Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

Ἡ καλύτερη λύσις τοῦ οἰκονομικοῦ προβλήματος (Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου )

«χουμε οκονομικό πρόβλημα γιατί εμαστε πληστοι. ν μεθα λιγαρκες, δέν θά πρχε τέτοιο πρόβλημα. πλεονεξία δημιουργε τό οκονομικό διέξοδο. Δέν μς ρκον ατά πού χουμε. Θέλουμε λο καί περισσότερα. Ποιά λλη καλύτερη λύσις το οκονομικο προβλήματος πάρχει, πό τήν λιγάρκεια; Κυνηγμε τό περισσότερο. Νά μάθουμε νά εμαστε λιγαρκες. Δύο μέτρα χμα εναι κατάληξις λων μας. Καί ν εναι κάποιος πλούσιος καί δυνάστης καί μεγάλος καί τρανός, τί θά κερδίση παραπάνω πό δύο μέτρα χμα; Τό πολύ-πολύ, νά το κάνουν να ραο τάφο. Ατό εναι τό κέρδος του! ν λοι ο νθρωποι πήκουαν σέ ατό πού λέγει π. Παλος καί ρκοντο στά πολύτως παραίτητα καί δέν θελαν να σωρό περιττά, δέν θά πρχε οκονομικό πρόβλημα» 

ρχιμ. πιφανίου Θεοδωροπούλου «Χριστ τ Θε παραθώμεθα» σελ. 49

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου