Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Ἡ Ἰδεολογία ἤ ἡ ἀναταραχή τῶν φύλων! ( του θεολόγου κ. Λέοντος Μπράνγκ)

Τεύχος 140φορμή γιά τό ρθρο ατό μο δωσε να βιβλίο πού διάβασα τελευταα. Φέρει τόν τίτλο: «Die globale sexuelle Revolution. Zerstorung der Freiheit in Namen der Freiheit - παγκόσμια σεξουαλική πανάσταση. Καταστροφή τς λευθερίας ν νόματι τς λευθερίας». συγγραφέας το ργου Gabriele Kuby δέν χρησιμοποιε τόν ρο «πανάσταση» μέ τό καθιερωμένο του περιεχόμενο. Δέν ννοε να κίνημα πό κάτω πρός τά πάνω, να λαϊκό κίνημα πού στρέφεται ναντίον μις λίτ, λλά ννοε τήν νατροπή πό πάνω πρός τά κάτω, τήν κ μέ­ρους τς πολιτικς καί οκονομικς λίτ ριζική νατροπή τν παραδεδομένων συστημάτων ξιν λων τν πολιτισμν, τήν ποία βιώνουμε τίς τελευταες δεκαετίες. Καί ατή νατροπή πιβάλλεται μέ να πρωτοφαν τρόπο παγκοσμίου λοκληρωτισμο στούς λαούς, χωρίς νά χουν ρωτηθε ποτέ γιά τά θέματα ατά.
πό τήν πλούσια θεματολογία το βιβλίου πέλεξα τό κομμάτι κενο πού χει νά κάνει μέ τήν λεγόμενη ταυτότητα το φύλου καί τόν σεξουαλικό προσανατολισμό, πραγματικότητες ατονόητες γιά λους τούς πολιτισμούς τς γς, πού μως λοσχερής διαστρέβλωσή τους τά τελευταα χρόνια πό λίγους μέν λλά σχυρούς δημιουργε τεραστίων διαστάσεων μπόδια γιά τήν μαλή πορεία τς νθρωπότητας.
Πρόκειται γιά μιά νέα θεωρία καλύτερα δεολογία, τήν gender ideology, τήν δεολογία τν φύλων. Βασικός κφραστής τς εναι μερικανίδα Judith Butler, καθηγήτρια στό πανεπιστήμιο το Berkeley. Τό 1990 ξέδωσε να βιβλίο μέ τίτλο: Gender TroubleFeminism and the Subversion of Identity (κυκλοφορήθηκε στά λληνικά το 2009 πό τίς κδόσεις λεξάνδρεια μέ τόν τίτλο: ναταραχή φύλου. φεμινισμός καί νατροπή τς ταυτότητας) πού θεωρεται τό βασικό γχειρίδιο γιά τήν δεολογία τν φύλων. Μέσ ατο το βιβλίου Μπάτλερ, ποία διακηρύττει  τι εναι λεσβία, πιδιώκει νά νατρέψει τήν καθιερωμένη ντίληψη γιά τά φλα, τι δηλαδή, ο σεξουαλικές σχέσεις ναπτύσσονται ποκλειστικά μέ νθρώπους το ντίθετου φύλου. Τό βιολογικό φλο, πού κφράζεται μέσα πό τά χαρακτηριστικά το σώματός μας, γιά τήν Μπάτλερ εναι φαντασίωση, κάτι πού τό πιστεύουμε μόνο, πειδή μς τό λένε τόσο συχνά. ταυτότητα το φύλου, πως ποστηρίζει, παράγεται μέσ τς γλώσσας. Στήν πραγματικότητα δέν πάρχει νδρική καί γυναικεία φύση, πάρχουν μόνο συγκεκριμένες συμπεριφορές, πιτέλεση παναλαμβανόμενων συγκεκριμένων πράξεων, πού ποιαδήποτε στιγμή μπορε νά λλάζει.
Μπάτλερ, βέβαια, κφράζει τό ριζοσπαστικό γυναικεο κίνημα καί τσι, στό μεταβατικό στάδιο πού βρισκόμαστε τώρα, υοθετε γιά στρατηγικούς λόγους κόμα τήν κατηγορία «Γυνακα», προκειμένου νά προωθηθε φεμινιστική πολιτική. Τελικός στόχος, πάντως, εναι κατάργηση τς καθιερωμένης ταυτότητας το φύλου. νθρωπος δέν μπορε νά γκλωβίζεται σέ δύο φλα μόνο, στό νά εναι νδρας γυνακα, λλά πάρχουν πολλά φλα νάλογα μέ τόν σεξουαλικό προσανατολισμό το κάθε ποκειμένου, νάλογα μέ τό ν πιλέγει π.χ. νά εναι μοφυλικός, λεσβία, μφιφυλικός, διαφυλικός, μεσοφυλικός τιδήποτε λλο σεξουαλικά. Ατή θά εναι ταυτότητά του, λλά καί πάλι χι ναγκαστικά μόνιμη, πειδή μπορε νά τήν λλάζει κατά τή διάρκεια τς ζως του. Μόνο τσι, μέ μιά εέλικτη, μετατρέψιμη καί ποικίλη ταυτότητα φύλου μπορε νθρωπος νά παλλαγε πό τή δικτατορία τς φύσης καί νά φτάσει μέσα πό τόν λεύθερο ατοπροσδιορισμό του σέ μιά λοκληρωμένη «λευθερία».
Συνεπς γιά τήν Μπάτλερ καί ο ννοιες το γάμου καί τς οκογένειας λλάζουν ριζικά περιεχόμενο. γάμος ς θεσμός φείλει νά σχύει γιά λες τίς παραπάνω νοητές μορφές σεξουαλικο προσανατολισμο καί ταυτότητας φύλου. δέ οκογένεια πρέπει νά ρίζεται πλέον ς προσωρινή συσχέτιση τόμων λων ατν τν ταυτοτήτων, που τά παιδιά δέν συλλαμβάνονται πλέον, λλά σχεδιάζονται καί κτρέφονται μέ τήν βοήθεια τς ναπαραγωγικς ατρικς, μέσ τραπεζν σπέρματος, παρενθετικς μητρότητας, γενετικς τροποποίησης κ..
Μπάτλερ, προκειμένου νά δώσει διαστάσεις στίς θέσεις της, φρόντισε νά δικτυωθε στά «νώτερα» κοινωνικά στρώματα: πό τό 1999 νήκει στή Guggenheim Fellowship καί πό τό 2001 στή Rockefeller Fellowship. πιτυχία τν δεν της πικυρώνεται πό διεθνες διακρίσεις καί σημαντικά βραβεα: τό 2004 τιμήθηκε μέ τό Brudner Prize το Πανεπιστημίου το Yale γιά τήν διαίτερη προσφορά τς “for lesbian and gay studies”, τό 2008 μέ τό Andrew W. Mellon Award, πού συνοδεύεται πό 1.500.000 Δολάρια καί στίς 11/9/ 2012 μέ τό Theodor W. Adorno-Preis καί 50.000 Ερώ.
Εναι ντως ριζοσπαστικές ο δέες καί θέσεις τς Μπάτλερ. πως μπορε νά ντιληφθε κανείς εκολα δηγον σέ μιά πλήρη νατροπή τν μέχρι τώρα σέ λο τόν κόσμο δεδομένων. δηγον σέ μιά λοκληρωτικά νέα θεώρηση το νθρώπου. γκαινιάζουν μιά πρωτοφαν νθρωπότητα. πισημαίνουν, τι νθρωπότητα ς τώρα εχε καταληφθε πό μιά καθολική πλάνη. κυρία Μπάτλερ τήν πελευθερώνει πό τή δεινή ποδούλωση στά δύο φλα, εναι μιά μεσσιανική μορφή. Μέ τούς παδούς της ποτελε τό λυκαυγές μις νέας ποχς, μις νέας στορίας. Καί δέν εναι λίγοι ο θιαστες της στίς καδημαϊκές, οκονομικές καί πολιτικές λίτ το κόσμου.
Τό τελευταο φαίνεται νάγλυφα πό τό γεγονός, τι μέσα σέ 20 χρόνια δεολογία τν φύλων κατάφερε νά πικρατήσει στά νωμένα θνη (ΗΕ), στίς νωμένες Πολιτεες, στήν Ερωπαϊκή νωση (ΕΕ) καί, ν χι πλήρως, τουλάχιστον σέ μεγαλύτερο μικρότερο βαθμό στίς νομοθεσίες τν περισσοτέρων θνικν κρατν. σοι προβάλλουν ντίσταση, πως δειξε πολύ χαρακτηριστικά τό πρόσφατο παράδειγμα τς Ογκάντας1  λίγο παλαιότερα, τό 2010 τό παράδειγμα τς Λιθουα­νίας2, πιέζονται μέ ποικίλους τρόπους, οκονομικά καί μέ λοκληρωτικο τύπου παρεμβάσεις τν ργάνων το ΟΗΕ τς ΕΕ καί ποφάσεις δικαστηρίων, πως πρόσφατα λλάδα3, νά ποχωρήσουν καί νά νδώσουν στήν νέα ατή δεολογία.
ς βασικό μέσο πιβολς τς δεολογίας τν φύλων ναδείχθηκαν ο λεγόμενες «ρχές τς Τζακάρτας», πού διατυπώθηκαν χωρίς καμία πίσημη ντολή καί ρμοδιότητα πό μιά μάδα «εδικν» τν νθρωπίνων δικαιωμάτων τό 2006 σέ μερίδα στήν νδονησιακή Τζακάρτα (βλ. http://www.yogyakartaprinciples.org). Τόν Μάρτιο το 2007 δόθηκαν στό κτήριο τν νωμένων θνν στή Γενεύη στή δημοσιότητα. Στήν οσία δέν πρόκειται γιά ρχές, γιά θεμελιώδεις κανόνες πού  διέπουν τήν νθρώπινη κοινωνία, λλά γιά τήν αθαίρετη διεκδίκηση «δικαιωμάτων» πού χουν στόχο τήν προνομιακή ντιμετώπιση μή τερόφυλων μειονοτήτων σέ βάρος τν δικαιωμάτων τς μεγάλης πλειοψηφίας. Ο 29 «ρχές» ατές, μπνευσμένες πό τίς θεωρίες τς Μπάτλερ, στίς ποες ναφερθήκαμε παραπάνω, προβάλλουν ς βασικές ννοιες–κλειδιά τόσο τήν ταυτότητα το φύλου σο καί τόν σεξουαλικό προσανατολισμό. Στόν ρισμό τν ννοιν ατν τό βασικό στοιχεο εναι νθρώπινη φαντασίωση καί πιθυμία, καί καθώς ατές δέν χουν ρια δέν ποκλείονται πό τό ερύ φάσμα τν σεξουαλικν πιθυμιν πού προσδίδουν στόν νθρωπο τήν ταυτότητα το φύλου οτε κόμα καί παιδοφιλία, οτε ζωοφιλία καί πολλά λλα πού δύσκολα μόνο μπορε νά συλλάβει νθρώπινος νος. Βασικός στόχος εναι καθιέρωση τς προστασίας ατς τς ταυτότητας το φύλου στά θνικά συντάγματα καί παγόρευση τς μειονεκτικς ντιμετώπισης ξαιτίας ατς. Ατό σημαίνει κ μέρους τν θνικν κρατν τήν ποχρέωση γιά:
• πλήρη σεβασμό καί νομική κατοχύρωση τς ταυτότητας το φύλου πού τήν πιλέγει κάθε νθρωπος λεύθερα
• καταχώρηση σέ προσωπικά γγραφα, πως πιστοποιητικό γεν­νή­σεως, διαβατήριο, ταυτότητα κ.α., τς ταυτότητας το φύλου σύμφωνα μέ τήν πιθυμία καί πιλογή το κάθε πολίτη4
ξασφάλιση λων των δικαιωμάτων πού συνδέονται μέ νομικούς θεσμούς πως γάμος, γονεϊκότητα5 κ.. σέ λες τίς νοητές ποχρώσεις ταυ­το­τήτων φύλου καί σεξουαλικν προσανατολισμν. (Μέ λλα λό­για, μεταξύ τν λλων, ντικαθίσταται δ τό δικαίωμα το παιδιο γιά βιολογικούς γονες μέ τό δικαίωμα τν νηλίκων ποιουδήποτε σε­ξου­αλικο προσανατολισμο καί ταυτότητας φύλου γιά παιδί, ετε μέ τίς μεθόδους τς ναπαραγωγικς ατρικς ετε μέσ υοθεσίας)
ξασφάλιση το δικαιώματος τς γνωστοποίησης το σεξουαλικο προσανατολισμο καί τς ταυτότητας το φύλου ποτε καί μέ ποιον τρόπο, ρέσει στόν κάθε νθρωπο. (Δέν ποκλείεται π.χ. δ, νας παντρε­μένος νδρας μέ τρία παιδιά νά θέλει ξαφνικά νά ξεφύγει πό τό φλο του καί νά ρχίσει νά φοράει γυναικεα ροχα καί γυνακα του νά μή χει μέ τά δεδομένα ατά κανένα δικαίωμα τς προστασίας στω τν παιδιν πό τόν ψυχολογικό κόσμο το πρώην νδρα της).
λλά καί πέρα πό ατό: στούς «νώτερους» ατούς νθρώπους πού χουν, πως επώθηκε προηγουμένως, πελευθερωθε πό τήν δικτατορία τς φύσης ρμόζει μιά προνομιακή μεταχείριση. τσι π.χ. παιτον ο «ρχές» ατές νά μήν πόκεινται σέ κανέναν λεγχο στίς δημόσιες κδηλώσεις-πορεες τους, λεγχο π.χ. πού θά μποροσε νά προ­κύψει πό τήν προσβολή τς δημοσίας αδος. Ο νθρωποι ατοί χουν τήν περιόριστη λευθερία, τό δικαίωμα νά προσβάλλουν τά χρηστά θη νός τόπου, τίς θικές ξίες τς μεγάλης πλειοψηφίας τν νθρώπων πού κατοικον στόν τόπο ατό. Μή τολμήσει μως κάποιος πολίτης νά θίξει κείνους μέ τόν ποιονδήποτε τρόπο. μέσως μπίπτει στίς δαγκάνες τν ντιρατσιστικν νόμων πού χουν γκατασταθε τά τελευταα χρόνια στά λεγόμενα προηγμένα κράτη το κόσμου. κόμα καί πιστημονικές ρευνες μέσ τν ποίων ναζητονται τά ατια τς μοφυλοφιλίας καί προσφορά θεραπευτικς βοήθειας σέ τομα πού ποφέρουν πό τίς μοφυλοφιλικές τάσεις τους, πορρίπτονται καί καταδικάζονται ς διακρίσεις.
Γιά νά μή μείνουν, μως, ο ρχές ατές τς Τζακάρτας να πλό εχολόγιο χει γκατασταθε παγκοσμίως λλά διαίτερα καί σέ πίπεδο Ε.Ε. νας μηχανισμός προώθησης καί καθιέρωσής των στά θνικά κράτη.
να βασικό ργαλεο εναι πλήρης διαστροφή τς πραγματικότητας τν ννοιν. ν ταυτότητα το φύλου εναι βιολογικά πόλυτα δεδομένη, πργμα πού σχύει στόν διο βαθμό καί γιά τόν σεξουαλικό προ­σανατολισμό λόγ τς φυσιολογίας το νθρωπίνου σώματος, εσάγεται τώρα πό τίς μειονότητες ατές μιά ντελς αθαίρετη ρρωστημένη φαντασίωση ς θεμελίωση μις νέας ταυτότητας το φύλου. Καί ατή νέα ταυτότητα (στήν οσία παλαιά: βλ. Σόδομα καί Γόμορρα) πως καί σεξουαλικός προσανατολισμός νάγονται σέ ναφαίρετο στοιχεο τς ξίας το κάθε νθρώπου.
Τό κατ’ ξοχήν ργαλεο πιβολς τν ρχν τς Τζακάρτας ε­ναι νάθεση τς προώθησης ατν τν ρχν χι σέ δημοκρατικά κλεγμένους κπροσώπους κυβερνήσεων, λλά στόν ψηλό πίτροπο νωμένων θνν γιά τά νθρώπινα Δικαιώματα, στό Συμβούλιο ν­θρω­πί­νων Δικαιωμάτων, σέ Μή Κυβερνητικές ργανώσεις, στά Treaty Monitoring Bodies (ργανα διασφάλισης συμφωνιν νθρωπίνων δικαιωμάτων), σέ διακρατικές ργανώσεις νθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαστήρια νθρωπίνων δικαιωμάτων, στά ΜΜΕ κ..
διαίτερη  σημαντική ποστολή στήν συνάφεια ατή κτελον  τά Treaty Monitoring Bodies τν νωμένων θνν, (τν ποίων τά μέλη ποστέλλονται μέν πό τά κράτη–μέλη λλά δέν χρειάζεται νά δώσουν στίς κυβερνήσεις τν κρατν προέλευσής τους λόγο γιά τή δράση τους) τά ποα νδεδυμένα μέ τό κρος το ΟΗΕ παιτον πό τά θνικά κράτη τή συμμόρφωση πρός τά νθρώπινα δικαιώματα, τσι πως τά ντιλαμβάνονται τά ργανα ατά. Συχνά συνεργάζονται μέ Μή Κυβερνητικές ργανώσεις, πού τούς παρέχουν τά παραίτητα στοιχεα το κάθε κράτους.
ντυπωσιακό εναι τό ψος τς χρηματοδότησης – κατοντάδες κατομμύρια – πού δίνεται πό ποοργανώσεις το ΟΗΕ καί τς ΕΕ καί πό διωτικά δρύματα (Rockefeller, Ford, Bill Gates) σέ δράσεις πού προωθον τήν δεολογία τν φύλων. τσι π.χ. χρηματοδοτεται International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), Διεθνής νωση Λεσβίων, μοφυλόφιλων, μφιφυλόφιλων TRANS καί Διαφυλικν πάνω πό 60% πό τήν Ερωπαϊκή πιτροπή, ποσό τό ποο παυξάνεται κόμα μέ σημαντικές χρηματικές νισχύσεις πό τόν George Soros καί δύο λλους μεγάλους δωρητές. Στή Βιέννη χει τήν δρα της European Union Agency for Fundamental Rights - ργανισμός Θεμελιωδν Δικαιωμάτων τς Ερωπαϊκς νωσης, πού χει δρυθε τό 2007 καί χει στή διάθεσή του περίπου 20 κατομμύρια Ερώ κάθε χρόνο. ργανισμός ατός δίνει διαίτερη βαρύτητα στόν γνα ναντίον τν διακρίσεων μέ βάση τόν σεξουαλικό προσανατολισμό καί τήν ταυτότητα φύλου, πως γίνονται ντιληπτοί μέσ τν «ρχν τς Τζακάρτας». Μέ τό Ερωπαϊκό νστιτοτο γιά τήν σότητα τν Φύλων πού δρύθηκε τό 2007 μέ δρα τό Βίλνιους, πρωτεύουσα τς Λιθουανίας, πέκτησε Ε.Ε. να κόμα κέντρο μέ πλούσια χρηματοδότηση (52,5 κατομμύρια Ερώ τό 2013) πού μέ συστηματικό τρόπο δίνει τή μάχη γιά τήν καθιέρωση τν στόχων τς δεολογίας τν φύλων. λλωστε, τόσο τό Συμβούλιο τς Ερώπης σο καί τό Ερωπαϊκό Κοινοβούλιο μέ πληθώρα ποφάσεων στηρίζουν πόλυτα τούς στόχους ατούς. διαίτερα χαρακτηριστική ταν πρόσφατη (4.2.2014) περψήφιση  πό τό Ερωπαϊκό Κοινοβούλιο τς περιβόητης κθεσης τς Αστριακς Ερωβουλευτίνας Ulrike Lucenac, πού κυριολεκτικά τινάζει στόν έρα τά θεμέλια το Ερωπαϊκο πολιτισμο.
Μεταξύ τν λλων προτείνει κθεση ατή καί κπαιδευτικά προ­γράμ­ματα προσανατολισμένα στόν σεξουαλικό προσανατολισμό καί στήν ταυτότητα φύλου. δη στό γερμανικό μόσπονδο κρατίδιο τς Κάτω Σαξονίας φαρμόζονται τέτοια προγράμματα πού περιέχουν συγ­κε­κριμένες παιδαγωγικές δηγίες σέ θέματα πως τά παρακάτω:
• Τό νάϊλον καλσόν στό πόδι το γοριο κτοξεύει τή διάθεση στή συνεκπαίδευση γοριν καί κοριτσιν. «Στά γόρια καί κορίτσια πρέπει νά δίνεται εκαιρία, νά ναπτύσσουν πό τήν πληθώρα τν μφυτων δυνατοτήτων μέσα τους κενες τίς συμπεριφορές πού τούς ταιριάζουν τομικά».
Λεσβιακοί καί μοφυλοφιλικοί τρόποι ζως.
λεγόμενη παιδαγωγική τν φύλων θέλει νά πελευθερώσει τά παιδιά πό στερεότυπες συμπεριφορές πού σχετίζονταν μέχρι τώρα μέ τά φλα. να νηπιαγωγεο στή Βιέννη προτείνει τίς ξς πρακτικές, γιά νά δημιουργονται σες εκαιρίες στά γόρια καί τά κορίτσια: Τά μικρά κορίτσια πρέπει νά δηγονται στό νά παίζουν ποδόσφαιρο, νά περτερον σωματικά, νά βγάζουν κραυγές καί νά κάνουν μπόξ. Πρέπει νά ποστηρίζονται κυρίως στά μαθήματα τς τεχνολογίας καί τν πο­λο­γιστν.
ντίθετα, τά γόρια μέσα πό μασάζ καί ασθητική το σώματος πρέπει νά δηγονται σέ μιά θετική ντίληψη το σώματος. Πρέπει νά σκονται στό νά χάνουν καί νά ποδύονται γυναικείους ρόλους, νά ντύ­νον­ται πριγκίπισσες καί νά βάφουν τά νύχια τους.  Πρέπει νά παίζουν μέ κοκλες καί ς καλοί νοικοκύρηδες νά συνηθίσουν στίς ργασίες το νοι­κοκυριο.
Ατή διαστρέβλωση τς ψυχολογίας τν παιδιν, τν φήβων καί τν νηλίκων στή συνέχεια εναι «νώτερη» νθρωπότητα πού ρα­ματίζονται ο πρωτεργάτες καί θιαστες τς εέλικτης ταυτότητας φύ­λου. Κάθε νθρωπος, πού στω λάχιστα χει διατηρήσει τή λογική του, συνειδητοποιε, τι ατή πορεία δηγε πευθείας στόν πανθρωπισμό το νθρώπου, στήν κπτωσή του σέ ζώδη κατάσταση, πού κόμα καί ρος «ζώδης» συνιστ προσβολή γιά τά ζα. διαφορία μας μπροστά σ’ ατήν τήν κατάσταση εναι γκλημα γιά τόν αυτό μας καί πο­λύ περισσότερο γιά τά παιδιά μας.
                                                               Λέων Μπράνγκ
                                                                               Δρ. Θεολογίας
   «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Αρ. Τεύχους 140
                                  πρίλιος 2014
ποσημειώσεις:

1. πρόεδρος τς Ογκάντας πέγραψε στίς 24.2.2014 νόμο κατά τς μοφυλοφιλίας μέ βαρύτατες ποινές. πάντηση τς Παγκόσμιας Τρά­πεζας ταν ναστολή δανείου ψους  90 κατομμυρίων δολαρίων, τν ΗΠΑ ναθεώρηση τν σχέσεων μέ τήν Ογκάντα καί προγραμμάτων βοήθειας, τς λλανδίας, Νορβηγίας, Βελγίου, Δανίας καί λλων βορειο­ευ­ρωπαϊκν  χωρν ναστολή οκονομικς βοήθειας.
2. Τό κοινοβούλιο τς Λιθουανίας τό 2010 εχε ψηφίσει μιά προσθήκη στόν νόμο γιά τήν προστασία τς νεολαίας. Στήν προσθήκη ατή κανε δυσμεν ναφορά στίς μοφυλοφιλικές καί πολυγαμικές σχέσεις, πειδή βλάπτουν τήν ψυχική καί πνευματική γεία τς νεολαίας. μέσως κολούθησαν δύο ψηφίσματα – πεμβάσεις κ μέρους το Ερωπαϊκο Κοινοβουλίου στίς δημοκρατικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες τς Λιθουανίας. Ο πεμβάσεις κατάφεραν μέν τήν τροποποίηση λλά χι τήν κύρωση το νόμου πού εχε ψηφιστε πό τό κοινοβούλιο τς Λιθουανίας.
3. λλάδα καταδικάστηκε τό Νοέμβριο το 2013 πό τό Ερωπαϊκό Δικαστήριο νθρωπίνων Δικαιωμάτων γιά τήν ξαίρεση τν μοφυλόφιλων πό τό «σύμφωνο συμβίωσης» πού φαρμόστηκε μέ τό νόμο 3719/2008.
4. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στή συνάφεια ατή ποτελε τό πε­ρι­στα­τικό νός νδρα –σύμφωνα μέ τά στοιχεα τς ταυτότητάς του– στήν Γερμανία, πού τόν πρίλιο το 2013 γέννησε παιδί. ντας ρχικά γυ­να­κα, μέ βοήθεια ρμονν εχε λλάξει φλο. πειδή δέν κανε χει­ρουρ­γι­κή πέμβαση, εχε διατηρήσει τήν μήτρα καί τσι μέ δωρεά σπέρ­ματος μει­νε γκυος καί γέννησε τελικά να γόρι. Στήν δήλωση το παιδιο, παρ’ τι τό κυοφόρησε καί τό γέννησε, θελε νά καταχωρηθε χι ς μητέρα λλά ς πατέρας. Τό ατημά του γινε τελικά ποδεκτό.


5. Στήν γγλία ψηφίστηκε τό 2008 νόμος, πού στήν περίπτωση τεχνητς γονιμοποίησης δέν παιτε πλέον τήν παρξη πατέρα καί μητέρας, λλά μόνο νός ποστηρικτικο γονέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου