Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΝ ΒΑΡΝΤΑΡΣΚΑ!


Ἀπό τοῦ ἔτους 1912 τό βόρειο τµῆµα τῆς Μακεδονίας πού κατέλαβε ἡ Σερβία, δηλαδή αὐτό πού ἀποτελεῖ σήµερα τό κράτος τῶν Σκοπίων, ἔλαβε τό ὄνοµα Βαρντάρσκα (προφανῶς ἀπό τόν ἄνεµο Βαρδάρη), ὅπως µαρτυρεῖ καί τό κατωτέρω γραµµατόσηµό τους τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.
Ἡ διαβρωτική καί πανούργα πολιτική τοῦ Τίτο, µετά τό 1941, µετωνόµασε τήν Βαρντάρσκα σέ... ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, χωρίς νά τήν ἐπιστρέψη στήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί χωρίς τήν παραµικρή ἀντίδραση τοῦ ὀλετῆρος τῆς Ἑλλάδος, πρωθυπουργοῦ Κωνσταντίνου Καραµανλῆ, τόν ὁποῖο κάποιοι θεωροῦν καί ἐθνάρχη!
Ὁ Ἑλληνικός λαός δέν ἐνηµερώθηκε γιά τό γεγονός αὐτό µέχρι τοῦ ἔτους 1990 πού ἔγινε θέµα στήν Ἑλληνική Βουλή.
Στίς σηµερινές διαπραγµατεύσεις τῶν διπλωµατῶν µας ἔχει γίνει χρήση αὐτοῦ τοῦ γραµµατοσήµου τους;
 πρωτ. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Ἀρ. Τεύχους 134
             Ὀκτώβριος 2013


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου