Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΕΧΘΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ (π. Βασίλειος Βολουδάκης)


Οἱ ὑπέρμαχοι τῶν μεταμοσχεύσεων, κληρικοί καί λαϊκοί, προκειμένου νά ὑποχρεώσουν τούς ἀνθρώπους νά δεχθοῦν τήν ἠθική καί τήν πρακτική τῶν μεταμοσχεύσεων διακηρύσσουν ψευδῶς ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀποδέχεται τίς μεταμοσχεύσεις ἐπικαλούμενοι δηλώσεις Ἀρχιεπισκόπων, Ἱεραρχῶν καί Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Βιοηθικῆς.
Ὅμως, Ἐκκλησία δέν εἶναι μόνο οἱ προαναφερθέντες, οὔτε οἱ Διαρκεῖς Ἱερές Σύνοδοι, ἀλλά ὁλό­κληρο τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ὅπου γῆς, κλῆρος καί πιστός λαός, μέ ὁμόφωνες ἀποφάσεις τῶν Ἱεραρχιῶν τους.

metamosxeuseis

Ἤδη πολλοί Ἱεράρχες τῆς Πατρίδος μας ἔχουν ἀρνηθεῖ τίς με­τα­μοσχεύσεις, καθ’ ὅτι τό θέμα τῶν μεταμοσχεύσεων δέν εἶναι μόνο ἰατρικό ἤ κοινωνικό ἀλλά καί βαθειά θεολογικό, ὅπως ἔχουμε διεξοδικά ἐκθέσει στό ἄρθρο μας «ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» (Ἐνοριακή Εὐλογία, τ. 107, Μάϊος 2011).
Στή φωτογραφία πού συγκλόνισε τήν παγκόσμια κοινή γνώ­μη καί ὁδήγησε τόν φωτογράφο της στήν αὐτοκτονία, βλέπουμε ἕνα παιδάκι τῆς Ἀφρικῆς στίς τελευταῖες του στιγμές, ἕτοιμο νά ξεψυ­χήσει ἐξαντλημένο ἀπό τήν ἀσιτεία. Πίσω του ἕνας γύπας, ἁρπακτικό καί σαρκοβόρο πτηνό, μέ ἄγρια ἔνστικτα, δείχνει σεβα­σμό στό μελλοθάνατο παιδί καί ἀναστέλλει τίς ἁρπακτικές του διαθέσεις, περιμένοντας πρῶτα νά βγῆ ἡ ψυχή τοῦ παιδιοῦ καί ὕστερα νά πλη­σιάση καί νά φάγη τό ἄψυχο σῶμα!
Ὁ γύπας δέν πρόσθεσε τίποτε δικό του σ’ αὐτά πού ὁ Θεός τοῦ εἶχε ὁρίσει καί, ἐν προκειμένω, τό νά μήν ἔχη ἐξουσία στά σώματα τῶν ἀνθρώπων πρίν νά χωρισθῆ ἀπό αὐτά ἡ ψυχή τους. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι προσθέτουμε στό θέλημα τοῦ Θεοῦ δικές μας ἐπίνοιες, τἄχα ἐπιστημονικές, ἀλλοιώνοντας τίς Ὁδηγίες Του καί, μάλιστα, παρουσιαζόμενοι ὡς ἐκφρασταί Του.
Ἡ φωτογραφία αὐτή πρέπει νά φρονιματίση τούς γιατρούς–γῦπες μεταμοσχευτές καί νά τούς ἐμπνεύση σεβασμό πρός τά ἔμψυχα ἀνθρώπινα σώματα. Εἶναι ἀπαράδεκτο, ἕνας γύπας νά γνωρίζη πότε χωρίζεται ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα τῶν ἀνθρώπων καί αὐτό νά τό ἀγνοοῦν γιατροί, Ἱεράρχες καί Ἀρχιεπίσκοποι καί συνάμα νά ἔχουν τό “κουράγιο” νά ἰσχυρίζονται ὅτι ἐκφράζουν τήν Ἐκκλησία!
                                                               Πρωτ. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
                                               «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Φεβρουάριος 2013
               Ἀρ. Τεύχους 126

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου