Σάββατο, 4 Μαΐου 2013

Καλή Ανάσταση !


Επειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖον αἰτοῦσι καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν,  ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον, Ἕλλησι δὲ μωρίαν,  αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν·  ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ Θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ Θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί. (Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ  22-25)

Ο Εσταυρωμένος Χριστός να γίνει η Δύναμή μας, 
η Σοφία μας  και η Ζωή μας! 
 ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου