Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Ο ΗΘΙΚΟΣ ΞΕΠΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΑΣ!

Πρίν λίγες ἡμέρες (4/2/2014) ἀνακοινώθηκε πώς πέρασε ἀπό τήν Εὐρωβουλή ψήφισμα, ὑπέρ τῆς ἐπιβολῆς ὡς φυσιολογικῆς τῆς νοοτροπίας καί τῆς ἠθικῆς τῶν ὁμοφυλοφίλων, στούς πολῖτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, μέ τίτλο “Χάρτης πορείας τῆς Ε.Ε. κατά τῆς ὁμοφοβίας καί τῶν διακρίσεων λόγῳ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καί ταυτότητας φύλου”.
Μέ βάση τό ψήφισμα αὐτό, ἡ ὁμάδα τῶν ΛΟΑΔΔ ὅπως λέγεται (δηλαδή λεσβιῶν, ὁμοφυλοφίλων, ἀμφιφυλοφίλων, διεμφυλικῶν (τρανσέξουαλ) καί διαφυλικῶν), ξεχωρίζει ἀπό ὅλες τίς ἄλλες ὁμάδες πολιτῶν καί ἀποκτᾶ ἰδιαίτερα προνόμια. Καί γιά νά γίνει αὐτό, θά πρέπει τά κράτη τῆς ΕΕ νά ἐνημερώσουν τούς πολίτες μέ προγράμματα, ἐκδηλώσεις, ἀκόμα καί μέ ἀλλαγές στή διδασκαλία σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, ὅπου θά προστεθοῦν στά σχολεῖα μαθήματα γιά τήν ὁμοφυλοφιλική σεξουαλική συμπεριφορά τῶν ἀτόμων. Ἐπίσης θά πρέπει νά νομοθετηθοῦν διατάξεις γιά τήν πάταξη τῆς ὁμοφυλοφοβίας καθώς ἐπίσης καί νά δείχνεται ὁ ἐπιβεβλημένος σεβασμός σέ παρελάσεις ὁμοφυλοφίλων πού τελευταία γίνονται καί στή χώρα μας (gay pride καί gay parade). Αὐτά καί πάρα πολλά ἄλλα ἀναφέρονται σ’ αὐτό τό ἐπαίσχυντο καί παναισχρό ψήφισμα, τό ὁποῖο, ὅποιος θέλει μπορεῖ νά μπεῖ στό διαδίκτυο καί νά λάβει γνώση γι’ αὐτό. 
Δέν ξέρω πλέον μετά ἀπό αὐτό σέ τί διαφέρουμε ἀπό τά Σόδομα καί τά Γόμορρα καί ποιά θά εἶναι ἡ τιμωρία πού δικαίως μᾶς περιμένει. Αὐτό ὅμως πού μέ πίκρανε (ἄν καί δέν θά ἔπρεπε) ἦταν ὅτι ΚΑΝΕΝΑΣ Ἕλληνας Εὐρωβουλευτής δέν τό καταψήφισε. Ὅλοι ψήφισαν “ὑπέρ” καί δυό τρεῖς ἁπλᾶ ἔλειπαν. …Οἱ  Ἕλληνες Εὐρωβουλευτές…!!! Αὐτοί στούς ὁποίους ἀνατέθηκε ἡ ὕψιστη ἀποστολή νά ἐκπροσωποῦν τήν Ἑλλάδα μας στήν Ε.Ε., ἔχοντας στούς ὤμους τους τήν βαριά καί πολύτιμη παρακαταθήκη τῆς μακραίωνης καί γεμάτης ἰδανικά, ἀξίες καί πίστη Ἱστορίας καί Παράδοσής μας, μέ ἐλαφρά τῇ καρδίᾳ ψήφισαν “ὑπέρ”!!! 
 Δέν ξέρω τί ἔκαναν ἤ τί ψήφισαν οἱ Εὐρωβουλευτές τῶν ἄλλων χωρῶν, εἶναι ἄλλωστε γνωστό σέ ὅλους τό πόσο … προοδευτικοί εἶναι οἱ Εὐρωπαῖοι συμπολῖτες μας. Ὅμως, οἱ δικοί μας Εὐρωβουλευτές θά ἔπρεπε νά παρευρίσκονταν ὅλοι καί νά φώναζαν ἕνα δυνατό ΟΧΙ. Ὅταν βλέπουν οἱ γύρω, αὐτόν πού ἐκπροσωπεῖ μία χώρα, ἡ ὁποία πρωτοστατεῖ (τοὐλάχιστον μέχρι πρότινος) στήν ἠθική, στίς ἀξίες καί στήν Χριστιανική πίστη νά ψηφίζει ἕνα τέτοιο αἰσχρό ψήφισμα μέ ὅλες αὐτές τίς ἀνήθικες προτάσεις γιά τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας, τότε δικαίως καταφρονοῦν καί αὐτούς ἀλλά καί αὐτό πού ἐκπροσωποῦν αὐτοί οἱ ἀνάξιοι. 
Πραγματικά, μετά ἀπό αὐτό, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη, μέσα ἀπό τήν ψυχή μου, νά ζητήσω ἕνα μεγάλο συγνώμη, ΣΥΓΝΩΜΗ,  ἀπό ὅλους ὅσους, ἀνά τόν κόσμο, ἔχουν τήν Ἑλλάδα στήν ὑψηλή καί περίλαμπρη θέση τῆς χώρας ἡ ὁποία γέννησε τόν Ὅμηρο, τόν Λεωνίδα, τόν Σωκράτη, τόν Ἀριστοτέλη, τόν Μέγα Ἀλέξανδρο, πού φώτισε τόν κόσμο μέ πολιτισμό, ἐπιστῆμες καί Δημοκρατία  καί πού ὑπῆρξε ἡ πηγή τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς Ἀληθινῆς Πίστης τοῦ Χριστοῦ γιά ὅλο τόν κόσμο. 
Τούς παρακαλῶ πάρα πολύ νά μήν ταυτίζουν καί νά μήν συγχέουν τήν ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ μέ κάποια πρόσωπα, πού ἀτυχῶς καί ἀναξίως βρέθηκαν σέ κάποιες ὑπεύθυνες θέσεις. Τούς παρακαλῶ νά μήν ποῦν «κοίτα ποῦ κατάντησε ἡ Ἑλλάδα» καί βεβαίως νά μήν πάψουν ποτέ νά ἔχουν τήν Ἑλλάδα μας στήν περίοπτη καί περίλαμπρη θέση πού τήν εἶχαν καί παλαιότερα. 
Ἄλλωστε, αὐτός πού ἀγαπᾶ καί σέβεται καί τιμᾶ τήν χώρα αὐτή, ξέρει πολύ καλά ὅτι ἡ Πατρίδα μας, ἀνά τούς αἰῶνες, ἐξαιτίας κάποιον ἀναξίων δικῶν της ἀνθρώπων προδόθηκε, σκλαβώθηκε, πόνεσε, μάτωσε καί πληγώθηκε τόσο βαριά ὅσο κανένας ἄλλος καί λεηλατήθηκε ἀπό ἐχθρούς καί φίλους κι ἔμεινε μόνη κι ἐγκαταλελειμμένη ἀπό ὅλους. Ὅμως ποτέ δέν χάθηκε, ποτέ δέν ἔσβησε, ποτέ δέν σταμάτησε νά ζεῖ καί νά ἀκτινοβολεῖ πίστη, ἀξίες, πολιτισμό καί ἰδανικά. Ἑπομένως, περιμένουμε, προσευχόμαστε, ἐλπίζουμε. Δέν χάνουμε τό κουράγιο μας! Ὑψώνουμε φωνή δέησης πρός τόν Θεό, τόν ΜΟΝΟΝ ΦΙΛΛΕΛΗΝΑ, καί συνεχίζουμε νά ζοῦμε ἔχοντας φωτεινό ὁδηγό τά ὅσια καί τά ἱερά τῆς ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ.
Καλή Ἁγία Σαρακοστή!
Ἀναστάσιος Μυρίλλας
                «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Ἀρ. Τεύχους 139
      Ἔτος 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου