Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΔΙΝΕΙ BONUS ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ!


Δέν ἀρκοῦσαν φαίνεται οἱ συνεχεῖς οἰκονομικές ἀφαιμάξεις τοῦ λαοῦ μας ἀπό τήν δολία πολιτική τῶν Τραπεζῶν, οὔτε ἡ ἀπόγνωση καί οἱ συνεχεῖς αὐτοκτονίες συμπολιτῶν μας, ἀποτέλεσμα τῆς ἀπογνώσεως πού ἔχουν ἐνσπείρει οἱ κυβερνῶσες τήν Πατρίδα μας Τράπεζες, ἀλλά προχωροῦν τώρα ξεδιάντροπα γιά νά γκρεμίσουν καί τήν θρησκευτικότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, προτείνοντάς του διπλά βραβεῖα, ἀρκεῖ νά ἀτιμάση τήν Κυριακή, ψωνίζοντας!
alpha1Ἡ Τράπεζα Πίστεως, σαλπίζει ἀπό Τηλεοράσεως ἀλλά καί μέσα ἀπό ἡμερήσια ἔντυπα τήν προσφορά της αὐτή, ὅπως ἀποδεικνύει καί ἡ διαφήμιση πού παραθέτουμε.
Τό γιατί εἰδικά ἡ ALPΗABank προκαλεῖ τό θρησκευτικό αἴσθημα τοῦ λαοῦ μας εἶναι εὐεξήγητο, ἄν ἀνατρέξουμε στό 1967, ὅπου σύμ­φωνα μέ ἀδιάψευστο μέχρι σήμερα δημοσίευμα τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» (Νοέμβριος 1967), ἡ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» ἦταν ἐκείνη πού ἀποπλήρωσε τό με­­γά­­λο δάνειο γιά τήν ἀνέγερση τοῦ γω­νι­α­κοῦ οἰκοδομικοῦ κο­λοσ­σοῦ τῆς Μασωνικῆς Στο­ᾶς τῆς ὁδοῦ Ἀχαρ­νῶν!
Παραπλεύρως πα­ρα­θέ­τουμε φω­το­γρα­φι­κή ἀπει­κό­νι­ση τοῦ σχε­τι­κοῦ ρε­πορ­τάζ τῆς ἐγ­κύ­ρου ἐκ­κλη­σι­αστι­κῆς ἐφημερίδος, ὅπου οἱ ἀναγνῶστες μας μποροῦν νά ἀνα­τρέ­ξουν γιά νά πλη­ρο­φο­ρη­θοῦνκαί λεπτομέρειες τῶν ἐγκαινίων τῆς Στο­ᾶς, ἀπό αὐτόπτη μάρ­τυ­ρα(!), ὁ ὁποῖος καί παραλληλίζει τή χλι­δή τῆς τελετῆς μέ τή χλιδή τῆς στέψεως τοῦ Σάχη τῆς Περσίας!
alpha2
Τί χρεία, λοιπόν, ἔχουμε ἄλλων μαρτυριῶν, γιά νά ἐπιβεβαιώσουμε ὅτι ἡ ΜΑΣΩΝΙΑ καί κυβερνάει τήν Ἑλλάδα, καί ἀπομυζᾶ τούς Ἕλ­λη­νες καί τούς βασανίζει, μέχρι νά γονατίσουν ἐντελῶς καί, τέλος, τούς ἀποχριστιανίζει γιά νά καταντήσουν «ὥσπερ οἱ λοιποί οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα»;
Ὡς πότε θά τούς ἀφήνουμε ἀνενόχλητους χωρίς νά προβάλλουμε καμιά ἀντίσταση;
                                        πρωτ. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
      «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ»Τεῦχος 141

       Μάϊος 2014


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου