Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Ἐρωτήματα ἑνός πιστοῦ ( κ.Χρίστος Τσικούρας Θεολόγος)


Ἄν ὄντως ἀληθεύει πώς ἀνησυχοῦν οἱ Ἱεράρχες γιά τήν ἄνοδο τῶν κομμάτων τῆς ἀριστερᾶς, θά ἤθελα μέ τήν ἰδιότητα τοῦ πιστοῦ μέλους τῆς Ἐκκλησίας, νά ἐκφράσω τίς παρακάτω ἀπορίες. 
Γιατί δέν ἔχουν οἱ Ἱεράρχες τήν ἴδια ἤ καί περισσότερη ἀνησυχία, γιά τήν ἐπικράτηση τῶν κομμάτων ΝΔ καί ΠΑΣΟΚ, πού ὑποκρίνονται σεβασμό καί πίστη, ἐνῶ στήν πραγματικότητα προωθοῦν τήν, χωρίς Χριστό καί κατά τοῦ Χριστοῦ, παγκοσμιοποίηση; 
Πόσους νόμους ἔχουν ψηφίσει αὐτά τά δύο κόμματα κατά τῆς πίστης; Ποιός ψήφισε τό σύμφωνο συμβίωσης; Ποιός δέν ἀπέτρεψε ὁριστικά τήν καύση τῶν νεκρῶν; Ποιός ἐξαθλίωσε τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα; Ποιός ἔφτιαξε τά ἄθλια βιβλία τῆς Ἱστορίας τῆς Γλώσσας κ.τ.λ.; Ποιός δέν πληρώνει γιά τήν χειροτονία Ἱερέων; Ποιός θεωρεῖ τήν Ἐκκλησία «φορέα»; Ποιός προωθεῖ τήν κάρτα τοῦ πολίτη καί τό ἠλεκτρονικό φακέλωμα; Ποιός … ποιός ….ποιός ……. 
 
Οἱ Ἱεράρχες δηλώνουν δημόσια ἕτοιμοι νά πεθάνουν γιά τήν πατρίδα!!! Ποιός ὑπέγραψε στήν δανειακή σύμβαση τήν ἄνευ ὅρων καί ἀμετάκλητα παράδοση τῆς ἐθνικῆς ἀσυλίας; Ποιό Θεῖο ἡ ἀνθρώπινο Δίκαιο δέχεται νά ἐξαθλιώνονται λαοί μέχρι ἐξοντώσεως, γιά τήν φιλαργυρία, τήν φιλαρχία καί τήν αἰσχροκέρδεια μιᾶς διεθνοῦς ἐλίτ; Αὐτά τά δύο κόμματα δέν δέχτηκαν καί δέν προωθοῦν μέ ψεύδη ἀσύστολα τήν καταστροφή τῆς χώρας; Δέχεται ὁ Θεός τά ψεύδη; Δέν ἔκλεισαν μέ τίς συγχωνεύσεις τά σχολεῖα; Δέν ἔκλεισαν τά νοσοκομεῖα; Δέν ἔγινε ὁ μισός πληθυσμός ἄνεργος; Ποῦ εἶναι τό ἐνδιαφέρον τῶν Ποιμένων γιά τό Ποίμνιο; 
Φανερῶστε αὐτά τά ψέμματα καί τότε θά ἔχετε ταΐσει τόν λαό πνευματικά μέ τήν ἀλήθεια. Θά ἔχετε δημιουργήσει τίς προϋποθέσεις γιά τήν ἀποτίναξη τῆς χρεοκρατίας, πού εἶναι δικτατορία καί καταπάτηση τοῦ Συντάγματος καί τῆς Δημοκρατίας. Αὐτή ἡ δικτατορία μάλιστα ἐξαπλώνεται καί σέ ἄλλα κράτη καί μᾶς θυμίζει τήν παγκόσμια δικτατορία γιά τήν ὁποία ἔγραψε ὁ Γέροντας Παΐσιος. Δῶστε τήν πνευματική τροφή πού ἔδωσε ὁ Γέροντας καί ἔτσι θά ἐμποδίσετε τήν ἔλλειψη τῆς ὑλικῆς καί δέ θά χρειάζεται νά κάνετε συσσίτια. Ἤ μήπως νομίζετε, ὅτι εἶναι κανείς εὐτυχισμένος καί ὅτι εἶναι ἀξιοπρεπές, γιά τό πλῆθος τῶν νεόπτωχων, νά μπαίνουν στή σειρά γιά ἕνα κομμάτι ψωμί; Ὄχι πώς εἶναι κακό νά ταΐζει κανείς τούς πεινασμένους, ἀλλά εἶναι κακό νά μή ἀξιοποιεῖ τίς δυνατότητές του, ὥστε νά ἐπικρατήσει ἡ Δικαιοσύνη καί ἡ Τιμή στούς πολῖτες τῆς χώρας μας, οἱ ὁποῖοι εἶναι  ταὐτόχρονα τό ποίμνιο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι κακό νά μή φροντίζει τήν πνευματική καί τήν σωματική ὑγεία καί τήν προκοπή τοῦ λαοῦ, ὅταν μάλιστα αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολή του. 
Δέν εἶναι χειρότερη καί καταστροφικότερη ἡ ὑποκρισία τῶν δύο αὐτῶν κομμάτων ἀπό τήν ἐχθρότητα τῶν κομμάτων τῆς ἀριστερᾶς; Ἐκεῖ ξέρεις ὅτι εἶναι λύκοι, ἐδῶ ὁ λύκος παριστάνει τό πρόβατο. Ἔτσι περνάει ἡ ἴδια κακία, χωρίς νά βρίσκεται ὁ ἀνεύθυνος ὑπεύθυνος. Χωρίς νά φαίνεται ξεκάθαρα ἡ προδοσία. 
Αὐτή ἡ καλυμμένη καί πονηρή κακία εἶναι πιό ἐπικίνδυνη. Στήν καθαρά θρησκευτική της πλευρά ἐκφράζεται μέ τόν Οἰκουμενισμό καί στήν πολιτική-κοινωνική της ἐκφράζεται μέ τήν χρεοκρατία. Αὐτά τά δύο εἶναι μεστά ψεύδους, πονηρίας καί ἀδικίας. Παρουσιάζουν τό ἄσπρο μαῦρο. Εἶναι ἡ παγκόσμια δικτατορία τῆς ἀντίχριστης παγκοσμιοποίησης. Εἶναι νά ἀπορεῖ κανείς πῶς δέν τό βλέπουν καί δέν τό κηρύττουν αὐτό οἱ Ἱεράρχες. Αὐτά καί τά δύο τά τρέφει καί τά προωθεῖ ἡ ΝΔ καί τό ΠΑΣΟΚ. Ἀλλά δέν τούς ἀνησυχεῖ αὐτό τούς Ἱεράρχες. 
Ἔχασαν, λέει τό ἄρθρο, τήν νεολαία. Ἐγώ λέω πώς ἔχασαν καί τά γηρατειά. Λέω ὅτι τούς ἔχασαν ὅλους. Καί μένα πού γράφω μέ ἔχασαν καί δέν τούς ἐμπιστεύομαι. Δέν μᾶς ἔχασε ἡ πίστη καί ὁ Χριστός, ἀλλά μᾶς ἔχασε ὁ Κλῆρος πού ἔχει τά ἀνώτατα ἀξιώματα. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός. Δέν νοιάζονται καί δέν φροντίζουν γιά μᾶς πουθενά καί γιά τίποτα. Δέν στάθηκαν στό ὕψος τῶν περιστάσεων. Δέν ἀκολουθοῦν τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Δέ μᾶς πείθουν ὅτι θέλουν τήν πνευματική καί ἐθνική μας ἀνάσταση. Τήν συντηροῦν τήν ἐξαθλίωση καί δέν ὑπάρχει σέ αὐτούς πνοή λευτεριᾶς. Πότε κέρδισε ἡ συντήρηση τῆς μιζέριας νέο ἤ γέρο; 
Θά μέ καταλογίσουν καί μένα στούς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας ἄν διαβάσουν τά παραπάνω ἀλλά, μήπως ἐμεῖς, πού αὐτοί θεωροῦν ἐχθρούς, εἴμαστε ἡ Ἐκκλησία γιά τήν ὁποία θά δώσουν λόγο στόν Χριστό; 
Θά τό μάθουμε στήν ὥρα τῆς Κρίσης. Ὡς τότε θά κάνουμε ἐπιλογές. Στίς ἐπιλογές ὑπάρχουν καί παρατάξεις νέες πού ἀξίζει νά τίς δοκιμάσει ὁ λαός. Πού δέν εἶναι οὔτε ἀριστερές οὔτε πονηρές. Ἡ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" εἶναι μιά τέτοια παράταξη καί ἴσως νά εἶναι «» Παράταξη! 
Χρίστος Τσικούρας 
Θεολόγος
«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Ἰουνίου-Ἰουλίου 2012
Τεῦχος 120
http://www.agnikolaos.gr/index.php

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου