Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

Διαμαρτυρία γιά τίς σχολικές ἐπισκέψεις σέ ἰουδαϊκές συναγωγές


ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΙΟΥΔΑΪΚΕΣ ΣΥΝΑΓΩΓΕΣ-ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΑΓΑΘΟ ΟΛΩΝ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ!

Λέγομαι Μ.Σ. καί εἶμαι κπαιδευτικός σέ Γυμνάσιο τς Δυτικς Θεσσαλονίκης ( τά στοιχεα μου θά τεθον στή διάθεση ποιου παραλήπτη ατο το μηνύματός μου πιθυμήσει ).
Σήμερα 10-5-2012, τό Σχολεῖο μου πραγματοποίησε «κπαιδευτική» πίσκεψη τς Α’ Τάξης στά πλαίσια τοῦ μαθήματος τν Θρησκευτικν, στήν ουδαϊκή Συναγωγή τς Θεσσαλονίκης καί θά πακολουθήσει τήν πόμενη βδομάδα πίσκεψη καί τς Β’ Τάξεως.
Αὐτές ο πισκέψεις ξεκίνησαν νά πραγματοποιονται τά τελευταα χρόνια πό τά Δημοτικά, λλά κόμη καί πό τήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ.
Τό Ὑπουργεο Παιδείας καί μέ εθύνη το Παιδαγωγικο νστιτούτου τά τελευταα χρόνια, μετατρέπει ς γνωστόν τό μάθημα τν Θρησκευτικν πό ρθόδοξο Χριστιανικό, σέ θρησκειολογικό, προβάλλοντας λες τις θρησκεες ς «σωστές» καί «ἀθες» κι χι ς αρετικές καί ντίχριστες, δημιουργώντας στά μυαλά καί στίς ψυχές τν νυποψίαστων μαθητν, ναν χανή κεανό πιτρεπόμενων ψευδοπίστεων, πό τίς ποες κάποια στιγμή κοντινή μακρινή, θά κάνουν προσωπική πιλογή ζως, παρούσης καί αἰωνίου!
Κι ὅλα ατά συμβαίνουν, τή στιγμή πού τό 98% τν λλήνων εμαστε Χριστιανοί ρθόδοξοι καί ταυτόχρονα μέ τίς κατά καιρούς προπαγάνδες κι πειλές γιά πομάκρυσνη γίων Εκόνων πό τά Σχολεα, τήν κατάργηση τς πρωινς προσευχς, τς φαίρεσης τς τιμημένης Ἑλληνικς σημαίας ( μέ τόν Σταυρό), τήν μείωση ρν διδασκαλίας τν Θρησκευτικν καί τή μετατροπή τους πό ποχρεωτικό μάθημα σέ προαιρετικό κλπ.
ποχριστιανοποίηση τν λλήνων παιδιν – νέων καί τν Σχολείων μέ διάφορες μεθόδους ( ἀνεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση καί πολυπολιτισμικότητα, «μετάλλαξη» τῶν Θρησκευτικν, λλοίωση τς στορίας μας καί συστηματική λήθη της, ψυχοβλαβες τρόποι νεανικς διασκέδασης κι ὄχι ψυχαγωγίας, ἐξαθλιωμένα πνευματικς καί θικς Μ.Μ.Ε., στημένες κατηγορίες καί λασπολογίες κατά τῆς κκλησίας καί τν προσώπων της, γενική χαλάρωση τν θν κλπ ), εἶναι να καλά στημένο σχέδιο τς Νέας Τάξης Πραγμάτων, πού στοχεύει στήν χειραγώγηση τῶν νθρώπων πό τή νεαρή τους λικία. Κι αὐτό, γιατί παιδική λικία νδείκνυται γιά νά διαμορφώσει τά πιστεύω (  τήν ΑΠΙΣΤΙΑ ), τά ἤθη (  τήν ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ ) καί τά ἰδεώδη (  τήν ΑΝΙΔΕΟΤΗΤΑ ) τῶν αριανν πολιτν μίας κοινωνίας! Τά παιδιά εναι κόμη δεια δοχεα, πού εκολα θά γεμίσουν μέ ,τι τούς «σερβίρουν», καλό σαθρό. Ο νήλικες εἴμαστε κατασταλλαγμένοι καί παγιωμένοι σέ ἀπόψεις καί τρόπους ζως, δύσκολα μεταβαλλόμαστε. Τά παιδιά εἶναι εκολη λεία πρός διαμόρφωσιν κατά τό δοκον. Κατασκευάζοντας λοιπόν νέες φουρνιές ἀνθρώπων μέ «χαλαρά» θη, μέ συγκεχυμένες και συγχυσμένες δεολογίες καί προπαντός χωρίς ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ στόν ναν καί μοναδικό Θεό Κύριο μν ησο Χριστό.Eναι λίου φαεινότερον, τι θ ποτελέσουν εκολα λεγχόμενες «νθρωποειδες γέλες», γιά νά τίς κμεταλλεύονται πρός κανοποίησιν τν δόλιων, ρρωστων καί νθρωποκτόνων συμφερόντων τους, ο κοσμοκράτορες!
παγκόσμια καί εδικότερα θνική μας κατάσταση πού ἀντιμετωπίζουμε διαίτερα σ’ ατήν τήν γενικότερη περίοδο κρίσεως ( χι μόνο οκονομικς, λλά κυρίως πνευματικς, κοινωνικς καί θικς ), ποτελε τρανταχτή πόδειξη παρξης καί νέργειας τν σκοτεινν σχεδίων ατν πού κινον τά νήματα τν λαν. Τά νούμερα καί οἱ στατιστικές σέ ,τι λεεινό καί τρισάθλιο, πρέπει νά προβληματίσουν καί τόν πιό θεο κόμη ( ΑIDS, κλοπές, βιασμοί, ναρκωτικά, πορνεία, ἀπάτες καί λίστα εναι μακρά…)!
Οἱ νστάσεις μου στό Σχολεο πέναντι σέ Δ/ντη, τό σύνολο τν συναδέλφων καθηγητῶν καί τν Θεολόγων, στε νά ποφευχθε μία τέτοια πίσκεψη, πέβησαν καρπες. Μονάχα Σύλλογος Γονέων καί Κηδεμόνων φερε ντίρρηση, λλά δέν ργανώθηκε σωστά πρός ματαίωσιν τς πίσκεψης.
Τά παιδιά στήν πλειοψηφία τους ἀκατήχητα καί παναπαυόμενα στίς «αὐθεντίες» καθηγητν καί γονέων τους πού δέν ντιδρον ( πό διαφορία, γνοια φόβο ), ποσυνείδητα θεωρον ς κάτι τό φυσιολογικό τήν πίσκεψη, φο τήν προσυπογράφουν μέ τήν νοχή τους ο «μεγάλοι». ξάλλου στό βιβλίο τν Θρησκευτικν, πως νέφερα καί παραπάνω, διδάσκονται ἐλαφρ τ καρδία καί ο λλες θρησκεες.
Τό εὔλογο ρώτημά μου σέ ατό τό σημεο εναι: ΤΑ ΙΟΥΔΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ;ΓΙΑΤΙ ΤΕΤΟΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑΪΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ ΜΑΣ;
  Μήπως ἐπειδή Συναγωγή εναι ωσφορική, μις πού παρτίζεται πό τούς κατά κόσμον ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ το Χριστοῦ;
·      Μήπως ἐπειδή ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ τι Μεσσίας λθε κι ς τούς εεργέτησε πρώτους μέ τά τόσα θαύματα πού κανε σ’ ατόν τόν πιστο λαό;
· Μήπως ἐπειδή μᾶς ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΤΟΥΣ;
·  Μήπως ἑπομένως πειδή ποτελον ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΙ ΑΡΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ;

      Παρακαλῶ τούς ελαβες συναδέλφους δασκάλους καί καθηγητές, νά μήν πογράφουν τά πρακτικά ατν τν πισκέψεων, νά ντιδροῦν καί νά νουθετον ν Κυρί τούς συλλειτουργούς τους, στά σχολικά περιβάλλοντα στά ποία ργάζονται.
· Παρακαλῶ διαιτέρως τούς Γονες τν παιδιν, νά συνειδητοποιήσουν ποιόν κίνδυνο διατρέχουν ο ψυχές τν βλασταριν τους καί νά πιέζουν τούς Δ/ντες τῶν σχολείων τους, ὥστε νά κυρώνουν τέτοιου εδους πισκέψεις. ν ατό δέν εναι φικτό, νά πομακρύνουν τά παιδιά τους πό τήν συμμετοχή τους στήν ξόρμηση, ετε μέ παραμονή τους στό Σχολεο, ετε μέ πουσία τους τήν μέρα πού εναι προγραμματισμένη νά γίνει.
· Ντρέπομαι καί αἰσθάνομαι μήχανα νά παρακαλέσω τούς συναδέλφους Θεολόγους ( γώ δεν εμαι Θεολόγος ), νά κάνουν ατό πού εναι ατονόητο: ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΜΑΡΤΩΛΕΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ!
ν δέν κολουθον σ’ ατές τίς πισκέψεις οἱ μαθητές καί ντιδράσουν κυρίως ο γονες συνεργούντων καί τν κπαιδευτικν, αὐτές ο πισκέψεις θά ναυαγήσουν πό μόνες τους, ὅσα χαρτιά κι ν στέλνει τό πουργεο Παιδείας στούς Θεολόγους καί στά Σχολεα, πού τίς δρομολογον μέ πρόσχημα γνωσιολογικά ὑποχρεωτικό. Τό Σύνταγμά μας, κατοχυρώνει τήν Πίστη μας!
Κλείνοντας, μέ πόνο καρδίας θέλω νά πῶ ατό: νά μή γίνουμε κι μες ρνητές το Θεο! Δέν πάρχει χειρότερο πργμα πό ατό. Δέν εναι κάτι τραγικώτερο, πό τό ναγκάσουμε ναν ΥΠΕΡΟΧΟ ΘΕΟ νά μᾶςγκαταλείψει, πειδή μες δέν Τόν θέλουμε καί νά πε καί σέ μς:
ερουσαλήμ ερουσαλήμ, ποκτέννουσα τούς προφήτας καί λιθοβολοσα τούς πεσταλμένους πρός ατήν! ποσάκις θέλησα πισυνάξαι τά τέκνα σου ν τρόπον ρνις τήν αυτς νοσσιάν πό τάς πτέρυγας, και οὐκ θελήσατε! δού ο μή με δητε ως ν ξη τε επητε· ελογημένος ρχόμενος ν νόματι Κυρίου.
( Λουκ. 13: 34,35 )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου