Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

ΘΛΙΒΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΚΥΠΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ (π. Βασίλειος Βολουδάκης)


ΘΛΙΒΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΚΥΠΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
«Επ τ κκλησί κα ἐὰν κα τς κκλησίας παρακούσ, στω σοι σπερ θνικς κα τελώνης»
    Μὲ πολλὴ θλίψη καὶ ἀκόμη περισσότερη περίσκεψη καταφεύγω στὴ δημοσιοποίηση ἀλληλογραφίας, ποὺ ἀντήλλαξα μὲ Κύπριο Θεολόγο-Δημοσιογράφο, ποὺ κατοικεῖ στὴν Ἀμερικὴ καὶ ἐπιδίδεται καθημερινά, μέσῳ τοῦ διαδικτύου, στὸν σχολιασμὸ καὶ στὴν κατασυκοφάντηση δικαὶων καὶ ἀδίκων, ζηλώσας –ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ γραπτά του– τὸν τίτλο τοῦ «τρίτου καὶ δεκάτου τῶν Ἀποστόλων καὶ κριτοῦ τῆς Οἰκουμένης», χωρὶς νὰ ἀντιλαμβάνεται τὸν αὐτοεξευτελισμό του.
    Ἐσίγησα ἐπὶ διετίᾳ, ὑπομένοντας τὶς ὕβρεις, τὶς εἰρωνεῖες (ἐνδεικτικὰ ἀναφέρω:
«ἔχει ξεσαλώσει κυριολεκτικὰ ὁ σεβαστός μας Γέροντας π. Βασίλειος Βολουδάκης!»,«Ἀγιατολάχ», «Μακρακιστής»,«Κομματάρχης», «νεροκου βα λη τὴς τοῦ κ. Τσίπρα» «“Γιουσουφάκι” τοῦ “Σύριζα” καὶ τῆς Ρεπού ση», «ἔκλινε γόνυ τῷ Βάαλ» καὶ πολλὰ ἄλλα…) καὶ τὶς εἰς βάρος μου συκοφαντίες του ὅτι παραβαίνω τάχα τοὺς Ἱ. Κανόνες (παρὰ τὰ ὅσα ἔχω γράψει καὶ ἔχω εἰπῆ σὲ προβαλλόμενα videos,ὅτι δὲν δέχομαι τὴ σύζευξη τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας στὸ ἱερατικὸ πρόσωπο), τὰ φανταστικὰ γεγονότα καὶ μυθεύματα, ποὺ χαλκεύει, γιὰ νὰ ἔχη ἐν συνεχείᾳ τὴν εὐχέρεια νὰ μοῦ ἀσκῆ μέσῳ τῶν φαντασιώσεών του κριτική, ἀφοῦ ἡ πραγματικότητα δὲν τοῦ προσφέρει ἐρείσματα ἐναντίον μου.
Δὲν δημοσιοποίησα μέχρι σήμερα τὸν ἀντίλογό μου, καταπιέζοντας τὸν χαρακτήρα μου, πού μοῦ ἐπιτάσσει νὰ μὴ ἀφήνω ἀναπάντητη καὶ τὴν παραμικρὴ αἰχμὴ (ἀφοῦ γνωρίζουμε ἀπὸ τοὺς Πατέρας μας ὅτι «οὐ μικρὸν τὸ παραμικρὸν») καὶ ὑποχρεώνοντας τὸν ἑαυτό μου νὰ πιστεύη ὅτι λόγῳ τοῦ ὅτι εὑρίσκεται στὴ μακρινὴ Ἤπειρο ἐνδέχεται νὰ παραπληροφορεῖται.
Ἀλληλογράφησα, λοιπόν, ἠλεκτρονικὰ μαζί του καὶ τοῦ ἀνασκεύ ασα μία πρὸς μίαν τὶς αἰτιάσεις του. Δὲν μὲ ἐπίστευσε. Ἐν συν εχείᾳ ἐπικοινώνησε μαζί του κοινὸς φίλος Ἱερομόναχος, ποὺ τὸν γνωρίζει καὶ μὲ γνωρίζει καλὰ καὶ τὸν διεβεβαίωσε ὅτι παραπληροφορεῖται ἀπὸ τρίτους. Ἀκολούθως τοῦ τηλεφώνησε στὴν Ἀμερικὴ συγγενικό του πρόσωπο, ὁ συμπατριώτης του κ.Κῦρος Πασχάλης, ποὺ συνεργάζεται στενὰ μαζί μου καὶ τοῦ εἶπε ὅτι αὐτὰ ποὺ γράφει εἶναι φαντασίες του. Οὔτε ἐκείνους ἐπίστευσε, ἀλλὰ ἐξακολούθησε μὲ σφοδρότερη μανία τὶς ἐπιθέσεις του. Ἔχουν φθάσει σὲ 101 οἱ ἀναρτήσεις στὴν ἱστοσελίδα του γιὰ τὸ πρόσωπό μου, μέχρι τὴν ὥρα αὐτὴ ποὺ συντάσσω τὸ δημοσίευμά μου, μὲ λίγες ἐξαιρέσεις, πρὸ ἔτους καὶ πλέον, ἐπαίνου κάποιων γραπτῶν μου!
    Παρὰ ταῦτα, θέλησα νὰ τοῦ δώσω μία ἀκόμη εὐκαιρία, πρὶν προβῶ σὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐνέργεια, καὶ ἀλληλογράφησα μαζί του, θέτοντάς τον πρὸ τῶν πνευματικῶν πλέον εὐθυνῶν του, ἀντιμετωπίζοντάς τον ὡς πνευματικός τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἔχω χρέος, καί, μάλιστα, ἐπιτακτικό. Οὔτε μὲ αὐτὸ προβληματίσθηκε, ἀλλὰ μᾶλλον ἀπέβαλε καὶ τὸ τελευταῖο ἴχνος χριστιανικοῦ ἤθους. Τὸν μνημονεύω σὲ κάθε Θ.Λειτουργία καὶ ὁ Θεὸς νὰ τὸν λυπηθῆ!
    Παραθέτω τὴν τελευταία ἀλληλογραφία μας ἐνώπιον τῆς Ἐκκλησίας, καὶ στὴν κρίση τῶν ἀναγνωστῶν –χωρίς, βεβαίως, νὰ παραιτοῦμαι τῶν λοιπῶν νομίμων δικαιωμάτων μου ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης, ἡ ὁποία ἔχει ἀποτελεσματικὸ τρόπο νὰ ἀντιμετωπίζη τὴν κακοήθεια– καὶ δηλώνω κατηγορηματικὰ ὅτι δὲν εἶμαι διατεθειμένος νὰ ἐμπλακῶ σὲ ὁποιονδήποτε ἀτέρμονα διάλογο μαζί του ἂν δὲν δώση προηγουμένως πλήρεις καὶ τεκμηριωμένες ἀπαντήσεις στὰ ἐρωτήματα, ποὺ τοῦ ἔθεσα στὴν ἀλληλογραφία μας αὐτὴ.

* * *
30 Σεπτεμβρίου 2012
κ. Τελεβάντε,
Πλειστάκις ἐπεχείρησα νὰ σᾶς ἀπαντήσω μὲ πνεῦμα Θεοῦ καὶ δὲν θελήσατε. Δικαίωμά σας. Εἶναι, ὅμως, καὶ δικό μου δικαίωμα ἀλλὰ καὶ πνευματικὴ ὑποχρέωση νὰ ὑπερασπισθῶ τὴν Ἀλήθεια καὶ ὄχι μόνο τὸ πρόσωπό μου, ποὺ τὸ ἐμπιστεύονται ἄνθρωποι πιστοί.
Μὲ ἔχετε κοσμήσει –μὲ ἀπίστευτο καὶ ἀκατανόητο πάθος– μὲ ὅλους τούς ψευδεῖς, προσβλητικοὺς γιὰ τὴν ἱερωσύνη μου αἰ σ χροὺς χαρακτηρισμοὺς χωρὶς καμιά, μὰ καμιὰ ἀπόδειξη, παρὰ μόνο μὲ τὶς φαντασιώσεις τοῦ μυαλοῦ σας. Προκαλεῖτε συνεχῶς καὶ ἐν τελῶς ἀπρόκλητα. Παραμυθιάζετε μὲ εἰκασίες ὅσους λίγους ὁμοιοπαθεῖς σας ἔχετε ἀκολούθους καὶ δὲν αἰσθάνεσθε καμιὰ ἐνοχὴ γιὰ τὴ σωρεία τῶν φανταστικῶν σεναρίων, ποὺ πλέκετε ἀντὶ ὑπαρκτῶν εἰδήσεων. Ποιὸς σᾶς πληροφόρησε ὅτι ἔχω
κάνει πολιτικὴ γιάφκα τὸν Ἅγιο Νικόλαο; Ἔχει πολὺ ἐνδιαφέρον ἂν ὑπῆρξε τόσο ψεύτης πληροφοριοδότης σας καὶ δὲν εἶναι ἁπλῶς ἡ μυθομανὴς φαντασία σας!
Ποιὸς σᾶς πληροφόρησε ὅτι ἔχω τὴν παραμικρὴ σχέση μὲ τὸ περιεχόμενο τοῦ “ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ”, πλὴν τῶν ἄρθρων μου; Ποιὸς σᾶς πληροφόρησε ὅτι ὁ κ. Σακαρέλλος ἔχει τὴν παραμικρὴ ἀνάμειξη, ἀφοῦ εἶναι πολὺ ἄρρωστος καὶ ἀπομονωμένος ἐδῶ καὶ χρόνια; Ποιὸς σᾶς πληροφόρησε ὅτι ἔχω ἀσχοληθεῖ ἔστω καὶ κατʼ ἐλάχιστον μὲ τὸν Μητροπολίτη Μεσσηνίας;
Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ σᾶς πληροφορεῖ ὅτι συντάσσω ἀπαντήσεις, ὅτι ὁ κ. Ζερβὸς ἔχασε τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τοῦ “Ὀρθοδόξου Τύπου”καὶ τὸν ὑποβοηθοῦμε, τάχα ἐμεῖς πού ἀναφέρετε; Ποιὸς ἀθεολόγητος σᾶς εἶπε ὅτι Καισαροπαπισμὸ (ἐδῶ ἔγινε τυπογραφικὸ λάθος ἀντὶ νὰ γραφῆ Παποκαισαρισμὸ) ἀσκοῦν καὶ ἐκεῖνοι πού δὲν κατέχουν πολιτικὰ ἀξιώματα, ὅπως μὲ κατηγορεῖτε;
Ἔχετε ῾σεῖς συνείδηση πιστοῦ καὶ κοινωνεῖτε μὲ τόσες συκοφαντικὲς φαντασιώσεις, πού διαδίδετε;
Τότε, λυποῦμαι, ἀλλὰ κάτι ἄλλο πρέπει νὰ συμβαίνη...
Εἶναι καιρὸς νὰ πραγματοποιήσω αὐτὸ ποὺ ἀπὸ καιρό μοῦ ζητοῦν ὅσοι ἀγαποῦν τὴν Ἀλήθεια. Νὰ σᾶς καταγγείλω. Καὶ στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς καὶ στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου καὶ στὴν GOOGLE, ἡ ὁποία ἔχει ἄμεσο λόγο καὶ εὐθύνη γιʼ αὐτὰ τὰ ψεύδη, ποὺ χαλκεύετε. Ἕως ἐδῶ ἦταν ἡ ἀνοχή μου. Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος ἐρεύγεται τόσα ψεύδη ἐναντίον ἑνὸς κληρικοῦ, ποὺ γνωρίζει καὶ γεύθηκε τὴν φιλοξενία του καί, νουθετούμενος ἐκτρέπεται περισσότερο, τότε ἢ παραφέρεται ἢ ἐκτελεῖ διατεταγμένη ὑπηρεσία, ὁπότε θὰ καταγγελθῆ, σύμφωνα μὲ τὴν Εὐαγγελικὴ Προτροπή, πρῶτα στὴν Ἐκκλησία καί, κατόπιν, στὴν Ποινικὴ Δικαιοσύνη. Τέλος λόγου. Ἡ συνέχεια θὰ δοθῆ ἐκεῖ ποὺ ὁδηγήσατε τὰ πράγματα. Ὡς πνευματικός, ὅμως, σᾶς δεσμεύω ὡς πρὸς τὴ Θεία Κοινωνία, λόγῳ τοῦ βαρυτάτου καὶ κατʼ ἐξακολούθησιν θανασίμου ἁ μαρτήματος τῆς συκοφαντίας ἕως ὅτου ὁ πνευματικός σας ἐπικοινωνήση μαζί μου.
Μὲ προτροπὴ γιὰ καλὴ καὶ εἰλικρινῆ μετάνοια
π. Βασίλειος Βολουδάκης
* * *
Monday, October 01, 2012 1:45 A
Σεβαστέ μου π. Βασίλειε, Τὴν εὐχή σας.
Ἀσφαλῶς δὲν εἶναι πρόθεσή μου νὰ σᾶς στενοχωρῶ.
Μὲ ρωτᾶτε γιὰ τοὺς πληροφοριοδότες μου. Δὲν ἔχω καμιὰ ἐξουσιοδότηση νὰ κάνω χρήση τοῦ ὀνόματός τους. Μπορῶ νὰ σᾶς πῶ μόνον ὅτι πρόκειται γιὰ ΠΟΛΛΟΥΣ κληρικοὺς -οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν λαϊκὸς ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων μὲ προβεβλημένη θέση στὴν Ἐκκλησία. Ἀφοῦ ἀρνεῖστε τόσο κατηγορηματικὰ ὅσα μοῦ εἶπαν, θὰ τοὺς ἐρωτήσω καὶ πάλιν καὶ ἂν διαφοροποιήσουν τὶς ἀποψεις τους ἢ ἂν ἀποδεχθοῦν νὰ ἀποκαλύψω τὰ ὀνόματά τους ἀσφαλῶς
θὰ σᾶς ἐνημερώσω.
Ὅσο γιὰ τὴ σχέση τοῦ κ. Σακαρέλλου μὲ τὸν Ὀρθόδοξο Τύπο θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ σᾶς πῶ ὅτι δὲν εἶναι θέμα ποὺ σᾶς ἀφορᾶ τοσοῦ - τον μᾶλλον ἐφόσον ἰσχυρίζεστε ὅτι δὲν κινεῖτε τὰ νήματα στὸν Ὀρθόδοξο Τύπο. Ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴ νομίσετε ὅτι σᾶς περιφρονῶ σᾶς λέγω ὅτι ὁ ἴδιος καμαρώνει, ἐπειδὴ εἶναι μέλος τῆς συντακτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου καὶ ὅτι κατόρθωσε τὴν ὁμάδα τοῦ Κιούση νὰ τὴν ἀναγνωρίσει νομικὰ ὡς τὴν μόνη παλαιημερολογήτικη ὁμάδα καὶ ὅτι ταυτόχρονα ἐξυπηρετεῖ τὴν ὁμάδα τοῦ Κυπριανοῦ τοῦ Ὠρωποῦ. Ἐκτός τοῦ ὅτι ὁ ἴδιος στὸ παρελθὸν τὸ εἶπε καὶ σὲ μένα τὸ εἶπε καὶ σὲ ἀνθρώπους ἐδῶ στὴ Νέα Ὑόρκη. Ἐπαναλαμβάνω ὅμως ὅτι δὲν βλέπω ποσῶς γιατί σᾶς ἀφορᾶ τι γράφω γιὰ τὸν κ. Σακαρέλλο. Ἂν ὁ ἴδιος ἔχει πρόβλημα εἶναι σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ νομικὸς καὶ γνωρίζει πῶς νὰ ὑπερασπιστεῖ τὸν ἑαυτὸ του ἂν νομίζει ὅτι θίγεται. Ἡ ἀναφορά σας στὸν κ. Σακαρέλλο δείχνει ὅτι οἱ σχέσεις μὲ τὸν Ὀρθόδοξο Τύπο δὲν εἶναι αὐτὴ ποὺ διατείνεστε καὶ ὅτι ξέρουν τί λένε οἱ κληρικοὶ (ἐπαναλαμβάνω οἱ κληρικοὶ), πού μοῦ εἶπαν ὅτι οὔτε μύγα δὲν κινεῖται στὸν Ὀρθόδοξο Τύπο χωρὶς τὴν ἄδειά σας. Ἔκπληκτος διάβασα τὴν ἐρώτησή σας, πού γνωρίζω ὅτι συντάσσετε τὰ ἄρθρα τοῦ κ. Ζερβοῦ. Ἔγραψα ἢ εἶπα ποτὲ ὅτι συντάσσετε τὰ
ἄρθρα τοῦ κ. Ζερβοῦ; Ἀκόμη πιὸ ἔκπληκτος διάβασα ὅτι ἔχω ἀκολούθους; Ποιοὶ εἶναι οἱ ἀκόλουθοί μου γιὰ νὰ τοὺς μάθω κι ἐγώ; Μπορεῖτε νὰ κατονομάσετε ἔστω καὶ ἕνα ἀκόλουθό μου; Γιὰ τὸ θέμα τῆς καταγγελίας μου -σὲ ὅποιου ἐσεῖς νομίζετε σκόπιμο-δὲν νομίζω ὅτι ἔχω ἠθικὸ ἢ νομικὸ δικαίωμα νὰ σᾶς ἐμποδίσω νὰ ἐνεργήσετε κατὰ βούληση.
Ἐμβρόντητος διάβασα τὸ ἐπιτίμιο, πού μοῦ βάλατε καὶ τὴν κατὰ τὴν ἄποψή σας ὑποχρέωση τοῦ πνευματικοῦ μου νὰ ἐπικοινωνήσει μαζί σας. Οὐδέποτε σᾶς κατηγόρησα γιὰ Καισαροπαπισμό, ἀλλὰ γιὰ Παποκαισαρισμό. Δὲν κατάλαβα καθόλου τί ἐν νοεῖτε ὅτι ἐκτελῶ διατεταγμένη ὑπηρεσία. Διατεταγμένη ἀπὸ ποιόν;
Εὐχαριστῶ θερμὰ γιὰ τὶς εὐχές σας γιὰ μετάνοια. Ὁ Θεὸς νὰ μοῦ δίνει μετάνοια ὡς τὴν τελευταία στιγμὴ τῆς ἐπίγειας ζωῆς μου.
Τὴν εὐχή σας,
Παναγιώτης
* * *
1-10-2012
κ. Τελεβάντε,
Παρεκλίνω ἀπὸ τὴν ἀπόφασή μου νὰ θέσω τέλος στὸν διάλογό μας ἕως ὅτου κατανοήσετε τὸ βάρος τοῦ πνευματικοῦ καὶ κατʼ ἐξακολούθησιν ἁμαρτήματός σας.
Ἀπαντήσατε, ὅμως, σὰν νομικός τοῦ Εὐαγγελίου καὶ αὐτὸ δυσχεραίνει τὴ θέση σας.
1. Τὸν κ. Σακαρέλλο τὸν ἀνέφερα, ὄχι γιὰ νὰ τὸν ὑπερασπισθῶ ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀντιληφθῆτε τὸ μέγεθος τῆς παραπληροφορήσεώς σας. Τὸν ἀνέφερα, διότι πρὸ τριετίας τὸν συνήντησα μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια, στὴν ἐκδήλωση τοῦ “Ὀρθ. Τύπου” ὅπου μετὰ πολλῆς δυσκολίας ἐβάδιζε. Οὔτε ὁ π. Μάρκος τὸν εἶχε συναντήσει κατὰ τὰ προηγούμενα χρόνια! Σήμερα, δὲν μπορῶ νὰ βρῶ οὔτε ἕνα γιὰ νὰ μὲ πληροφορήση περὶ τῆς ὑγείας του καὶ νὰ τοῦ μεταφέρει χαιρετισμούς μου, οὔτε ἔχω στοιχεῖα ἐπικοινωνίας μαζί του.Σεῖς, ὅμως, τὴν ἀναφορά μου στὸν κ. Σακαρέλλο τὴν χρησιμοποιήσατε γιὰ νὰ ἐνισχύσετε τὰ πνευματικῶς ἄρρωστα συμπεράσματά σας.
2. Γιὰ τὸν Παποκαισαρισμό, νομίζω, ὅτι ἡ ἀβλεψία μου στὴν πληκτρολόγηση ἦταν προφανὴς (Σημ.:εἶχε γραφεῖ λάθος Καισαροπαπισμὸς ἀντὶ Παποκαισαρισμός), ὅπως, ἐπίσης, καὶ ἡ “νομικὴ” ἐκ μέρους σας ἐκμετάλλευσή της γιὰ νὰ μὴ ἀπαντήσετε. Ὑπῆρχε περίπτωση νὰ σᾶς ζητῶ τὸν λόγο γιὰ κάτι πού δὲν γράψατε;
3. Καμάρωσα τὸ ἐπιχείρημά σας ὅτι πληροφορεῖσθε τὰ κατ᾽ ἐμὲ ἀπὸ πληροφοριοδότες σας καί, μάλιστα, κληρικούς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν τὸν ἀνδρισμὸ καὶ τὴν θεολογικὴ κατάρτιση νὰ μὲ ἀντιμετωπίσουν ἐνώπιον τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ κρύβονται πίσω ἀπὸ ἕνα δημοσιογράφο, εὑρισκόμενον στὴν ἄλλη ἄκρη τῆς γῆς, γιὰ νὰ λασπολογοῦν! Νὰ τοὺς χαίρεσθε!Τέτοιου εἴδους εἶναι οἱ πνευματικοὶ,πού σᾶς ἐπιτρέπουν τὴ Θεία Κοινωνία; Γιατί ἀπορρίψατε τὶς ὑπέρ μου διαβεβαιώσεις τοῦ π. Ἱεροθέου Ἀργύρη, ὁ ὁποῖος καὶ σᾶς ἀγαπᾶ καὶ εἶναι γνήσιο τέκνο τοῦ π. Ἐπιφανίου;
Σᾶς ἐνδιαφέρει μόνο ἡ συκοφαντία ἀνθρώπων, ποὺ δὲν μὲ γνωρίζουν παρὰ μόνο ἀπὸ τὴ φωτογραφία μου καὶ τὴν κακία τους;
4. Ἔγραψα: «Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ σᾶς πληροφορεῖ ὅτι συντάσσω ἀπαντήσεις, ὅτι ὁ κ. Ζερβὸς ἔχασε τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τοῦ “Ο.Τ.” καὶ τὸν ὑποβοηθοῦμε, τάχα ἐμεῖς πού ἀναφέρετε;” καὶ μοῦ ἀπαντᾶτε: «Ἔκ πληκτος διάβασα τὴν ἐρώτησή σας ποῦ γνωρίζω ὅτι συντάσσετε τὰ ἄρθρα τοῦ κ. Ζερβοῦ.Ἔγραψα ἢ εἶπα ποτὲ ὅτι συντάσσετε τὰ ἄρθρα τοῦ κ. Ζερβοῦ;». Αὐτὴ τὴν ἐρώτηση σᾶς ἔκαμα; Δὲν κατανοεῖτε τὰ γραφόμενα ἢ βρίσκετε τρόπο νὰ καθυστερῆτε τὶς ἀπαντήσεις σας; Σᾶς ἔγραψα ὅτι δὲν συντάσσω ἀπαντήσεις, γιατί στὸ σχόλιο τοῦ Blogs σας γράφετε σὲ πληθυντικὸ ἀριθμὸ συμπεριλαμβάνοντας καὶ ἐμένα ὀνομαστικά: «Διαβάστε καὶ καμαρῶστε τί ἔσυρε τοῦ “Ὀρθοδόξου Τύπου” ὁ Σεβ. Μεσσηνίας καὶ πῶς ἀπάντησαν οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ἐφημερίδας μὲ τὴν οὐρὰ στὰ σκέλια». πληθυντικὸς «ἀπάντησαν» ἦταν τῆς μεγαλοπρεπείας καὶ ἀνεφέρετο μόνο στὸν κ. Ζερβό;
5. Γράφετε ὅτι σᾶς πληροφοροῦν πὼς «οὔτε μύγα δὲν κινεῖται στὸν Ὀρθόδοξο Τύπο χωρὶς τὴν ἄδειά»μου. Ἐὰν αὐτὸ ἀλήθευε, τότε σχεδὸν τίποτε ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐπαινεῖ ὁ “Ὀρθόδοξος Τύπος” καὶ λίγα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ψέγει θὰ ἔβλεπαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος!
6. Ὡς ἀκολούθους σας ἐννοῶ αὐτοὺς ποὺ σᾶς διαβάζουν καὶ συμφωνοῦν μὲ τοὺς αὐτοσχεδιασμούς σας. Ὡς διατεταγμένη ὑπηρεσία ἐννοῶ τὴν μανία τῆς Ἑλλαδικῆς Μασωνικῆς Στοᾶς ἐναντίον μου καὶ ἐναν τίον τῶν ἁγνῶν πολιτικῶν τῆς “ΚΟΙΝΩΝΙΑ” . Διάβασα ὅτι σᾶς ζήτησαν νὰ εἰπῆτε εὐθαρσῶς ἂν εἶσθε Μασῶνος καὶ μέχρι σήμερα διστάζετε νὰ τὸ ὁμολογήσετε. Ἔτσι ἔκανε ὁ π. Ἐπιφάνιος, τοῦ ὁποίου προβάλ λεσθε ὄψιμα πνευματικὸς υἱός του, διαγράφοντας ἐμᾶς πού συνεργασθήκαμε πολὺ στενὰ μαζί του;
Γιὰ τὸ ἐπιτίμιο ἔχω κάθε πνευματικὸ δικαίωμα, ὅπως ἔχει καὶ κάθε πνευματικός σας ἀδελφὸς ἂν ἔχετε διένεξη μαζί του, σύμφωνα μὲ τὸ Ἅγιο Εὐαγγέλιο: «Ἄφες τὸ δῶρόν σου…»
κ. Παναγιώτη, καλὴ μετάνοια!
π. Βασίλειος Βολουδάκης
* * *
1 Ὀκτωβρίου 2012
π. Βασίλειε, Εὐλογεῖτε.
Κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ διακόψω ἀμέσως τὴν ὅποια ἐπικοινωνία μαζί σας μετὰ τὴν ἀναφορά σας στὴ μασωνία. Πέστε μου σᾶς παρακαλῶ ποιός, ποῦ καὶ πότε μὲ ρώτησε ἂν εἶμαι μασῶνος κι ἐγὼ ἀρνήθηκα νὰ ἀπαντήσω. Πρίν μοῦ δώσετε συγκεκριμένη ἀπάντηση δὲν θὰ ὑπάρξει καμιὰ συνέχιση τῆς συζήτησης.
Τὴν εὐχή σας,
Παναγιώτης
* * *
1 Ὀκτωβρίου 2012
Ἐσεῖς ὁ ἴδιος τὸ ἔχετε γράψει. Τὸ ἂν εἶναι παρανοϊκὸς ἢ ὄχι αὐτὸς ποὺ σᾶς ἐρώτησε (σημ.: αὐτὸ ἰσχυρίζετο ὁ κ. Τελεβάντος) δὲν ἔχει σημασία. Σημασία ἔχει ὅτι δὲν δώσατε ξεκάθαρη ἀπάντηση.
Σᾶς τὸ θυμίζω: http://panayiotistelevantos.blogspot.gr/2012/03/blog-post_4224.html
π. Βασίλειος Βολουδάκης
* * *
Οὔτε μετὰ τὴν ἀπάντησή μου, ὅμως, ἀπάντησε στὰ ἐρωτήματα ποὺ τοῦ ἔθεσα ἀλλὰ μόνο ἀπεφάνθη:
Oct 2, 2012, at 4:03 PM,
Σᾶς παραδίδω στὴν κρίση τοῦ Θεοῦ.
* * *
Τοῦ ἀπήντησα πάλι:
3 Ὀκτωβρίου 2012
Βλέπετε ὅτι, ἐνῶ εἶσθε ἔνοχος καὶ δὲν δίδετε καμιὰ ἀπάντηση στὶς τεκμηριωμένες ἀποκρίσεις καὶ ἐρωτήσεις μου, μὲ παραδίδετε στὴν Κρίση τοῦ Θεοῦ! Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς λυπηθῆ, γιατί πλέον ἁμαρτάνετε μὲ πλήρη συνείδηση. Νὰ γνωρίζετε ὅτι πλέον θὰ κοινωνῆτε"κρῖμα καὶ κατάκριμα". Ἐὰν ὑπάρχη Πνευματικὸς ποὺ σᾶς ἀμνηστεύη νὰ κοινωνῆτε μὲ τέτοια συνείδηση, τότε αὐτὸς μεῖζον κρῖμα ἔχει. Τὸ βαρύτατο καὶ θανάσιμο ἁμάρτημά σας, τῆς δημοσίας καὶ κατ᾽ ἐξακολούθησιν κατασυκοφαντήσεως κληρικοῦ (καί, μάλιστα, συκοφαντίας ἐπὶ τάχα αἱρέσει του, ἡ ὁποία ὑπάρχει μόνο στὴ μανιώδη φαντασία σας),παραμένει ἐκ μέρους μου ὡς Πνευματικοῦ δεδεμένον καὶ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι…" ἕως ὅτου δημοσίως ζητήσετε συγγνώμην.
Ἡ μεταξὺ μας ἐπικοινωνία, ποὺ ὑπαγορεύθηκε ἀπὸ τὴν ἱερατική μου συνείδηση πρὶν προβῶ σὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀντιμετώπισή σας, ἀπέτυχε ὑπαιτιότητί σας. Τώρα πλέον, τὸν λόγο ἔχει ἡ Ἐκκλησιαστικὴ καὶ ἡ Ποινικὴ Δικαιοσύνη.
Καλὴ μετάνοια!
π. Βασίλειος Βολουδάκης
Καὶ ἡ τελευταία ἀπάντηση τοῦ κ. Τελεβάντου:
3 Ὀκτωβρίου 2012
«Σᾶς παρέδωσα ἤδη στὴν Κρίση τοῦ Ἁγίου Θεοῦ. Δὲν ἔχω νὰ προσθέσω τίποτα».
* * *
Δὲν μοῦ ἀπομένει, λοιπόν, καὶ ἐμένα, τίποτε ἄλλο πλέον, παρὰ νὰ τὸν παραδώσω μὲ τὴ σειρά μου, στὴν κρίση τῶν καλῶν ἀναγνωστῶν!
π. Βασίλειος Βολουδάκης
«Ορθ. Τύπος», αρ. φ. 1952, 30/11/2012


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου