Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

"Ὁ τῇ ψυχῆς ῥαθυμίᾳ νυστάξας"

Ο Νυμφίος, ξυλόγλυπτη εικόνα.
 Ι.Μ.Φιλοθέου, Αγ. Όρος

Ὁ τῇ ψυχῆς ῥαθυμίᾳ νυστάξας,οὐ κέκτημαι Νυμφίε Χριστέ,

καιομένην λαμπάδα τὴν ἐξ ἀρετῶν, καὶ νεάνισιν ὡμοιώθην

μωραῖς,ἐν καιρῷ τῆς ἐργασίας ῥεμβόμενος,τὰ σπλάγχνα τῶν

οἰκτιρμῶν σου, μὴ κλείσῃς μοι Δέσποτα, ἀλλ' ἐκτινάξας μου 

τὸν ζοφερὸν ὕπνον ἐξανάστησον, καὶ ταῖς φρονίμοις 

συνεισάγαγε  Παρθένοις, εἰς νυμφῶνα τὸν σόν, ὅπου ἦχος

καθαρὸς ἑορταζόντων, καὶ βοώντων ἀπαύστως· 

Κύριε δόξα σοι.

("Ὁ τῇ ψυχῆς ῥαθυμίᾳ νυστάξας" Ιδιόμελο των αίνων του όρθρου της Μεγάλης Τρίτης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου