Η  ΘΕΑ  ΜΟΔΑ  ΚΡΙΤΙΚΑΡΕΙ  ΤΟΝ  ΜΟΝΟ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ

Ὅπου καί νά κοιτάξεις σήμερα, ἡ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων τήν λατρεύει, ἄλλοι περισσότερο καί ἄλλοι λιγότερο, μικροί καί μεγάλοι. Μεγάλα ἔως τεράστια ποσά ἀφήνουν οἱ πιστοί στά παγκάρια τῶν ναῶν της. Εἶναι ἡ Θεά πού κατασκεύασε ὁ ἄνθρωπος γιά νά ντύσει τό σῶμα του, ἀφήνοντας ἔξω τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί ἀντί νά ντυθεῖ γδύθηκε ὁλόκληρος ἤ μερικῶς. Τήν ὀνόμασε μόδα καί τά πάντα σχεδόν περιστρέφονται γύρω της.
Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό ἔνδυμα πού ντύνει τό σῶμα ἀλλά καί τήν ψυχή σύμφωνα μέ τίς πραγματικές ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου τίς ὁποῖες μόνο ὁ Χριστός γνωρίζει ποιές εἶναι.
Ἄν διαλέξεις νά ντυθεῖς σύμφωνα μέ τήν θεά μόδα τότε θά ἔχεις ἀφήσει ἐκτεθειμένα τό σῶμα στίς καιρικές συνθῆκες καί τήν ψυχή σου στήν ἀνυπακοή.
Ἀνυπακοή στόν λόγο τοῦ Θεοῦ σημαίνει Θεοποίηση τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἑπομένως ἔπαρση συνέπεια τῆς ὁποίας εἶναι καί ἡ ἀμετανοησία, ἡ ὁποία εἶναι καί ἡ μόνη ἁμαρτία πού δέν συγχωρεῖ ὁ Θεός! Δηλαδή ἀνοησία, ἀφοῦ ὅλοι οἱ μεγάλοι ἅγιοι μας ἀποτρέπουν ἀπ’ αὐτές.
Ἡ θεά μόδα μέ τήν ἀλαζονεία, πού τήν διακατέχει, κάνοντας κριτική στό Δημιουργό της λέει: Δέν ἔχεις γοῦστο! Ἐγώ πού ξέρω, θά σοῦ δείξω πῶς θά ἦταν ὀμορφότερο τό ἀνθρώπινο σῶμα, διορθώνοντας τίς ἀτέλειες. Ἀρχίζει, λοιπόν, τίς ἐπεμβάσεις αἰσθητικῆς καί Τοῦ ὑποδεικνύει πού  χρειάζεται νά ἐπέμβει ὥστε τό ἀνθρώπινο σῶμα νά εἶναι τέλειο.
Πρόσεξε τώρα γιά νά μαθαίνεις, συνεχίζει ἀπευθυνόμενη στόν Θεό: Θά ἀνασηκώσω λίγο τά αὐτιά καί θά βάψω τά μαλλιά πράσινα σηκώνοντάς τά ὄρθια. Κατόπιν, ἐπειδή ἔβαλες πολλές τρίχες ἀπερίσκεπτα στά φρύδια καί τό σῶμα, θά τίς μαδήσω, καί τίς ὑπόλοιπες θά τίς βάψω μπλέ καί ρόζ. Ὕστερα θά βάλω λίγη σιλικόνη γιά νά φουσκώσω τό πρόσωπο πιό πολύ ὥστε νά γίνει πιό ἑλκυστικό καί μετά θά τό βάψω μέ ἄσπρες, κόκκινες καί κίτρινες πινελιές. Γιά νά τελειοποιήσω τά σημεῖα τοῦ θώρακα θά σηκώσω τό στῆθος βάζοντας ἕνα σωληνάριο σιλικόνη στό καθένα καί μετά θά βάλω ἕνα χαλκά στή μύτη καί ἕνα στόν ὀμφαλό! Γιά νά τονίσουμε τό πρόσωπο θά βάλω δέκα σκουλαρίκια στό κάθε αὐτί καί ἕνα στήν γλῶσσα! Τέλος, ζωγραφίζοντας μέ τατουάζ ὅλο τό σῶμα θά γίνει τέλειο! Ἀλλά τό τέλειο πρέπει νά φαίνεται. Θά φοροῦν, λοιπόν, οἱ ἄνθρωποι ἀποκαλυπτικά ροῦχα μέχρις ὅτου τά βγάλουν τελείως διότι ἀκόμα δέν εἶναι ἕτοιμοι γιά κάτι τέτοιο! ...
Κοιτάζοντας τήν θεά μέ ἀπορία ὁ Δημιουργός Θεός ρωτᾶ:
- Για τήν ψυχή τους ποιά κριτική ἔχεις νά κάνεις;
- Μά ἐγώ Του ἀπαντᾶ, δέν ἀσχολοῦμαι μέ τίς ψυχές τους.
Καί ὁ Δημιουργός κουνώντας τό κεφάλι τῆς ἀπήντησε: Μά ἐγώ ἀνθρώπους ἔφτιαξα, ὄχι  γελοιογραφίες! .....

                        Γεώργιος Δεμενεόπουλος
Ενοριακή Ευλογία, τεύχος 80 , Φεβρουαριος  2009