Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Οι αληθινοί γονείς-Γέροντος Αρσενίου Μπόκα


νομάζεσαι πατρ τν παιδιν σου κατ σάρκα, ν εσαι καὶ πατήρ τους κατὰ πνεμα. χι μόνο ν κάνης τν πλ γέννησι σν πατέρας, λλ προπαντὸς νὰ τος δώσης τν καλ γωγ στὸ πνεῦμα τς ρθοδόξου πίστεως. μαθες ν γεννς παιδιά; Τώρα ν τ παιδαγωγήσεις ὅπως πρέπει, γι ν φέρης μ ξίατὸ νομα το πατρός.
    χι μόνο κυοφορία το παιδιο στν κοιλιά σου σ κάνει μητέρα, λλ καλ χριστιανικ γωγ τν παιδιν σου. πρτος λόγος πο θ επς στὸ παιδί σου νὰ εναι γι τὸν Θεό, στὸν ὁποο χαρίζεται καὶ τὸ πρῶτο χαμόγελο το παιδιο σου.

  Ὅταν γεννται να παιδί, μητέρα δίνει στὸν κόσμο ἕνα νθρωπο καὶ στὴν συνέχεια πρέπει δι’ ατς ν δώση ορανς να γγελο. καλ ψυχικ κατάστασις τν παιδιν ξαρτται κατ μέγα μέρος π τν γία πίδρασι τν ποία χει μητέρα πάνω τους.
    Δστε μας τς καλύτερες μητέρες (ταπεινὲς καὶ πιστὲς στὸν Θεό) καὶ θὰ σᾶς δώσουμε τος καλύτερους νθρώπους.

 Δὲ
ν πάρχει καμία νώτερη τέχνη π τν τέχνη τς γωγς. ,τι γωγ θ δώσουν ο γονες στ παιδιά τους, στν νηπιακ τους λικία, π’ ατ συνήθως θ ξαρτηθ, ν θ γίνουν εάρεστα στὸν Θεό.
Οἱ γονες θ τιμωρηθον χι μόνο γι τς μαρτίες τους, λλ καὶ γιὰ τ παιδιά τους, τ ποα δν τ νέθρεψαν μ τὸ πνεῦμα τς ελαβείας καὶ τῆς πίστεως στὸν Χριστό.
Γονεῖς ο ποοι δν μεγαλώνουν τὰ παιδιά τους ὅπως πρέπει, δηλαδ χριστιανικά, τ γεννον μόνο γι μι παροδικ ζωή, σωματική, καὶ τοὺς νοίγουν τν πόρτα γι τὸν αἰώνιο θάνατο, τν κόλασι.
    Νὰ εσαι πρτα σ διος, ατὸ ποὺ θέλεις ν κάνης στὸν ἄλλον. Ἐὰν θέλης ν διδάξης τ παιδιά σου, δίδαξε πρῶτα τὸν ἑαυτό σου ν πνεύματι το Θεο.

π τὸ βιβλίο  :«Βίος Λόγοι Νουθεσίες»,Γέροντος Ἀρσενίου  Μπόκα, Ρουμάνουπνευματικο.Θεσσαλονίκη 2004.κδόσεις: ρθόδοξος Κυψέλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου