Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ

Στον πολύ ενδιαφέρον ιστότοπο του Ι.Ν Αγίου Νικολάου Πευκακίων δημοσιεύθηκε επιστολή του καθηγητού κ.Κων/νου Καρακατσάνη προς τον π.Βασίλειο Βολουδάκη η οποία ουσιαστικά απαντά στην επιστολή του π.Βασιλείου που δημοσιεύθηκε στη σελίδα μας. Στην επιστολή του ο κ.Καρακατσάνης και μετά τις απαραίτητες διευκρινήσεις ως προς το πώς και γιατί ασχολήθηκε με το θέμα της Ομοιοπαθητικής αποκαλύπτει ότι: «…ο π. Χρυσόστομος- τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρωσία άπαντες είχαν ως διδάσκαλο τον Hahnemann.Ειδικότερα, ο υπό του π. Χρυσοστόμου αποδοκιμαζόμενος Έλληνας, διδάσκαλος της «Ομοιοπαθητικής, ΓΒ», υπήρξε διδάσκαλος του διδασκάλου του π. Χρυσοστόμου (Βασιλείου Λ. Φωτιάδη, εν Θεσσαλονίκη)!!!».
Αναμένουμε την έκδοση του περιοδικού ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ στο οποίο θα υπάρχει βελτιωμένη η επιστολή του καθηγητού κ.Καρακατσάνη. Συγχαρητήρια στον π.Βασίλειο του οποίου η πρωτοβουλία έγινε αφορμή να δημοσιευθούν νέα στοιχεία κατά της πλάνης της Ομοιοπαθητικής αλλά και στον  κ.Καρακατσάνη το άρθρο του οποίου πρόσφερε πολλά στον απολογητικό αγώνα κατά του αποκρυφισμού. Ακολουθούν οι επιστολές όπως δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Ι.Ν Αγίου Νικολάου Πευκακίων.

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ

Α΄ . ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ π. Βασιλείου Βολουδάκη
 Λάβαμε τήν παρακάτω ἐπιστολή ἀπό τόν εὑρισκόμενο αυτή τήν περίοδο μακρυά ἀπό τήν Ἀθήνα π. Βασίλειο Βολουδάκη, τήν ὁποία καί δημοσιεύουμε:
 Σποράδες 7-7-2012
 Πρός τούς  Ὑπευθύνους τῆς  Ἱστοσελίδος

τῆς  Ἱ. Μητροπόλεως Γλυφάδας
 Εὑρισκόμενος μακρυά ἀπό τήν  Ἀθήνα πληροφορήθηκα ἀπό email τοῦ «Ἀντιαιρετικοῦ  Ἐγκολπίου» ὅτι ἀναρτήσατε κείμενο-ἀπάντηση σέ δημοσίευμα τοῦ Περιοδικοῦ μας «Ἐνοριακή Εὐλογία», γιά τήν ὕλη τοῦ ὁποίου εἶμαι ὑπεύθυνος.
Πρόκειται γιά τό κείμενό σας «Περί  Ὁμοιοπαθητικῆς» τοῦ κ. Κωνσταντίνου Καρακατσάνη, Καθηγητοῦ Πυρηνικῆς  Ἰατρικῆς τοῦ Α.Π.Θ., ποῦ ἀντικρούει τό δημοσίευμα τῆς «Ἐνοριακῆς Εὐλογίας» «Ἡ  Ὁμοιοπαθητική στήν Παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας» τοῦ Κληρικοῦ τῆς  Ἱ. Μητροπόλεως Πέτρας  Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Τροχαλάκη.
 Ὡς ὑπεύθυνος τῆς «Ἐνοριακῆς Εὐλογίας» αἰσθάνομαι τήν ὑποχρέωση νά κάμω τίς κατωτέρω διευκρινήσεις καί ἐπισημάνσεις καί, παρακαλῶ, χάριν τῆς  Ἀληθείας, νά δημοσιευθοῦν μαζί μέ τό κείμενο τοῦ κ. Καρακατσάνη.
1. Τό Περιοδικό μας παραμένει σταθερά κατά τῆς  Ὁμοιοπαθητικῆς καί προσωπικά ὁ ὑπογραφόμενος ἀπό τῆς χειροτονίας μου, τό 1971, δέν ἔπαυσα νά ἀποτρέπω ἀπό αὐτήν, ὅσους μέ ἐρωτοῦν. Καί μόνο ὅτι ὁ ὄρος «Ὁμοιοπαθητική» ἔχει δημιουργηθεῖ καί χρησιμοποιεῖται ἀπό ἀποκρυφιστᾶς, ἀρκεῖ γιά νά μήν ἀναφερόμεθα σ’ αὐτήν ὡς θιασῶται της. Ὡς  ἐπισφράγιση τῶν γραφομένων μου σημειώνω ὅτι ἀπό τίς  Ἐκδόσεις «ΥΠΑΚΟΗ», ποῦ τελοῦν καί αὐτές ὑπό τήν εὐθύνη μου, εἴχαμε ἐκδόσει πρῶτοι τό κείμενο-καταπέλτη κατά τῆς  Ὁμοιοπαθητικῆς τοῦ γνωστοῦ Καθηγητοῦ κ.  Ἀθαν.  Ἀβραμίδη.
2. Φιλοξενήσαμε τό κείμενο τοῦ π. Χρυσοστόμου σέ χῶρο τοῦ περιοδικοῦ μας μέ τήν ἔνδειξη «Ἐλεύθερο Βῆμα τῆς  Ἐνοριακῆς Εὐλογίας» γιά νά καταδειχθῆ ὅτι τό κείμενο δέν υἱοθετεῖται ἀπό τό περιοδικό μας ἀλλά δημοσιεύεται γιά νά προκληθῆ διάλογος σέ ἕνα θέμα ποῦ δημιουργεῖ σύγχυση στό Ὀρθόδοξο πλήρωμα. Δέν ἀρκεσθήκαμε δέ μόνο στήν ἔνδειξη αὐτή, ἀλλά προτάξαμε καί προλογικό Σημείωμα, στό ὁποῖο ἐξέθεσα τούς λόγους τῆς δημοσιεύσεως καί κάλεσα σέ διάλογο ὅλους καί ἰδίως ἐκείνους ποῦ ἔχουν ἀσχοληθεῖ ἐπιστημονικά μέ τό θέμα καί δέν υἱοθετοῦν τήν  Ὁμοιοπαθητική.
3. Στήν ἔκκλησή μας γιά διάλογο δέν ἀνταποκρίθηκε ὁ καθηγητής κ. Καρακατσάνης ἀφοῦ δέν μᾶς ἔστειλε τήν ἀπάντησή του στό περιοδικό μας, ἀλλά τήν ἔστειλε στήν Ἱ. Μητρόπολη Γλυφάδας πρός ἀνάρτηση, δίδοντας ἐμμέσως πλήν σαφῶς τήν ἐντύπωση στούς ἀναγνῶστες του ὅτι αἰσθάνεται ἀντίπαλος τοῦ περιοδικοῦ μας, δεδομένου ὅτι δέν ἔκαμε τήν παραμικρή ἀναφορά στίς διευκρινήσεις ποῦ προτάξαμε τοῦ δημοσιεύματός μας.
4. Στό περιοδικό μας τονίσαμε ὅτι γιά ἐμᾶς, πρωτεύει ἡ ἐπικράτηση τῆς  Ἑνότητος τοῦ  Ὀρθοδόξου πληρώματος –ποῦ τώρα δέν ὑπάρχει ὡς πρός τό  θέμα τῆς  Ὁμοιοπαθητικῆς–  καί γι’ αὐτό προέβημεν στή δημοσίευση τοῦ ἄρθρου τοῦ π. Χρυσοστόμου.
 Ὁ κ. Καρακατσάνης, ὅμως, φαίνεται νά πιστεύη ὅτι δέν ὑπῆρχε διχογνωμία τῶν πιστῶν (Κληρικῶν καί λαϊκῶν) ὡς πρός τό θέμα, ἀλλά ὅτι τό πρόβλημα  δημιουργήθηκε ἀπό τό περιοδικό μας, γι’ αὐτό,  γράφει,  μετά τόν σχολιασμό του στό δημοσίευμα τοῦ περιοδικοῦ μας: «Μετά τά ἀνωτέρω ὑπάρχει ἀνάγκη ἤ ὄχι νά τοποθετηθεῖ ἡ ἐπίσημη  Ἐκκλησία –στά πλαίσια τῆς Ποιμαντικῆς Της Διακονίας– στό ἐρώτημα ἄν ἡ «Ὁμοιοπαθητική» εἶναι συμβατή μέ τήν (Ὀρθόδοξη) Θεολογία Της;». Ἄν δέν εἶναι αὐτό τό νόημα τῶν γραφομένων του, δέν θά ἔπρεπε νά συγχαρῆ  τό περιοδικό μας πού εἶχε τήν τόλμη νά φέρη  στό προσκήνιο ἕνα θέμα-ἀπόστημα γιά τήν πνευματική ζωή τοῦ λαοῦ μας;
5.  Ἡ ἀλήθεια, πάντως, εἶναι ὅτι τό πρόβλημα εἶναι ὑπαρκτό. Πρέπει νά γνωρίζει ὁ κ. Καθηγητής ὅτι σέ ἀρκετά Μοναστήρια τῆς Πατρίδος μας ὑπάρχουν πολλοί Μοναχοί καί Μοναχές  –ὑπάρχουν ἀκόμη καί στό  Ἅγιο  Ὄρος– πού τάσσονται ἀναφανδόν ὑπέρ τῆς  Ὁμοιοπαθητικῆς καί τήν συνιστοῦν ἐνθέρμως.  Ἀλλά καί στή Θεσσαλονίκη, πού διδάσκει ὁ κ. Καρακατσάνης, ὑπάρχει Μοναστήρι διακεκριμένου Πνευματικοῦ, πού διατηρεῖ  Ὁμοιοπαθητικό  Ἰατρεῖο!  Ἄραγε, αὐτά δέν τά γνωρίζει;
6. Τό πρόβλημα τῆς  Ὁμοιοπαθητικῆς δέν λύεται μόνο μέ τίς  καταφορές τοῦ κ. Καθηγητοῦ ἐναντίον τῶν συγγραμμάτων τοῦ γνωστοῦ ἀποκρυφιστοῦ Βυθούλκα (γιατί μόνο σ’ αὐτά τά βιβλία ἀναφέρεται καί, μάλιστα, παραβιάζοντας ἀνοικτές θῦρες, ἀφοῦ ὁ π. Χρυσοστομος  ἀποδοκιμάζει ρητῶς καί  κατηγορηματικῶς τήν φιλοσοφία καί τήν ἐπιχειρηματολογία τῶν ἀποκρυφιστῶν), οὔτε λύεται μέ τήν ἀμφισβήτηση τῆς γνησιότητος τῶν συγγραμμάτων τῶν Ρώσων  Ἁγίων καί Πνευματικῶν Πατέρων. Γιά τή λύση τοῦ προβλήματος ἀπαιτεῖται ἐπιστημοσύνη ἀληθινή, Ὀρθόδοξη Θεολογία καί  Ὀρθοδοξη  Ἀνθρωπολογία.
Αὐτό ἐπιχειρήσαμε μέ τό περιοδικό μας.  Ἕνα διάλογο περιωπῆς. Γιά τήν  Ἑνότητα τοῦ  Ὀρθοδόξου πληρώματος. Φαίνεται, ὅμως, πώς δέν εἶναι οἱ συνθῆκες ὥριμες γιά τέτοιου εἴδους συζητήσεις ἀλλά μόνο γιά ἔριδες καί διχαστικές ἀντιπαραθέσεις. Φαίνεται ἀκόμη, πώς ἔπαψε πιά νά μετράη στούς ἐπιτελικούς “πνευματικούς κύκλους” ἡ προϊστορία καί ἡ ἱστορία κάθε Κληρικοῦ, δηλαδή τό ποιός πραγματικά εἶναι, ἀλλά μετράει μόνο τό ἄν αὐτό πού ἐπιχειρεῖ ἐγκρίνεται ἀπό κάποιους!
Γι’ αὐτό, ἐπειδή διαπιστώσαμε ὅτι πλέον «οὐδέν ὠφελεῖ ἀλλά μᾶλλον θόρυβος γίνεται» καί ὅτι ἡ ἐξέλιξη τοῦ ἐγχειρήματός μας ὁδηγεῖ ἀντίθετα ἀπό τόν ἀρχικό μας σκοπό, δηλώνουμε ὅτι τό περιοδικό μας ἀποσύρεται πλέον ἀπό τήν προσπάθεια περαιτέρω συζητήσεως τοῦ θέματος.
Εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν φιλοξενία
π. Βασίλειος Ε. ΒολουδάκηςΒ΄. Ὁ καθηγητής κ. Κωνσταντῖνος Γ. Καρακατσάνης
ἔστειλε ἀμέσως ἀπάντηση:
                                                                                             Θεσσαλονίκη 9-7-2012
Σεβαστέ π. Βασίλειε, εὐλογεῖτε·
Μόλις προχθές ὑπεύθυνοι τῆς ἱστοσελίδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας μοῦ γνωστοποίησαν τήν ἐπιστολή, τήν ὁποίαν ἀποστείλατε στό «Ἀντιαιρετικό Ἐγκόλπιο» σχετικῶς μέ ἡμέτερο δημοσίευμα περί τῆς «Ὁμοιοπαθητικῆς».
Κατ’ ἀρχήν –καί ἄνευ περιστροφῶν καί δικαιολογιῶν– σᾶς ζητῶ συγγνώμην, π. Βασίλειε, διότι, ὁμολογουμένως, ὁ πρῶτος ἀποδέκτης τοῦ ἡμετέρου πονήματος θά ἔπρεπε νά εἶναι ἡ «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ».
Προκειμένου νά ἔχετε ἀκριβῆ εἰκόνα τῶν γεγονότων, τά πράγματα ἐξελίχθηκαν ὡς ἑξῆς: Γνωστό μου πρόσωπο ἀπό τήν Ἀθήνα –γιά τό ὁποῖο γνωρίζω ὅτι ἔχει εὔκολη πρόσβαση σέ πολλούς ἱστότοπους καί ἱστοσελίδες– μοῦ γνωστοποίησε τό κείμενο τοῦ π. Χρυσοστόμου Τροχαλάκη, τό ὁποῖο δημοσιεύθηκε στό Περιοδικό τῆς Ἐνορίας σας. Αἰσθάνθηκα τήν ἀνάγκη νά συμμετάσχω στόν διάλογο αὐτό ὡς ἐπιταγή συνειδήσεως, ὡς καθῆκον μου πρός τούς ἀδελφούς Χριστιανούς, ἀλλά καί πρός τή Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας μας (βλέπετε κατωτέρω). Ἀπέστειλα, λοιπόν, τό ἡμέτερο πόνημα στό πρόσωπο, τό ὁποῖο μέ ἐνημέρωσε, μέ τήν παράκληση νά τό προωθήσει· ἀποτελεῖ δική μου παράλειψη ὅτι δέν ἐτόνισα (τό εὐνόητο), ὅτι, δηλαδή, ὁ πρῶτος ἀποδέκτης θά ἔπρεπε νά εἶναι τό Περιοδικό τῆς Ἐνορίας σας· δέν ὑπῆρχε ἐκ μέρους μου ἀπορριπτική στάση (οὔτε «ἀντιπαλότητα») πρός τήν πρωτοβουλία σας αὐτή, οὔτε –πολύ περισσότερο– περιφρόνηση.
Γνωρίζω πολύ καλά, σεβαστέ π. Βασίλειε, τή διχογνωμία, ἡ ὁποία ὑπάρχει μεταξύ τῶν πιστῶν (Κληρικῶν καί λαϊκῶν) γιά τό θέμα τῆς «Ὁμοιοπαθητικῆς». Οὐδόλως θεωρῶ «ὅτι τό πρόβλημα δημιουργήθηκε ἀπό τό περιοδικό (σας)».
Ἐν προκειμένω, ἐπιθυμῶ νά σᾶς ἐνημερώσω συνοπτικῶς γιά τά κάτωθι:
α) πρό δέκα πέντε καί πλέον ἐτῶν ἔλαβε χώρα στή Θεολογική Σχολή τῆς Θεσσαλονίκης μία ἀνεπίσημη συνάντηση, στήν ὁποία συμμετεῖχαν «ὁμοιοπαθητικοί» ἰατροί (λαϊκοί, ἀλλά καί κάποιος κληρικός) ἰατροί, πανεπιστημιακοί καί νοσοκομειακοί ἀντιτιθέμενοι πρός τήν «Ὁμοιοπαθητική» (μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ ὑπογράφων) καί μερικοί καθηγηταί τῆς Θεολογικῆς. Διαπιστώθηκε ἀδυναμία στοιχειώδους ἐπικοινωνίας –τόσο ἐπέμεναν στίς ἀπόψεις τους οἱ «ὁμοιοπαθητικοί»!
β) ἐκεῖνα τά χρόνια εἶχε ἀποσταλεῖ πρός τίς τότε Διαρκεῖς Ἱερές Συνόδους τῆς Ἐκκλησίας μας ἀφ’ ἑνός μέν ἐκτενέστατο ἐνημερωτικό (καί ἀπορριπτικό γιά τήν «Ὁμοιοπαθητική») ὑπόμνημα τοῦ πανεπιστημιακοῦ ἰατροῦ –νῦν Καθηγητοῦ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Ἰωάννου Κουντουρᾶ, καί ἀφ’ ἑτέρου ἐκτενές ὑπόμνημα ὑπογραφόμενο ἀπό 4-5 πανεπιστημιακούς καί νοσοκομειακούς ἰατρούς μέ τό ὁποῖο κατεδεικνύετο τό ἀσυμβίβαστο τῆς «Ὁμοιοπαθητικῆς» μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη.
γ) Ἡ ἴδια ὁμάδα τῶν πανεπιστημιακῶν καί νοσοκομειακῶν ἰατρῶν εἶχε ἀποστείλει πολλαπλᾶ ἔγγραφα πρός τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὅταν τό τελευταῖο ἀπεφάσισε τήν θεσμοθέτηση μεταπτυχιακοῦ προγράμματος σπουδῶν στήν «Ὁμοιοπαθητική» ὑπό τοῦ Τμήματος Μηχανικῶν Σχεδίασης (!) τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Αἰγαίου μέ διδάσκοντες, οἱ ὁποῖοι οὐδόλως πληροῦσαν τίς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις!
Τό ὅτι ἡ «Ὁμοιοπαθητική» εἶναι ἀποδεκτή ἀπό ὁρισμένους Μοναχούς καί Μοναχές ἐν Ἕλλάδι, ἀσφαλῶς τό γνωρίζω, ὅπως καί ὅτι αὐτή ἀσκεῖται ἀπό ὁρισμένους ἱερομονάχους, μεταξύ τῶνὁποίων καί ὁ π. Χρυσόστομος Τροχαλάκης (ἐγνωρίζατε τό τελευταῖο, π. Βασίλειε;).
Στό σημεῖο αὐτό ἐπιθυμῶ νά σᾶς ἐνημερώσω ὅτι, λίγες ἡμέρες πρίν, ἦλθε στό γραφεῖο μου ὁ π. Χρυσόστομος Τροχαλάκης (παλαιός γνωστός μου –ὑπῆρξε φοιτητής μας στήν Ἰατρική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ.), εἰδοποιηθείς ἀπό κάποιο γνωστό του κληρικό γιά τό ἡμέτερο δημοσίευμα. Μέ τόν π. Χρυσόστομο εἴχαμε μακρότατη συζήτηση. ………(παραλείπεται τό περιεχόμενο τῆς συζητήσεως λόγῳ τοῦ ἐξομολογητικοῦ κατά τόν ἀποστολέα χαρακτήρα της).
Ὅπως διαπιστώνετε, π. Βασίλειε, ἡ ταπεινή συνεισφορά τοῦ ὑπογράφοντος δέν ἐξαντλεῖται «μέ τίς καταφορές … ἐναντίον τῶν συγγραμμάτων τοῦ γνωστοῦ ἀποκρυφιστοῦ…». Περαιτέρω, ὅπως φάνηκε στήν πράξη (στήν πρόσφατη συζήτηση πού εἴχαμε) -καί ὁμολόγησε ὁ π. Χρυσόστομος- τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στή Ρωσία ἅπαντες εἶχαν ὡς διδάσκαλο τόν Hahnemann. Εἰδικότερα, ὁ ὑπό τοῦ π. Χρυσοστόμου ἀποδοκιμαζόμενος Ἕλληνας, διδάσκαλος τῆς «Ὁμοιοπαθητικῆς, ΓΒ», ὑπῆρξε διδάσκαλος τοῦ διδασκάλου τοῦ π. Χρυσοστόμου (Βασιλείου Λ. Φωτιάδη, ἐν Θεσσαλονίκη)!!!
Αὐτά, ἐπί τοῦ παρόντος, π. Βασίλειε.
Μέ πολύ σεβασμό ἀσπάζομαι τήν τιμία δεξιά σας
Κωνσταντῖνος Γ. Καρακατσάνης

Γ΄ . Ὁ π. Βασίλειος Βολουδάκης ἀνταπάντησε:
Σποράδες 9-7-2012
Ἀγαπητέ κ. Καθηγητά, Χαίρετε πάντοτε!
Σᾶς ευχαριστῶ πολύ γιά τήν ἀπαντητική ἐπιστολή σας καί σᾶς συχγαίρω γιά τό χριστιανικό καί ἀκαδημαϊκό ἦθος σας.
Τώρα τά πράγματα ἐξηγοῦνται καί, δέν ἰσχύουν, βεβαίως, καί ἐκ μέρους μου πλέον, τά ὅσα ἔγραψα περί τῆς ἀδυναμίας διαλόγου ἐπί τοῦ θέματος.
Εἶμαι πρόθυμος νά μέ καθοδηγήσετε στό πώς θέλετε νά δημοσιευθοῦν οἱ θέσεις σας στό περιοδικό μας, δεδομένου ὅτι ὁ ἀντίλογος εἶναι ἀπαραίτητος γιά τήν διασάφηση τοῦ θέματος.
Θέλησα νά δημοσιευθῆ τό κείμενο τοῦ π. Χρυσοστόμου διότι περιέχει νέα στοιχεῖα, πού δέν ἔχουν καταπολεμηθεῖ, ὅπως, ἡ ταύτιση τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς μέ Πατερική Ἰατρική μέθοδο(!) ἤ ἡ θέση του "ὅτι δέν πρέπει νά χαρίσουμε στόν διάβολο ὅ,τι ἀγνοεῖ ἡ ἐπιστήμη", θέση πού εἶναι μέν σωστή, ἀλλά δέν ἀληθεύει στήν Ὁμοιοπαθητική, ἀφοῦ εἶναι καί λογικῶς ἀδύνατον νά ἔχουμε ἰατρικά ἀποτελέσματα –πού προκύπτουν ἀπό χρήση συγκεκριμένων βοτάνων ἤ φαρμάκων– καί νά ἀ-γνοῆ ἡ ἰατρική τό π ῶς προέκυψε τό ἀποτέλεσμα!
Ἐπίσης, θέλησα νά ἔλθη στό φῶς τό γεγονός ὅτι ἡ Ὁμοιοπαθητική ἀσκεῖται ἐν κρυπτῷ σέ Ὀρθόδοξα Μοναστήρια, πρᾶγμα πού δημιουργεῖ πνευματική σύγχυση και οἰκογενειακά προβλήματα στούς πιστούς μας.
Τό νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας θά κυκλοφορηθῆ, σύν Θεῷ, τήν πρώτη Κυριακή τοῦ Σεπτεμβρίου ἀλλά τήν ὕλη πρέπει νά τήν ἔχουμε κλείσει μέχρι τίς 10 Αὐγούστου.
Περιμένοντας νά μέ ἐνημερώσετε σχετικά
Σᾶς εὐχαριστῶ καί πάλι θερμά καί σᾶς εὔχομαι καλό Καλοκαίρι!
Μέ ἰδιαίτερη τιμή
π. Βασίλειος Βολουδάκης

  Δ΄ . Νέα ἀπάντηση τοῦ κ. Καθηγητοῦ
Σεβαστέ π. Βασίλειε, εὐλογεῖτε·
Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν ἐπιστολή σας. Θεοῦ θέλοντος, θά σᾶς ἀποστείλω τό πρός δημοσίευση κείμενο (βελτιωμένο, ἐλπίζω) στό Περιοδικό τῆς Ἐνορίας σας ἐγκαίρως (πρίν ἀπό τίς 10 Αὐγούστου), καθώς καί κάποιες σκέψεις μου γιά τή μορφή τῆς δημοσιεύσεως.
 Μέ πολύ σεβασμό ἀσπάζομαι τήν τιμία δεξιά σας, ἀντευχόμενος, ὁμοίως, "Καλό Καλοκαίρι".
Κωνσταντῖνος Γ. Καρακατσάνης
 Σχόλιο τῆς Ἱστοσελίδος μας:
Αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ διάλογοι συμβάλλουν στήν κατά Θεόν ἐπικοινωνία καί στή δημιουργία σχέσεων ἀγάπης καί ἀλληλοσεβασμοῦ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου