Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Φίλης: Ο διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους είναι προγραμματική εξαγγελία


«Το θέμα αυτό υπάρχει ως προγραμματική εξαγγελία της κυβέρνησης», σχολίασε ο υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης, για τις σχέσεις εκκλησίας – κράτους, σε συνέντευξή του.

Ο υπουργός, ερωτώμενος για τον διαχωρισμό εκκλησίας – κράτους, απάντησε: «Το θέμα αυτό υπάρχει ως προγραμματική εξαγγελία της κυβέρνησης. Δεν θα γίνει με τρόπο, ούτε βίαιο, ούτε βιαστικό, ούτε με όρους διχασμού του λαού. Θα γίνει από ένα πλαίσιο συζήτησης,  σεβασμού προς την εκκλησία, προκειμένου οποιαδήποτε λύση  που είναι αναγκαία».

Ευτυχώς όμως υπάρχει ένας άγρυπνος φρουρός για να υπερασπιστεί την ταυτότητα της Ελλάδος ως ορθόδοξο κράτος!    
Για όλους όσους επιθυμούμε  την ορθοδοξία στο τιμόνι της Ελλάδας και αγαπάμε την Ορθόδοξη Πατρίδα μας , υπάρχει η πολιτική επιλογή που αποτελεί ψήφο συνείδησης και μας την προσφέρει η πολιτική παράταξη  «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Σας παραθέτουμε 
απόσπασμα από το πολιτικό πρόγραμμα της παρατάξεως    «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» σχετικά με την εκκλησία : 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

H Ἐκκλησία εἶναι ἡ ψυχὴ τοῦ Γένους μας καὶ τοῦ Κράτους μας. Μὲ τὴν περιθωριοποίηση τῆς ψυχῆς του (τῆς Ἐκκλησίας) τὸ Κράτος μας διαλύθηκε, ἀφοῦ διαλύθηκαν πνευματικὰ οἱ ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἰδίως τῶν Διαχειριστῶν τοῦ Δημοσίου χρήματος.
Δὲν πρόκειται νὰ συμφωνήσουμε μὲ τὸν χωρισμὸ τοῦ Κράτους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία γιατί θὰ διακοπῆ ἡ ἀδιάκοπη συνέχεια τοῦ Γένους μας ἀπὸ τὸν 4ο μ.Χ. αἰῶνα, μέχρι σήμερα. Θὰ παλέψουμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις γιὰ νὰ ἀποτραπεῖ ὁ ἀποτρόπαιος αὐτὸς χωρισμός!
Εἴμαστε ἀπόλυτα ἀντίθετοι στὴν διακοπὴ τῆς Κρατικῆς μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν καὶ θὰ εἴμαστε στὸ πλευρό τους, γιατί αὐτοὶ εἶναι οἱ ἄγρυπνοι φρουροὶ τῆς συνειδήσεως τοῦ Ἕλληνα. 
Στὴν Ἐκκλησία ἔχουμε ὑποχρέωση νὰ ἐξασφαλίζουμε τὴν μισθοδοσία τῶν Κληρικῶν Της, ὄχι μόνο γιατί ἔχει ἀπὸ ἐτῶν προπληρώσει μὲ τὴν δωρεά Της πρὸς τὸ Κράτος ἑκατομμυρίων στρεμμάτων γῆς καὶ οἰκημάτων, ἀλλὰ καὶ γιατί μὲ τὸ πνευματικό Της ἔργο, ἀφ’ ἑνὸς μὲν περιορίζει τὴν διαφθορὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ κατ’ ἐπέκταση χρειάζονται λιγότερα σωφρονιστικὰ ἱδρύματα καὶ λιγότερα ἔξοδα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς παραβατικότητος καί, ἀφ’ ἑτέρου, μὲ τὸ ἀσκητικό Της πνεῦμα καὶ τὴν πνευματικότητά Της καταρτίζει προσωπικότητες ἰσορροπημένες, ἐργατικές, ἐγκρατεῖς σὲ καταχρήσεις, τίμιες καὶ εἰλικρινεῖς στὶς σχέσεις τους μὲ τοὺς συνανθρώπους τους καὶ μὲ τὸ Κράτος. Τὸ Κράτος μας χρειάζεται πραγματικοὺς χριστιανοὺς καὶ ὄχι ἀμοραλιστές. Οἱ ἀμοραλιστές, ἐκτός τῶν ἄλλων δεινῶν ποὺ ἐξαχρείωσαν τὴν Πατρίδα μας,μᾶς ὁδήγησαν καὶ στὴν χρεωκοπία.
Εἴμαστε ἀντίθετοι στὴν διαγραφὴ τοῦ Θρησκεύματος ἀπὸ τὶς ταυτότητες καὶ στὴν ἔκδοση ταυτοτήτων καὶ Κρατικῶν Ἐγγράφωνμὲ ὁποιαδήποτε σύμβολα ποὺ προσβάλλουν τὴν Ὀρθόδοξη συνείδηση καὶ κατασκοπεύουν καὶ φυλακίζουν τὸ ἀνθρώπινο Πρόσωπο .
Δὲν θὰ ἐπιβάλλουμε μὲ τὴ βία τὴν Πίστη στὸν λαὸ καὶ γι’ αὐτὸ θὰ καλέσουμε τοὺς ἀθρήσκους νὰ ρυθμίσουν μόνοι τους τὸ περιβάλλον τῶν σπουδῶν τῶν παιδιῶν τους καὶ τὶς δραστηριότητες τους ἀλλὰ δὲν θὰ πάψει νὰ εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη τὸ κυρίαρχο στοιχεῖο τοῦ Κράτους καὶ τοῦ Ἕλληνα, οὔτε θὰ ἐπιτρέψουμε νὰ ἐμποδισθεῖ ὁ κυρίαρχος Ὀρθόδοξος Ἑλληνικὸς λαὸς σὲ καμιὰ πτυχὴ τῆς καθημερινῆς, τῆς πνευματικῆς ἀλλὰ καὶ τῆς Λατρευτικῆς ζωῆς του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου