Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Διδασκαλία του Μέγα Αθανασίου προς τον Αντίοχον Δούκα

ο Παντοκράτωρ 16 ος αι. Μιχαήλ Δαμασκηνός
"Τώρα άκουσε την εντολή για το φόβο πού είναι ωφέλιμος: Να φοβάσαι τον Κύριο και Θεό σου και να φυλάττεις τις εντολές Του και τότε θα είσαι πράγματι δυνατός και κάθε πράξη σου θα είναι ασύγκριτη με οποιουδήποτε άλλου πού δεν φοβάται τον Θεό. Όταν είσαι θεοφοβούμενος θα εργά­ζεσαι όλα τα καλά. Αυτός είναι πού πρέπει να φοβάσαι. Τον διάβολο μην τον φοβηθείς διότι δεν έχει καμία δύναμη, γι' αυτό και δεν είναι φοβερός. 'Εκείνος ο οποίος έχει δύναμη ένδοξη, αυτός είναι φοβερός (διότι ο φόβος είναι απαύγασμα της ενυπαρχούσης ενδόξου δυνάμεως και εμπνέεται προς τους άλλους από τον έχοντα την δύναμη). Κάθε ένας πού έχει δύναμη έχει και φόβο να έμ­πνεύση ∙ όποιος όμως δεν έχει δύναμη (όπως ο διάβολος), αυτός καταφρονείται από όλους. Ό άνθρωπος πού είναι δούλος του Κυρίου είναι  ισχυρός και ένδοξος. Γι' αυτό, λοιπόν, να φοβάσαι τον Κύριο και θα ζήσεις -αιώνια- με τη ζωή πού θα σου δίδει Αυτός για να φυλάττεις τις εντολές Του είς τους αιώνες" ( Μ. Αθανάσιος )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου