμεων πού καταδυναστεύουν τό λαό μας. Τῆς πολιτικῆς αὐτῆς ἐλίτ –μαφιόζικης στήν πλειοψηφία της– ἡ ὁποία ἔχει καταφέρει, μέ τή σύμπραξη τῶν ἰσχυρῶν τοῦ χρήματος καί τῆς ἐνημέρωσης, νά ἐξαπατᾶ τόν Ἑλληνικό λαό καί νά τοῦ ἀποσπᾶ τήν ψῆφο, λέγοντας διαρκῶς ψέματα καί θέτοντας ψευδοδιλλήματα. Αὐτοί εἶναι, Ἕλληνες πολίτες, οἱ ὑπεύθυνοι γιά τήν τραγωδία πού βιώνει ἡ Πατρίδα μας. Αὐτῶν κατόρθωμα εἶναι ἡ χρεωκοπία τῆς χώρας, τόσο ἡ πνευματική, ἡ ὁποία μεθοδικά συντελεῖται κυρίως μετά τήν μεταπολίτευση, ὅσο καί οἰκονομική ἡ ὁποία ἔχει πλέον ἐξαθλιώσει τόν λαό μας.
Πρωταρχικός στόχος τῆς παγκόσμιας διακυβέρνησης εἶναι ὁ ἔλεγχος τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος στήν Εὐρώπη μέσῳ τῆς Ε.Κ.Τ. Ἡ ἀδηφαγία τῶν ἰσχυρῶν τοῦ χρήματος ὁδηγεῖ, μέσῳ τῆς ἐπίσημης τοκογλυφίας τῶν Τραπεζῶν, στήν χρεωκοπία κρατῶν καί στήν ἐξαθλίωση λαῶν. Ἐμεῖς ἀρνούμαστε νά ἀνεχθοῦμε τόν παρασιτικό ρόλο τῶν Τραπεζῶν στήν οἰκονομία, τον ρόλο τοῦ μεσάζοντα τοκογλύφου. Σάν Ἕλληνες πρέπει νά ἀντισταθοῦμε στή σύγχρονη αὐτή λαίλαπα, ὅπως ἀνέκαθεν κάναμε στή μακραίωνη ἱστορία μας. Αὐτή τήν ἀντίσταση φοβοῦνται καί προσπαθοῦν νά κρατήσουν τούς ἀνθρώπους σέ κατάσταση σύγχυσης, φόβου καί ἄγχους, σε ἀγωνία γιά τήν ἐπιβίωση, ὥστε νά βρίσκονται ἐπικεντρωμένοι μόνο στά πρός τό ζῆν καί νά μην ἀντιλαμβάνονται τό τί γίνεται γύρω τους.
Μέ τήν ψήφιση τοῦ νέου Μνημονίου στίς 12 Φεβρουαρίου ἀπό τούς «σωτῆρες» ἐθνοπατέρες μας, ἡ Πατρίδα μας ὑποδουλώνεται ἐπισήμως μέχρι τό 2042! Τά 130 δίς € νέα δάνεια πού φόρτωσαν στίς πλάτες τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, θά χρησιμοποιηθοῦν ἐξ ολοκλήρου γιά ἀποπληρωμή τῶν παρανόμων κυρίως χρεῶν καί για τήν ἐνίσχυση τῶν τραπεζῶν. Τά νέα ὁμόλογα διέπονται ἀπό το Ἀγγλικό Δίκαιο, πού εὐνοεῖ τούς δανειστές, στούς ὁποίους δίνεται ἡ δυνατότητα κατάσχεσης περιουσίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, ἀκόμη καί στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ, μιᾶς καί ἔχουν ὑπογράψει τήν ἄρση τῆς ἀσυλίας τῆς Χώρας ἔναντι τῶν δανειστῶν. Μέ τά ἐξοντωτικά μέτρα πού ἐπιβάλλονται στούς ἀνθρώπους, βυθίζεται ἡ Χώρα στήν ὕφεση –ἐπιχειρήσεις καί μαγαζιά κλείνουν συνεχῶς– καί οἱ ἄνθρωποι στήν ἀνεργία καί στή φτώχεια. Ἡ Πατρίδα μας χρειάζεται ὁλοκληρωτική ἀνάταξη.
Χρειάζεται μιά νέα ἐθνική πολιτική μέ ὅραμα. Πρέπει να ἐπαναπροσδιοριστοῦμε σάν ἄτομα καί σάν ἔθνος, δίνοντας νόημα καί ἀξία στή ζωή μας. Ἡ παράδοσή μας, ἡ Ρωμιοσύνη, μᾶς δίνει τό στίγμα. Ἡ ἐπαναφορά τῆς Πατρίδος μας στήν τροχιά τῆς Ρωμιοσύνης εἶναι ἡ λύση. Ἡ Ρωμιοσύνη εἶναι ὁ συνδετικός κρίκος τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα. Εἶναι ὁ συνδυασμός τῆς ἱστορικῆς, ἐθνικῆς καί πολιτιστικῆς ταυτότητας μαζί μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη.
 Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἐκφράζει την πολιτική πρόταση τῆς Ρωμιοσύνης σάν μιά ἄλλη ἀντίληψη τῆς πολιτικῆς, σέ ἀντίθεση μέ τήν προτεσταντική ἀντίληψη γιά τις δομές τίς κοινωνίας πού ἐπικρατεῖ σήμερα.

Ἕλληνες συνταχθεῖτε μαζί μας γιά νά πολεμήσουμε τους ἐπίορκους ἐντολοδόχους τῶν κομμάτων τῆς Βουλῆς. Αὐτούς πού ἔκλεψαν τά ὄνειρά μας καί μᾶς ἀφαίρεσαν τό χαμόγελο.
Τσακίστε στίς κάλπες τά ψευδεπίγραφα κόμματα! Συνταχθεῖτε μέ τούς ἀνθρώπους πού ἀγωνίζονται, ἀποκλεισμένοι ἀπό ὅλα τά μεγάλης ἐμβέλειας Μέσα Ἐνημέρωσης, μέ προσωπικές και οἰκονομικές θυσίες τόν «καλόν ἀγώνα». Μέ ἀνθρώπους πού ἔχουν ἦθος, ἀξιοπρέπεια καί Πίστη στό Θεό, πού πιστεύουν ὅτι ὑπάρχει καλύτερο αὔριο γιά τήν Πατρίδα μας, γιά τά παιδιά μας.

Τό ἐρώτημα εἶναι: Ὑπάρχει Ἑλληνική ψυχή νά σηκωθεῖ, να πολεμήσει γιά νά πάρουμε πίσω τήν Πατρίδα μας; Ἡ Παράταξή μας στρατολογεῖ αύτές τίς ψυχές!

Μιχαήλ Ε. Ἠλιάδης, Πρόεδρος τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»


Άρθρο από : εφημερίδα ΚΟΙΝΩΝΙΑ Τριμηνιαία Πολιτική  Ενημέρωση, αριθμός φύλλου 15
Ιδιοκτήτης - Εκδότης:
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Έτος Ιδρύσεως 2008
E-mail: koinwnia@koinwnia.com
http://www.koinwnia.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου