Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ


ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΤΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
Έναν ἐξαιρετικά πολύτιμο τόμο συγκρότησε ἡ Ἕνωση Θεολόγων Νομοῦ Λέσβου, «μέ τή σύμφωνη γνώμη καί τήν προτροπή τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων».

Σκοπός τοῦ τόμου εἶναι νά φέρη στό φῶς ὅλα ἐκεῖνα πού ἔχουν γραφεῖ γιά τήν σπουδαιότητα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν,
ἀλλά καί γιά τίς παγῖδες καί τούςδιωγμούς πού ὑφίσταται τό μάθημα αὐτό ἀπό τούς πολεμίους τῆς Ἱερᾶς μας Παραδόσεως. Πρωτοστάτησε στήν δημιουργία τοῦ τόμου ὁ ἀγωνιστής Θεολόγος καί Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Θεολόγων Νομοῦ Λέσβου, κ. Παναγιώτης Τσαγκάρης, συνεργαζόμενος μέ ἐκλεκτούς συνεργάτες του,ὅπως ὁ Γραμματέας τῆς Ἑνώσεως κ. Βασίλειος Μαντζουράνης.
Στή συλλογή, τῆς ὁποίας τό ἐξώφυλλο δημοσιεύουμε, ὑπάρχουν ἐκλεκτά ἄρθρα διακεκριμένων γιά μτήν ἀγωνιστικότητά τους προσώπων, ὅπως ἐπίσης καί τά κείμενα τῶν εἰσηγήσεων τῆς προσφάτουμ Ἡμερίδος γιά τά Θρησκευτικά, πού ὀργάνωσε μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία ἡ «ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», μέ τήν πρωτοστασία τοῦ Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου.

Συγχαίρουμε ἐκ βαθέων τόν κ. Τσαγκάρη γιά τή πολύτιμη καί ἐπίπονη ἐργασία του γιά νά ἔχη ὁ τόμος αὐτός ἀρτιότητα, ἀλλά καί γιά ὅλους τούς ὡραίους ἀγῶνες του γιά τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί τίς Ἱερές Παραδόσεις τοῦ Γένους μας.
π. Β. Ε. Β.

«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ», 
    Ἀριθμ. Τεύχους 124, Δεκέμβριος 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου