Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΑΞΙΩΜΑ ( ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΙΩΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)


Τό ανώτατον αξίωμα
Έτερον πρόσωπον ηυχήθη εις τόν π. Ιωήλ:
- “Πάτερ μου, εύχομαι γρήγορα Δεσπότης. Θά ωφελήσετε πολύ περισσότερον τήν εκκλησίαν.”
- Νά μού ευχηθής καλλίτερα να γίνω κάτι ανώτερο.
- Τί; Αρχιεπίσκοπος ; Μακάρι!.
- Oxi. Ακόμη ανώτερο.
- Πατριάρχης;
- Ακόμη ανώτερο.
- Mά δέν υπάρχει τίποτε ανώτερο από Πατριάρχης.
- Νά μού ευχηθής να γίνω αυτοκράτορ.
- Αυτοκράααααατωρ ; ! ! !
- Ναί, αυτοκράτωρ.  Οχι όμως με ψιλή, αλλά μέ δασεία.
- Δέν σάς εννοώ.
- Αυτοκράτορες μέ ψιλή είναι εκείνοι πού εξουσιάζουν λαούς. Αυτοκράτορες με δασεία είναι εκείνοι πού εξουσιάζουν τούς εαυτούς των, πού είναι κύριοι & όχι δούλοι τών παθών των. Αυτό άς ευχηθούμε να γίνωμε. Είναι τό ανώτερο από όλα τά αξιώματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου