Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

"ΚΟΙΝΩΝΙΑ" : ΠΡΟΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!

Φωτογραφία: http://www.koinwnia.com/images/stories/entypa/new4selido.pdf
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
Τό Εὐρωκοινοβούλιο εἶναι ἕνας ἀντιπροσωπευτικός θεσμός, πού ἀντιπροσωπεύει περίπου 450 ἐκ. πολῖτες ἀπό 28 χῶρες. Κάθε μέλος τῆς Ε.Ε. συμμετέχει μέ ἐκλεγμένους Εὐρωβουλευτές. 
Ἡ Ἑλλάδα συμμετέχει μέ 21 Εὐρωβουλευτές τούς ὁποίους θα ἐκλέξουμε στίς 25 Μαΐου 2014.
Τό Εὐρωπαϊκό κοινοβούλιο μεταξύ ἄλλων χαράσσει τήν Εὐρωπαϊκή πολιτική, διότι:
• Συμμετέχει στήν νομοθετική διαδικασία, ἀλλά καί στην κατάρτιση καί ἔγκριση τοῦ κοινοτικοῦ προϋπολογισμοῦ, μαζί μέ τό συμβούλιο ὑπουργῶν

• Ἐλέγχει τή δράση τῶν κοινοτικῶν ὀργάνων τῆς Ε.Ε καί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ συμβουλίου καί ἐξασφαλίζει τή δημοκρατική λειτουργία τους.
Τό Εὐρωκοινοβούλιο εἶναι ἐπί τῆς οὐσίας αὐτό πού ἀποφασίζει τό σήμερα καί το αὔριο τοῦ κάθε κράτους-μέλους. Ἄρα πρέπει ὁ λόγος μας μέσα σέ αὐτό νά εἶναι ἠχηρός, συνεπῶς εἶναι πολύ σημαντική ἡ συμμετοχή μας στίς Εὐρωεκλογές, με προτεραιότητα τήν ἀλλαγή τῆς Ε.Ε., ὅπως ἄλλωστε ἐπιδιώκει καί τό Πανευρωπαϊκό κίνημα τῶν Εὐρωσκεπτικιστῶν.
ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἀντιλαμβάνεται τήν πολιτική μέ ἕναν διαφορετικό τρόπο ἀπό τον συνήθη.
Εἴμαστε ἐναντίον κάθε μορφῆς Παγκόσμιας Διακυβέρνησης, γιατί ἰσοπεδώνει πολιτισμικά τόν ἄνθρωπο καί ἀποτελεῖ τελικά τόν πνευματικό θάνατό του.
Συμμετέχουμε στίς Εὐρωεκλογές, ὥστε:

    Α.Νά δείξουμε πώς ἐμεῖς ἀντιλαμβανόμαστε τήν Ε.Ε., δηλαδή σάν μία ἕνωση ἀνεξαρτήτων Ἐθνικῶν κρατῶν, τά ὁποῖα ἔχουν ἐμπορικές σχέσεις. Ἡ ἕνωση πρέπει νά λειτουργεῖ στήν κατεύθυνση τῆς διεύρυνσης τῆς ἰσότητος, μεταξύ των κρατῶν, στό πλαίσιο τῆς ἰσονομίας καί τῆς εὐνομίας, σέ ἀντίθεση μέ αὐτό πού συμβαίνει τώρα, ὅπου ἐξυπηρετοῦνται τά συμφέροντα τῶν ἰσχυρῶν κρατῶν, τῶν μεγάλων ἐπιχειρηματικῶν ὁμίλων καί τῆς γραφειοκρατίας τῶν Βρυξελλῶν. Ἔχουμε δεῖ ἀναρίθμητες παρεμβάσεις τῆς Ε.Ε. στά κράτη – μέλη, πού ἀντικαθιστοῦν δημοκρατικές διαδικασίες καί θεσμούς καί ἐν τέλει καθορίζουν τήν πνευματικότητα τῶν λαῶν. Ἐμεῖς ἀρνούμεθα αὐτή την ἐπιστροφή στή φεουδαρχία.

   Β.Νά ἀναδείξουμε τήν ἰδιαιτερότητα τῆς Πατρίδος μας, στόν πολιτιστικό τομέα, τῶν Ἑλλήνων ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἡ Παράδοσή μας να γίνει πηγή ἐμπνεύσεως γιά τούς Εὐρωπαϊκούς λαούς. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση πρέπει νά σεβασθεῖ τήν πολιτισμική ἰδιαιτερότητα τῶν λαῶν πού τήν ἀπαρτίζουν καί νά ἀναγνωρίσει τίς Χριστιανικές τους ρίζες.

   Γ. Νά ἀναδείξουμε τήν ὁλοκληρωτική καταστροφή πού συντελεῖται στην Ἑλλάδα, λόγῳ τῆς πλήρους ἀποτυχίας τῶν πολιτικῶν πού ὑπαγορεύει ἡ Ε.Ε.. Οἱ Ἕλληνες ἐξαθλιώνονται καθημερινά, ἡ νέα γενιά καταστρέφεται ἤ ξενιτεύεται καί οἱ ἑπόμενες γενιές φορτώνονται τά ὑπέρογκα χρέη, πού προκύπτουν κυρίως ἀπό τήν μεταφορά τῶν ζημιῶν τῶν τραπεζῶν στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Μέ τά δεδομένα αὐτά, εἶναι καταστροφική ἡ παραμονή μας στήν Ζώνη τοῦ Εὐρώ.

    Δ. Νά ἐργαστοῦμε κατά προτεραιότητα γιά την ἀναβάθμιση τῶν σχέσεων τῆς Ἑλλάδος μέ τή Ρωσία. Ἡ Ε.Ε. ὀφείλει νά σεβαστεῖ τίς Ἐθνικές ἐπιλογές πού ἀφοροῦν στίς διμερεῖς σχέσεις, στήν οἰκονομική συνεργασία και στήν Ἐθνική κυριαρχία τῶν κρατῶν – μελῶν. Θά ἐργασθοῦμε γιά εὐρύτερη συνεργασία τῆς Ε.Ε. μέ ὅλες τίς ἐκτός τῆς Ε.Ε. χῶρες, ὄχι μόνο στον οἰκονομικό τομέα, ἀλλά καί στόν πολιτιστικό.

   Ε.Νά κινητοποιήσουμε μηχανισμούς προστασίας τῶν Χριστιανικῶν πληθυσμῶν στίς Ἀραβικές χῶρες.

    ΣΤ. Νά ἀξιοποιήσουμε, ἔτι περαιτέρω, τήν συμμετοχή μας στήν Ε.Ε. σε σημαντικά ζητήματα γιά τήν Πατρίδα μας.
• Θέματα Ἐθνικῆς κυριαρχίας καί ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος στίς σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία, τήν Ἀλβανία καί τά Σκόπια.
• Τό μεταναστευτικό.
• Τίς διεθνεῖς σχέσεις τῆς Χώρας.
• Τήν ἀξιοποίηση τοῦ ὀρυκτοῦ μας πλούτου.

ΠΡΟΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἡ Πατρίδα μᾶς ἔχει τή δική της ταυτότητα, μέ τήν ὁποία διαχρονικά σφράγισε τους Εὐρωπαϊκούς λαούς. Τό δικό μας, ἀλλά καί τό δικό τους συμφέρον, εἶναι ἡ διατήρηση αὐτῆς τῆς ταυτότητος, ἡ προστασία τῆς Ἑλληνικῆς πολιτισμικῆς κληρονομιᾶς και αὐτοσυνειδησίας μας ὡς Ὀρθοδόξου λαοῦ.
Δέν φοβόμαστε τήν συμμετοχή μας στούς Εὐρωπαϊκούς θεσμούς. Ἡ συμμετοχή ὅμως αὐτή προϋποθέτει αὐτογνωσία, ὥστε νά μήν τρέφουμε συναισθήματα κατωτερότητος ἔναντι τῶν Εὐρωπαίων, συναισθήματα τά ὁποῖα ἐπιμελῶς καλλιεργεῖ τό πολιτικό κατεστημένο τῆς Πατρίδος μας.
Ὁ δικός μας πολιτισμός, τόσο ὁ Ἀρχαῖος, ὅσο καί ὁ Ὀρθόδοξος Ρωμαίϊκος, κατέκτησε τόν κόσμο μέ τή δύναμη τοῦ πνεύματος.
Ἡ Ἑλλάδα ἔδωσε τά φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ στήν Εὐρώπη. Συμμετέχουμε στις Εὐρωεκλογές γιά νά ἀντιταχθοῦμε στήν ἀφομοίωση τῆς Πατρίδος μας καί νά μη μείνουμε πνευματικά στό σκοτάδι.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλληνική ψυχή ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι πάντα ἀδούλωτη καί ἐλεύθερη.

Στέλνουμε ἕνα μήνυμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλληνικῆς ὑπερηφάνειας στήν Εὐρώπη
ΑΥΤΗ Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΕΙΝΑΙ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΖΩΗΣ!

ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΙΣΩ!
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ

Τό Εὐρωκοινοβούλιο εἶναι ἕνας ἀντιπροσωπευτικός θεσμός, πού ἀντιπροσωπεύει περίπου 450 ἐκ. πολῖτες ἀπό 28 χῶρες. Κάθε μέλος τῆς Ε.Ε. συμμετέχει μέ ἐκλεγμένους Εὐρωβουλευτές. 

Ἡ Ἑλλάδα συμμετέχει μέ 21 Εὐρωβουλευτές τούς ὁποίους θα ἐκλέξουμε στίς 25 Μαΐου 2014.
Τό Εὐρωπαϊκό κοινοβούλιο μεταξύ ἄλλων χαράσσει τήν Εὐρωπαϊκή πολιτική, διότι:
• Συμμετέχει στήν νομοθετική διαδικασία, ἀλλά καί στην κατάρτιση καί ἔγκριση τοῦ κοινοτικοῦ προϋπολογισμοῦ, μαζί μέ τό συμβούλιο ὑπουργῶν

• Ἐλέγχει τή δράση τῶν κοινοτικῶν ὀργάνων τῆς Ε.Ε καί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ συμβουλίου καί ἐξασφαλίζει τή δημοκρατική λειτουργία τους.
Τό Εὐρωκοινοβούλιο εἶναι ἐπί τῆς οὐσίας αὐτό πού ἀποφασίζει τό σήμερα καί το αὔριο τοῦ κάθε κράτους-μέλους. Ἄρα πρέπει ὁ λόγος μας μέσα σέ αὐτό νά εἶναι ἠχηρός, συνεπῶς εἶναι πολύ σημαντική ἡ συμμετοχή μας στίς Εὐρωεκλογές, με προτεραιότητα τήν ἀλλαγή τῆς Ε.Ε., ὅπως ἄλλωστε ἐπιδιώκει καί τό Πανευρωπαϊκό κίνημα τῶν Εὐρωσκεπτικιστῶν.
ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἀντιλαμβάνεται τήν πολιτική μέ ἕναν διαφορετικό τρόπο ἀπό τον συνήθη.
Εἴμαστε ἐναντίον κάθε μορφῆς Παγκόσμιας Διακυβέρνησης, γιατί ἰσοπεδώνει πολιτισμικά τόν ἄνθρωπο καί ἀποτελεῖ τελικά τόν πνευματικό θάνατό του.
Συμμετέχουμε στίς Εὐρωεκλογές, ὥστε:

Α.Νά δείξουμε πώς ἐμεῖς ἀντιλαμβανόμαστε τήν Ε.Ε., δηλαδή σάν μία ἕνωση ἀνεξαρτήτων Ἐθνικῶν κρατῶν, τά ὁποῖα ἔχουν ἐμπορικές σχέσεις. Ἡ ἕνωση πρέπει νά λειτουργεῖ στήν κατεύθυνση τῆς διεύρυνσης τῆς ἰσότητος, μεταξύ των κρατῶν, στό πλαίσιο τῆς ἰσονομίας καί τῆς εὐνομίας, σέ ἀντίθεση μέ αὐτό πού συμβαίνει τώρα, ὅπου ἐξυπηρετοῦνται τά συμφέροντα τῶν ἰσχυρῶν κρατῶν, τῶν μεγάλων ἐπιχειρηματικῶν ὁμίλων καί τῆς γραφειοκρατίας τῶν Βρυξελλῶν. Ἔχουμε δεῖ ἀναρίθμητες παρεμβάσεις τῆς Ε.Ε. στά κράτη – μέλη, πού ἀντικαθιστοῦν δημοκρατικές διαδικασίες καί θεσμούς καί ἐν τέλει καθορίζουν τήν πνευματικότητα τῶν λαῶν. Ἐμεῖς ἀρνούμεθα αὐτή την ἐπιστροφή στή φεουδαρχία.

Β.Νά ἀναδείξουμε τήν ἰδιαιτερότητα τῆς Πατρίδος μας, στόν πολιτιστικό τομέα, τῶν Ἑλλήνων ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἡ Παράδοσή μας να γίνει πηγή ἐμπνεύσεως γιά τούς Εὐρωπαϊκούς λαούς. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση πρέπει νά σεβασθεῖ τήν πολιτισμική ἰδιαιτερότητα τῶν λαῶν πού τήν ἀπαρτίζουν καί νά ἀναγνωρίσει τίς Χριστιανικές τους ρίζες.

Γ. Νά ἀναδείξουμε τήν ὁλοκληρωτική καταστροφή πού συντελεῖται στην Ἑλλάδα, λόγῳ τῆς πλήρους ἀποτυχίας τῶν πολιτικῶν πού ὑπαγορεύει ἡ Ε.Ε.. Οἱ Ἕλληνες ἐξαθλιώνονται καθημερινά, ἡ νέα γενιά καταστρέφεται ἤ ξενιτεύεται καί οἱ ἑπόμενες γενιές φορτώνονται τά ὑπέρογκα χρέη, πού προκύπτουν κυρίως ἀπό τήν μεταφορά τῶν ζημιῶν τῶν τραπεζῶν στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Μέ τά δεδομένα αὐτά, εἶναι καταστροφική ἡ παραμονή μας στήν Ζώνη τοῦ Εὐρώ.

Δ. Νά ἐργαστοῦμε κατά προτεραιότητα γιά την ἀναβάθμιση τῶν σχέσεων τῆς Ἑλλάδος μέ τή Ρωσία. Ἡ Ε.Ε. ὀφείλει νά σεβαστεῖ τίς Ἐθνικές ἐπιλογές πού ἀφοροῦν στίς διμερεῖς σχέσεις, στήν οἰκονομική συνεργασία και στήν Ἐθνική κυριαρχία τῶν κρατῶν – μελῶν. Θά ἐργασθοῦμε γιά εὐρύτερη συνεργασία τῆς Ε.Ε. μέ ὅλες τίς ἐκτός τῆς Ε.Ε. χῶρες, ὄχι μόνο στον οἰκονομικό τομέα, ἀλλά καί στόν πολιτιστικό.

Ε.Νά κινητοποιήσουμε μηχανισμούς προστασίας τῶν Χριστιανικῶν πληθυσμῶν στίς Ἀραβικές χῶρες.

ΣΤ. Νά ἀξιοποιήσουμε, ἔτι περαιτέρω, τήν συμμετοχή μας στήν Ε.Ε. σε σημαντικά ζητήματα γιά τήν Πατρίδα μας.
• Θέματα Ἐθνικῆς κυριαρχίας καί ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος στίς σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία, τήν Ἀλβανία καί τά Σκόπια.
• Τό μεταναστευτικό.
• Τίς διεθνεῖς σχέσεις τῆς Χώρας.
• Τήν ἀξιοποίηση τοῦ ὀρυκτοῦ μας πλούτου.

ΠΡΟΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἡ Πατρίδα μᾶς ἔχει τή δική της ταυτότητα, μέ τήν ὁποία διαχρονικά σφράγισε τους Εὐρωπαϊκούς λαούς. Τό δικό μας, ἀλλά καί τό δικό τους συμφέρον, εἶναι ἡ διατήρηση αὐτῆς τῆς ταυτότητος, ἡ προστασία τῆς Ἑλληνικῆς πολιτισμικῆς κληρονομιᾶς και αὐτοσυνειδησίας μας ὡς Ὀρθοδόξου λαοῦ.
Δέν φοβόμαστε τήν συμμετοχή μας στούς Εὐρωπαϊκούς θεσμούς. Ἡ συμμετοχή ὅμως αὐτή προϋποθέτει αὐτογνωσία, ὥστε νά μήν τρέφουμε συναισθήματα κατωτερότητος ἔναντι τῶν Εὐρωπαίων, συναισθήματα τά ὁποῖα ἐπιμελῶς καλλιεργεῖ τό πολιτικό κατεστημένο τῆς Πατρίδος μας.
Ὁ δικός μας πολιτισμός, τόσο ὁ Ἀρχαῖος, ὅσο καί ὁ Ὀρθόδοξος Ρωμαίϊκος, κατέκτησε τόν κόσμο μέ τή δύναμη τοῦ πνεύματος.
Ἡ Ἑλλάδα ἔδωσε τά φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ στήν Εὐρώπη. Συμμετέχουμε στις Εὐρωεκλογές γιά νά ἀντιταχθοῦμε στήν ἀφομοίωση τῆς Πατρίδος μας καί νά μη μείνουμε πνευματικά στό σκοτάδι.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλληνική ψυχή ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι πάντα ἀδούλωτη καί ἐλεύθερη.

Στέλνουμε ἕνα μήνυμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλληνικῆς ὑπερηφάνειας στήν Εὐρώπη
ΑΥΤΗ Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΕΙΝΑΙ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΖΩΗΣ!

ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΙΣΩ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου